policie BRATISLAVA 29. června (ČTK) – Od 1. července bude za dopravní přestupky odpovědný majitel auta.

Účinnost nabude novela zákona o silničním provozu, která zavádí institut objektivní odpovědnosti.

„Objektivní odpovědnost znamená povinnost držitele vozidla zajistit dodržování vybraných pravidel silničního provozu řidičem, kterému vozidlo svěřil,“ vysvětlil mluvčí policie Michal Slivka.

„Institut objektivní odpovědnosti se bude vázat na porušení pravidel silničního provozu, jejichž nedodržení způsobuje dopravní nehody s následky na životě a zdraví, a současně na ty, které lze zaznamenat technickými prostředky,“ dodal.

Policie si od nového pravidla slibuje pokles následků dopravních nehod na životě a zdraví o 30 až 40 procent.

Pokuty budou určeny

Výška pokut za jednotlivé správní delikty bude striktně určena, policista nebude oprávněn uložit jinou pokutu ani přihlížet na nějaké okolnosti nebo osobu pachatele.

Například za překročení rychlosti v obci bude hrozit pokuta 15 až 798 eur, mimo obce 30 až 798 eur. Za prevenci se uděluje pokuta 249 eur, za porušení zákazu otáčení nebo couvání 99 eur. Za přejezd přes železniční přejezd bude hrozit sankce 300 eur, rovněž za nezastavení na „stopce“ či přejezd na červenou. Pokutu až do výše 798 eur bude možné uložit za překročení maximální přípustné hmotnosti vozidla.

„Jak motivace řešit věc v rámci institutu objektivní odpovědnosti bude držiteli vozidla umožněno zaplatit jen dvě třetiny z celkové výše pokuty uložené v rozkazu, pokud tak provede do 15 dnů ode dne jeho doručení, „doplnil Švestka. Pokud ji však majitel auta zaplatí po této lhůtě, musí už uhradit její plnou výši.

„Zaplacením pokuty se celá věc zastavuje bez jakéhokoliv zápisu do evidence řidičů. Pokutu nebude možné zaplatit v hotovosti, pouze na příslušný bankovní účet , „poznamenal dále mluvčí policie.

Držitel vozidla má také možnost podat vůči rozkazu odpor (opravný prostředek proti rozhodnutí) a může uvést údaje o řidiči, který pravidla silničního provozu porušil. V případě neúspěšného odporu však uhradí i náklady řízení ve výši 30 eur.

Sazebník pokut se nemění

Zavedením objektivní odpovědnosti se subjektivní odpovědnost nemění ani neruší. Řidiči budou stejně jako dosud kontrolováni policisty, zda dodržují pravidla silničního provozu.

V případě porušení zákona budou nadále řešení podle přestupkového zákona a nezměněného sazebníku pokut.

Pokud věc nebude možné vyřídit v blokovém řízení, správní orgán ji bude řešit ve správním řízení jako dosud.

Institut objektivní odpovědnosti se zatím nebude používat plně automatizovaným způsobem.

„Nejprve je třeba zjistit, zda prostředky, které policie využívá , vyhovují pro tento účel. Policie získává a vyhodnocuje data, aby bylo možné případné nepřesnosti odstranit, „uzavřel Švestka.

Nejde totiž jen o zachycení vozidla, kterým byl správní delikt spáchán. Záznam musí podle Švestky obsahovat čitelnou registrační tabulku vozidla a údaje jako místo, datum a čas spáchaného přestupku. Záznam musí být použitelný jako důkaz, proto se od systému očekává Čo nejnižší chybovost.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.