Original article

Všichni podnikatelia, kteří musia používat elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), můžou od januára začat používat virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP).

Když chce podnikatel používat virtuálnu registračku napríklad přes mobilnú aplikáciu už od januára, mal by poslat Finančnej správe žádost o pokladnicu co najdřív. Daňový úrad totiž na registráciu virtuálky potřebuje desat až štrnást dní. Žiadost o VRP je však možné podat kedykoľvek, teda i po 1. januári.

Doposial virtuálnu registračku využíva vyše 20-tisíc podnikateľů, kterým vznikla zákonná povinnost evidovat tržby od 1. apríla 2015. Virtuálku po novem používajú napríklad taxikári, zubári, veterinári, psychológovia či cestovné kancelárie.

K nim se můžou od 1. januára 2016 pridat všichni ostatní podnikatelia, kteří v súčasnosti používajú klasickú kamennú pokladnicu. Podmínkou je, že za měsíc nevydají víc jak 1 000 bločků. Když prejdú na virtuálnu, nemusia platit servisné poplatky za údržbu klasickej. Ďalšou výhodou je, že nerobia dennú uzávierku ani nevedú knihu VRP.

Jak na to

Finančná správa odporúča, aby při vypisovaní žádosti o pridelenie kódu VRP podnikatel využil elektronický formulár na portáli Finančnej správy.

„Tyto žádosti jsou rychléjšie zaregistrované a vybavené. Vytlačenú žádost podnikatel podpíše, naskenuje a zašle elektronicky jak prílohu všeobecného podania na portáli Finančnej správy v časti register, podá ji osobne na podateľni kteréhokoľvek daňového úradu nebo pošle poštou hocikterému daňovému úradu,“ informovala mluvčí Finančnej správy Patrícia Macíkova.

Podnikatel přes portál finančnej správy[1] vypíše údaje do formulára včetně štvormiestneho PIN kódu. Ten bude podnikatel zadávat při prvém prihlásení do VRP. Vyplnenú žádost uloží (tlačidlo uložit jak PDF a vytlačiť). Této žádosti se pridelí kód a zobrazí se PDF súbor, který si podnikatel vytlačí.

Když podnikatel vypisuje žádost ručne, je potřebné, aby tak urobil dvojmo. Žiadost musí obsahovat PIN kód potřebný pro prvé prihlásenie, a zároveň slúži jak podklad o podaní žádosti pro podnikatele. Při spracovaní žádosti musí uviest všechny požadované údaje, které je potřebné vypísat podle predajného miesta, na kterém bude VRP používat.

Finančná správa upozorňuje na to, že když bude podnikatel používat VRP na stálem predajnem místě, v žádosti vyznačí, že predajné místo je totožné se sídlem firmy, nebo miestem podnikania fyzickej osoby. Druhou možnostou je, že uvedie adresu stáleho predajného miesta, které je odlišné od sídla firmy nebo miesta podnikania fyzickej osoby.

Když má podnikatel víc stálych predajných miest a chce zriadit VRP na každem stálem predajnem místě, musí požiadat daňový úrad o pridelenie kódu VRP a zaslání prihlasovacích údajů na každé stále predajné místo.

Když má podnikatel víc stálych predajných miest, na kterých neeviduje tržbu v rovnakem čase, může se rozhodnút, že bude používat jednu VRP na všech stálych predajných miestach. V tomto případě podnikatel požiada daňový úrad o pridelenenídného kódu VRP. V žádosti jak predajné místo odlišné od sídla firmy nebo miesta podnikania fyzickej osoby uvedie „prenosná pokladnica“.

Když podnikatel predáva zboží nebo poskytuje službu na meniacich se predajných miestach (napríklad u zákazníka, trzích, jarmokoch, ve vozidle taxislužby), i v tomto případě požiada daňový úrad o pridelenenídného kódu VRP. V žádosti jak predajné místo odlišné od sídla firmy nebo od miesta podnikania fyzickej osoby vyznačí „prenosná pokladnica.“

Po ověření údajů daňový úrad podnikatele zaregistruje a pridelí mu kód VRP. Potom mu v bezpečnostnej obálke prídu poštou prihlasovacie údaje na vstup do aplikácie VRP a kód VRP.

Čo když se zmení predajné místo, které podnikatel uviedol při vyplňovaní žádosti? Podnikatel tuto zmenu musí oznámit daňovému úradu do 30 dní.

Když podnikatel za měsíc vydá víc jak 1 000 dokladů, systém automaticky před dosiahnutím tohto limitu na to podnikatele upozorní. Finančné riaditeľstvo SR ukončí používanie VRP poslední den měsíca, který nasleduje po měsíci v kterém došlo k prekročeniu limitu. Podnikatel má na zaobstaranie a zaregistrovanie klasickej ERP čas měsíc.

References

  1. ^ portál finančnej správy (vrp.financnasprava.sk)

zaslání zboží – Správy Google

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.