Original article

Uložil mu trest odnětí svobody 11 let a peněžitý trest 100 tisíc eur. Mikuláš V. se na vyhlášení rozsudku nezúčastnil. V závěrečné řeči prohlásil, že je nevinný a celý případ je vykonstruovaný.

Rozsudek není pravomocný, obhájce podnikatele se vyjádří v zákonné lhůtě. Nové jednání se konalo poté, Čo Nejvyšší soud ČR zrušil první rozsudek v této věci z dubna 2013 a nařídil doplnit dokazování.

Pokračování článku pod reklamou videoreklama

Chronologie kauzy východoslovenského podnikatele Mikuláše V.:

1. března 2011 – Policie zadržela na východním Slovensku tehdy vlivného podnikatele Mikuláše V., který se měl v uplynulých letech dopustit daňového podvodu ve výši téměř 29 milionů eur. Vůči obviněnému bylo vzneseno obvinění pro trestný čin zkrácení daně a pojistného za fiktivní obchody, které dělal v rámci svých společností, kterých bylo několik desítek, s fiktivním zbožím, na základě kterých si uplatnil odpočet DPH v celkové výši 866 milionů korun (29,4 milionu eur). Celkově přitem stát tomuto podnikateli v letech 2007 až 2010 vyplatil 986 milionů korun (32,7 milionu eur).

11. března 2011 – Nejvyšší soud SR rozhodl t když, že Mikuláš V. zůstane navzdory nabídnuté kauci ve výši 50.000 eur nadále za mřížemi. Senát NS nepřijal písemný slib obviněného a ani jeho peněžitou záruku. Zamítl tak stížnost obviněného podnikatele vůči vzetí do vazby. NS zároveň zamítl i stížnost prokurátora Úřadu speciální prokuratury Generální prokuratury (GP) SR vůči důvodem vazby. Obviněný tak zůstal nadále ve vazbě.

26. července 2011 – Obviněný podal stížnost na NS SR proti usnesení Specializovaného trestního soudu – pracoviště Hradec Králové, který zamítl jeho žádost o propuštění z vazby.

1. srpna 2011 – Stížnost podnikatele Mikuláše V. byla doručena na Nejvyšší soud SR.

11. srpna 2011 – Mikuláš V. zůstal ve vazbě. Nejvyšší soud SR zamítl jeho stížnost proti rozhodnutí Specializovaného trestního soudu, který jej z vazby odmítl propustit.

2. března 2012 – Vyšetřovatel Úřadu boje proti korupci obvinil jednatele maďarských obchodních společností Molnára M. z trestného činu zkrácení daně a pojistného. Šlo o jednatele firem, které podle policie figurovaly v obchodním řetězci na fiktivní obchody. Nadměrným odpočtem DPH z těchto fiktivních obchodů přišel slovenský státní rozpočet o desítky milionů eur. Policie tvrdila, že od května 2009 do ledna 2010 Mikuláš V. a Molnár M. vytvořily ze svých firem obchodní řetězec a obchodovali s téměř 28 milióny „euroočiek“ v hodnotě 106 milionů eur. Údajně je na základě více než 20 fiktivních faktur Mikuláš V. dodával Molnar M., o čem existují i ​​dodací listy a doklady o přepravě. Zboží prý nebyl nikdy dodán a Mikuláš V. v daňovém přiznání uplatnil nadměrný odpočet DPH, čímž poškodil státní rozpočet o 19 milionů eur. Obviněný maďarský podnikatel byl v té době pro jinou trestnou činnost ve vazbě v Maďarsku. Slovenská policie požádala o jeho vydání k trestnímu stíhání na Slovensko. Mikulášovi V. policisté rozšířili obvinění už třikrát. Čelí také obvinění ze zkrácení daně a neoprávněného uplatnění nároku na vrácení DPH v celkové výši více než 57 milionů eur.

17. července 2012 – Soudce Specializovaného trestního soudu na pracovišti v Banské Bystrici pro přípravné řízení propustil obviněného z vazby. Mikuláš V. však zatím ve vazbě zůstal, prokurátor totiž proti rozhodnutí podal stížnost.

25. července 2012 – Východoslovenský velkopodnikatel Mikuláš V., považován za krále Zemplína zůstal nadále ve vazbě za mřížemi. Rozhodl o tem na svém neveřejném zasedání senát Nejvyššího soudu SR, který tak zamítl stížnost speciálního prokurátora vůči nedávnému rozhodnutí Specializovaného trestního soudu v Pezinku (STS).

30. července 2012 – Na Mikuláše V. byla podána obžaloba na Specializovaný trestní soud (STS) v Pezinku. Podnikatel je obviněn z pokračujícího trestného činu zkrácení daně a pojistného a trestného činu neodvedení daně a pojistného. Spis má více než 80 svazků. Podle obžaloby Úřadu speciální prokuratury (USP) spáchal svou trestnou činností škodu za 58,1 milionu eur.

15. srpna 2012 – Mikuláš V. se nedostane na svobodu ani poté, Čo na něj byla podána obžaloba. Specializovaný trestní soud (STS) v Pezinku rozhodl, že zůstane ve vazbě pro obavu, že by mohl pokračovat v trestné činnosti.

28. srpna 2012 – Známý Východoslovenský podnikatel Mikuláš V. zůstal nadále za mřížemi ve vazbě. Rozhodl o tem Nejvyšší soud ČR (NS) na svém neveřejném zasedání. NS SR tak zamítl stížnost podnikatele vůči prodloužení vazby.

5. listopadu 2012 – Na Specializovaného trestního soudu (STS) v Pezinku, pracovišti Banská Bystrica, začalo hlavní líčení s podnikatelem Mikulášem V. Obviněný je z pokračovacího trestného činu zkrácení daně a pojistného a pokračovacího trestného činu neodvedení daně a pojistného. Dohoda o vině a trestu uzavřena nebyla. Mikuláš V. uvedl, že je nevinný a nic nespáchal. Podle obžaloby Úřadu speciální prokuratury (USP) spáchal svou trestnou činností škodu za 58,1 milionu eur. Obviněný zastupoval v tomto případě 11 vlastních společností obchodujících vzájemně jen mezi sebou. Trestnou činnost měl páchat v letech 2008-2011, zejména v okrese Třebíč. Fiktivní v účetních a daňových dokladech deklaroval obchodování s 55,306 miliony euroočiek (odštěpné pruty jabloní) a se 414,2 miliony kusů lýkožrouta.

6. listopadu 2012 – Pokračovalo hlavní líčení. Vypověděl svědek, občan Maďarské republiky Mihaly Molnár, kterého lze podle prokurátora Úřadu speciální prokuratury (USP) Jana santa označit za jednoho z nejdůležitějších. Svědek před senátem uvedl, že obžalovaného nikdy nesetkal a na Slovensku nebyl. Měl firmy v Maďarsku a Mikuláš V. mu měl prodávat euroočká – na papíře. Svědek podle vlastních slů věděl, že půjde o fiktivní záležitosti, ale mělo jít jen o vývoz zboží ze země, který měl zaúčtovat a sdělit maďarskému finančnímu úřadu jako zboží zakoupené ze zahraničí.

4. prosince 2012 – Specializovaný trestní soud (STS) v Pezinku – pracoviště Banská Bystrica, opět pojednával v případě veľkopodnikatele Mikuláše V. Na neveřejném zasedání se také rozhodovalo o propuštění Mikuláše V. z vazby. Soud jeho žádost o propuštění na svobodu zamítl. Jelikož obžalovaný podal stížnost, rozhodovat bude Nejvyšší soud SR.

18. – 19. prosince 2012 – vyslýchán několika svědků pokračovalo hlavní líčení v případě veľkopodnikatele Mikuláše V. na Specializovaného trestního soudu (STS) v Pezinku – pracovišti Banská Bystrica. Vypovídali zaměstnanci ve firmách obžalovaného i bývalý pracovník tehdejšího Daňového ředitelství SR. STS hlavní líčení odročil.

16. ledna 2013 – Na Specializovaného trestního soudu (STS) v Banské Bystrici pokračovalo výslechem svědků jednání se zemplínska podnikatelům Mikulášem V. Ještě před tím obviněný podal žádost o propuštění z vazby, kterou ale soud zamítl. Proti rozhodnutí senátu podal obviněný stížnost, o níž rozhodne Nejvyšší soud SR. Podle mínění podnikatele měli pominout důvody tzv.. preventivní vazby. Vězení navrhoval nahradit písemným slibem a zaplacením kauce 50.000 eur.

23. ledna 2013 – Nejvyšší soud (NS) SR na neveřejném zasedání zamítl stížnost obviněného veľkopodnikatele Mikuláše V., kterou podal proti rozhodnutí senátu Specializovaného trestního soudu (STS) v Banské Bystrici. Ten zamítl jeho žádost o propuštění z vazby.

31. ledna 2013 – Na hlavním líčení Specializovaného trestního soudu (STS) v Pezinku – pracoviště Banská Bystrica vypověděli více svědci, kteří pracovali ve firmách veľkopodnikatele Mikuláše V.

11. – 12. února 2013 – Na hlavním líčení Specializovaného trestního soudu (STS) v Pezinku – pracoviště Banská Bystrica vypovídal v kauze veľkopodnikatele Mikuláše V. znalec z oboru ekonomiky, který měl za úkol odpovídat v souvislosti s případem sedm otázek vyšetřovatele.

11. března 2013 – vypověděli pracovníci z Maďarska, kteří měli v minulosti dělat pro firmu obžalovaného Mikuláše V. Podle výpovědí odkôrňovali v Stredě nad Bodrogem dřevo a sbírali z něj brouci i kůru, které ukládali do pytlů. Svědci měli být předvoláni, aby se vyjádřili k sběru kůrovců.

12. března 2013 – Na hlavním líčení Specializovaného trestního soudu (STS) v Pezinku – pracoviště Banská Bystrica vypovídali v kauze veľkopodnikatele Mikuláše V. odborníci na jabloňové očka a ochranu lesa před podkôrneho hmyzem, i kůrovcem. Obžalovaný totiž podle obžaloby fiktivní v účetních a daňových dokladech deklaroval obchodování s 55,306 miliony euroočiek (odštěpné pruty jabloní) a se 414,2 miliony kusů lýkožrouta. V daném případě měl podnikatel obchodovat pouze s jedním druhem jablek a to Fuji. Podle slů znalce, který k případu vypracoval posudek, na Slovensku je 127,2 hektarů (ha), na kterých se pěstuje odrůda Fuji, všech ovocných sadů dohromady je v ČR asi 8000 ha. Na množství 55 milionů oček by však přitem byla potřebná plocha sadu kolem 15.000 ha. V takovém množství se v ČR běžně s euroočkami neobchoduje.

19. března 2013 – samozvaného krále Zemplína Mikuláše V. soud opět odmítl propustit z vazby. Zamítnutí jeho žádosti o propuštění na svobodu potvrdili z Kanceláře předsedy Nejvyššího soudu SR (KP NS SR).

15. dubna 2013 – Řeči závěrečné řeči prokurátora pokračovalo odpoledne rAno přerušeno hlavní líčení na Specializovaného trestního soudu (STS) Pezinok, pracoviště Banská Bystrica, v případě veľkopodnikatele Mikuláše V. Obžalovaný zakázal oběma přítomným svým původním obhájcem přednes závěrečných řečí, protože již nejsou jeho obhájci. Podnikatel si zvolil nového zástupce, který na jednání nebyl. Hlavní líčení bylo za účelem vyhlášení rozsudku odročeno na 18. dubna. Mikuláš V. závěrečnou řeč také nepronesl, protože byly podle jeho slů porušena práva na obhajobu. Nevyužil ani právo posledního slova.

18. dubna 2013 – Specializovaný trestní soud (STS) v Pezinku – pracoviště Banská Bystrica, uznal vinným veľkopodnikatele Mikuláše V. z pokračujících trestných činů zkrácení daně a pojistného a neodvedení daně a pojistného. Odsoudil ho na úhrnný trest odnětí svobody ve výši 11 let a uložil mu peněžitý trest ve výši 100.000 eur. Rozsudek ještě není pravomocný.

30. října 2013 – Kauza veľkopodnikatele Mikuláše V. se vrací zpět na nižší soud. Rozhodl o tem na svém zasedání Nejvyšší soud (NS) SR. V odůvodnění NS SR konstatuje četné podstatné výhrady vůči postupu specializovaného soudu. Prý závěr o vině obžalovaného „opřel o důkazy, které nebyly provedeny v souladu se zákonem“. Podle NS nepostupoval STS v souladu se zákonem ani tehdy, když nutil advokátů Mikuláše V., aby byli přítomni na hlavním líčení při vynesení rozsudku, ačkoli obžalovaný jim zrušil plné moci na obhajobu pár dní předtím. NS dále konstatuje, že „soud prvního stupně pochybil, když neumožnil, aby závěrečnou řeč přednesl nově zvolený obhájce av důsledku tohoto nezákonného postupu ani obžalovaný závěrečnou řeč nepronesl“. Specializovaný trestní soud (STS) již vytyčil nový termín jednání na 2. prosince.

2. prosince 2013 – Nové jednání se zemplínska podnikatelem Mikulášem Varehem, které se na Specializovaného trestního soudu (STS) v Banské Bystrici mělo začít, se pro náhlé onemocnění obžalovaného neuskutečnilo.

10. ledna 2014 – Nové jednání s Mikulášem V. se začalo na Specializovaného trestního soudu (STS) v Banské Bystrici. Proces se konal vzhledem k zdravotnímu stavu obžalovaného v tamním Ústavu pro výkon vazby.

17. ledna 2014 – seznamování účastníků s obsahem listinných důkazů pokračovalo několik dní na Specializovaného trestního soudu (STS) v Banské Bystrici jednání s Mikulášem V.

doručení zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.