20.06.2012 |


Podmínky soutěže o Bona Spray Mop Motion
1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané ČR, bez věkového omezení. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s podmínkami soutěže as tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména a fotografie výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech. Zároveň soutěžící projevuje souhlas s tím, že pořadatel je jako správce oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících poskytnuté pro tuto soutěž na marketingové cíle a může je poskytnout třetí straně bez nároku na odměnu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.. 428/2002 Sb z. o ochraně osobních údajů, t. j. zejména s tím, že poskytování údajů je dobrovolné, že má právo k jejich přístupu i se všemi dalšími právy vyplývajícími z tohoto zákona
2. Pořadatelem soutěže je společnost JAGA GROUP, s. r. o.
3. Soutěž bude probíhat v termínu od 20. 6. 2012 do 18. 9. 2012. Ve třech číslech časopisu Udělej si sám (7, 8 a 9/2012).
4. Podmínkou zapojení se do soutěže je správně odpovědět otázku zveřejněnou v časopise Udělej si sám 7, nebo 8, nebo 9/2012 nebo na
www.uss.sk zasláním vystřiženého kupónu z daného čísla časopisu do termínu zveřejněném pro každé číslo časopisu na adresu redakce: JAGA GROUP, sro, redakce Udělej si sám, PO BOX 61, 810 05 Bratislava 15.
5. V každém z těchto čísel časopisu bude zveřejněna jiná soutěžní otázka. Losování bude probíhat vždy po každém zveřejnění otázky. Výsledky budou zveřejněny na internetové stránce
www.uss.sk .
6. Ze všech odpovědí bude po každém vydání časopisu Udělej si sám (čísla 7, 8 a 9/2012) vylosován výherci věcných cen, které daruje společnost Bona. Výherce bude vyrozuměn dopisem odeslaným nejpozději do 21 pracovních dnů od zveřejnění jeho jména, případně mu bude cena přímo zaslána poštou.
7. Seznam cen: 15x Bona Spray Mop Motion
8. Účastníkem soutěže nemůže být zaměstnanec vydavatelství JAGA GROUP, s. r. o., Bona a ani rodinný příslušník zaměstnance.
9. Použité fotografie cen jsou ilustrační.
10. Finanční hodnota dárků ze soutěže odpovídá běžným prodejním cenám v obchodech a je včetně DPH.
11. Výherci nesou veškerá rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Případné záruční opravy zboží si musí výherci uplatňovat přímo u výrobce nebo jiného poskytovatele záručních oprav, nikoliv u pořadatele soutěže.
12. Výherci jsou povinni do 10 kalendářních dnů oznámit poštou, e-mailem nebo faxem souhlas / nesouhlas s převzetím výhry.
13. Ceny se výhercem soutěže odevzdají po dohodě s dodavatelem osobně nebo poštou.
14. Ceny jsou věcné a jejich finanční kompenzace neexistuje.
15. Pořadatel soutěže není odpovědný za ztrátu nebo poškození výhry během přepravy poštou.
16. Pořadatel soutěže není odpovědný za nedodání výhry z důvodu likvidace společnosti poskytující výhru do soutěže. Náhrada ceny není možná.
17. Ve smyslu zákona o dani z příjmů č.. 595/2003 Sb z. ve znění pozdějších předpisů je příjemce výhry nebo ceny při poskytnutí nepeněžní výhry nebo ceny organizátorem soutěže povinen zaplatit daň. Příjemce výhry, jejíž hodnota je vyšší než 165,97 €, je povinen zaplatit daň z výhry nebo ceny.
18. Výherci cen jsou povinni potvrdit převzetí výhry podepsáním předávacího protokolu, který jim bude doručen spolu s výhrou, a doručit ho společnosti JAGA GROUP, s. r. o.
19. Náhradníci výherců neexistují. V případě, že o výhru neprojeví ve stanoveném termínu výherce zájem výhra propadá ve prospěch vydavatelství JAGA GROUP s. r. o.
20. V případě, že si výherce nepřevezme cenu do 2 měsíců od oznámení souhlasu s převzetím výhry, cena propadne ve prospěch společnosti JAGA GROUP, s. r. o.
21. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže v závislosti na případných změn. Soutěžící svou účastí souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na využívání a publikování informací z této soutěže včetně jmen výherců a to i bez jejich souhlasu a bez finančních náhrad.
[1] [2]

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. [3]

References

  1. ^ www.uss.sk (www.uss.sk)
  2. ^ www.uss.sk (www.uss.sk)
  3. ^ comments powered by Disqus . (disqus.com)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.