BRATISLAVA, 2. srpna 2012 (tlacovasprava.sk) – Ani v době dovolené se zákazníci České pošty, as, (SP) o doručení svých zásilek nemusí obávat. SP nabízí svým klientům více možností, jak si během nepřítomnosti mohou příjem svých zásilek zajistit .

Manžel, případně manželka adresáta může během jeho nepřítomnosti přebírat zásilky, které pošta vydává proti podpisu (např. doporučené dopisy, pojištěné dopisy, balíky a poštovní poukazy), kromě zásilek určených do vlastních rukou adresáta. Dále může tyto zásilky přebírat zmocněná osoba, rodič za nezletilého adresáta, opatrovník za adresáta, který byl zbaven způsobilosti nebo osoby, které bývají s adresátem v tomtéž rodinném domě / bytě.

Zmocnění si zákazníci SP mohou jednoduše vyřídit na kterékoliv poště vyplněním žádosti SP, která je k dispozici na poštách a na www.posta.sk , přičemž je nezbytné prokázat se dokladem totožnosti. Žádost o zmocnění může místo adresáta projednat na poště i osoba, kterou adresát k danému úkonu pověřil, za podmínky že žádost je potvrzena adresátem. V zmocnění je možné uvést, že se vztahuje i na přebírání zásilek Do vlastních rukou. Zmocněnec může přebírat poštu na doručovacím místě adresáta (v bytě) i na poště, přičemž zákazník může na stahování zásilek zplnomocnit až 3 osoby. Na základě žádosti pošta vystaví Průkaz zmocněnce, který stojí 2,05 € (nebo 3,05 €, pokud je zalitý do fólie). Pokud si zmocnění vyhotoví zákazník sám, musí být ověřeno notářem. V tomto případě se zmocněná osoba prokazuje při přebírání zásilek tímto zmocněním.

rekreantů, kteří tráví léto na své chalupě na Slovensku, SP nabízí službu Dosílka zásilek . Zásilky bude pošta doslán na oznámenou adresu během období, které si adresát určí. Dosílku se týká i poštovních peněžních poukázek. O službu je možné požádat na kterékoliv poště na tiskopise pošty, které je k dispozici také na www.posta.sk, nejméně pět pracovních dnů před požadovaným začátkem dosílky. K této žádosti se mohou se souhlasem adresáta – fyzické osoby – připojit i osoby, které bývají v témže bytě. Za tuto službu vybírá pošta od fyzických osob cenu 3,40 € za měsíc. Pokud odesílatel označí zásilky dispozicí Nedosílat, pošta pošle adresátovi na místo jeho pobytu na dovolené pouze oznámení, že na poště v místě trvalého bydliště na něj čeká zásilka. Zásilku mu však pošta kvůli požadavku odesílatele (Nedosílat) nemohla doručit na jinou poštu jako v místě jeho trvalého bydliště.

Pošta myslí i na bezpečnost svých klientů. Přeplněné schránky během letních dovolených často signalizují zlodějům, že majitel schránky právě není doma. Pokud zákazník nechce mít během dovolené přeplněnou poštovní schránku, je zde možnost, aby mu během jeho nepřítomnosti pošta nedoručovala zásilky do poštovní schránky. Zájemce může na své poště požádat o službu Postbox , tzn. že si poštu po návratu z dovolené převezme u přepážky pošty. Zásilky jsou ukládány na poště během běhu jejich odběrní lhůty, která je standardně 18 kalendářních dnů. Stačí na poště vyplnit jednodušeu žádost. K žádosti se se souhlasem adresáta mohou připojit osoby, které bývají v témže bytě. Tato služba je za poplatek 2,20 € za měsíc.

Kontaktní údaje:
Bela Lisáková
Oddělení externí a interní komunikace, Slovenská pošta, a. s.
Mobil: +421 903 550 812
lisakova.bela @ slposta.sk
www.posta.sk

O společnosti

Slovenská pošta vznikla 1. ledna 1993 a začátkem října 2004 se přetransformovala na akciovou společnost se 100-procentní účastí státu. Od svého vzniku hospodaří samostatně a nedostává dotace ze státního rozpočtu. Ratingová agentura Moody ‚udělila České poště už třetí rok za sebou rating úvěrového rizika na úrovni Aaa.sk, což je nejvyšší možná úroveň. V roce 2008 společnost získala i certifikáty, které potvrzují zavedení a udržování systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu, odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001: 2001 ČSN EN ISO 14001:2005. Společnost je také držitelem prestižní ceny HR Gold za inovativní projekt v personalistice.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.