Original article

Spotřebitelia jsou víc chránení při nákupu zboží na objednávku, od podomových predajců či na rôznych prezentáciách. Vyplýva to z nového, oddnes účinného zákona o ochrane spotřebitela při predaji zboží na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Zákon presnejšie definuje, co je to predajná akcia. Po novem za takovouto možno považovat napríklad i prezentáciu produktů. Predkladatelia při této zmene vychádzali z poznatků získaných při kontrolnej činnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI).

Právna norma taktéž zamedzuje organizovat predajnú akciu spoločnostiam, kterých štatutárny orgán pôsobil ve firme, které bylo v minulosti za porušovanie práv spotřebitelů na predajnej akcii odobraté živnostenské oprávnene. Sťažit se tím má možnost pokračovat v organizovaní predajných akcií týmito osobami založením novej spoločnosti.

Upravuje se i predaj zboží, který se uskutočňuje u spotřebitela doma. V ponukovem katalógu musí predajca uviest informaci o práve spotřebitela odstúpit od zmluvy v lhůtě 14 dní od převzetí zboží nebo odo dne uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Během predajnej akcie musí být spotřebitelem predvádzaný nebo nabízíný na predaj výlučne zboží nebo služby uvedené v ponukovem katalógu.

Predávajúci nemůže spotřebitela zavádzat ani při poplatkoch za dodanie zboží. Predávajúcemu se zakazuje uvádít při ponuke možností přepravy a doručení zboží také informace, které ne jsou pravdivé nebo nevychádzajú z obchodných podmínek daného poštového podniku nebo přepravcu a které tak můžou pôsobit zavádzajúco na spotřebitela.

Platí též, že predávajúci ani exekútor nebudou môct chodit za spotřebitelem, od kterého vymáhajú pohledávky, domů nebo na jeho pracovisko. Zakázané mají i kontaktovat nebo obťažovat spotřebitela během svátků, dní pracovného pokoja nebo během pracovných dní v čase po 18-tej hodine.

doručení zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.