BANSKÁ BYSTRICA, 23. března 2012 (tlacovasprava.sk) – Výsledkem hospodaření České pošty, as, za rok 2011, ověřený auditorem, je ztráta -7 828 tis. EUR před zdaněním (resp. -7 565 tis. Kč po zdanění). Ve srovnání s plánem (- 11 908 tis. EUR před zdaněním, resp. – 12 908 tis. Kč po zdanění) představuje hospodářský výsledek pokles ztráty před zdaněním o 4 080 tis. EUR, tedy o 34,3% a meziročně dokonce o 39,5%.

České poště, as, se plánovaný výsledek hospodaření podařilo snížit zejména díky snížení spotřeby materiálů, spotřebovaných služeb, energií a osobních nákladů a překročení plánu výnosů v oblasti jjiných služeb, mezinárodního poštovního styku a peněžních služeb.

„Naše snaha přiblížit Slovensku poštu zpět k černým číslům byla úspěšná. Pokud budeme pokračovat v takovém trendu snižování ztráty a díky novým službám budeme generovat výnosy, očekáváme, že se nám podaří změnit negativní hospodaření na zisk v horizontu nejpozději těchto dvou let, „řekla generální ředitelka Marcela Hrdá.

Výnosy České pošty, as, dosáhli 298 668 tis. EUR, což je ve srovnání s rokem 2010 pokles o 3,20%. Náklady společnosti dosáhly v loňském roce 306 496 tis. EUR, což představuje oproti roku 2010 pokles o 4,67%. Podstatnou část tvořily osobní náklady, a to v objemu 158 963 tis. EUR.

Investice České pošty, as, představovaly v roce 2011 částku 18 349 tis. EUR.

V průměrném přepočteném počtu byl stav zaměstnanců k 31.12. 2011 – 14 240, průměrná mzda zaměstnanců České pošty, as, dosáhla za loňský rok výšku 635 Eur.

V loňském roce přepravila Slovensku pošta sumární 284 666 889 listovních a balíkových zásilek 1. a 2. třídy, reklamních adresovaných zásilek a poštovních peněžních poukázek. Na služby České pošty podali zákazníci 60 730 reklamací, což představuje 0,00021% v poměru k celkovému počtu zásilek, zdůvodněných bylo 0,00002% reklamací. Počet reklamací v roce 2011 klesl oproti roku 2010 o 6 440.
V průběhu roku 2011 jsme sledovali dodržení norem kvality přepravy zásilek, přičemž při listech 2. třídy, balících 1. a 2. třídy a poštovních poukazů na adresu 2. třídy byl zaznamenán nárůst kvality. Výrazný posun vpřed dosáhl produkt balík 2. třídy (norma stanovuje 95,5%, dosažený výsledek 99,34%), který poskočil oproti předchozímu roku o 2,84%. Výborný výsledek dosáhl znovu balík 1. třídy, který z dlouhodobého hlediska vykazuje výrazné plnění nad hranicí stanovené normy (norma stanovuje 95,5% dosažený výsledek 98,03%).

Od ledna 2012 působí Slovenské pošta, as, v plně liberalizovaném prostředí. Hlavním cílem České pošty, as, bude v tomto roce nabídka nových e-služeb. Pošta se mění z provozně úřední na obchodně-komunikační společnost.

V roce 2011 Slovenské pošta rozjela projekty ve všech strategických částech svého byznysu – tradičním poštovním, službách pro stát / e-Government a finančních službách. Pilotní provoz těchto projektů dopadly velmi dobře, a proto od nového roku 2012 mění společnost své produktové portfolio.

Pošta se stala partnerem státu

Slovensku pošta otevřela v těchto dnech první dvě „e.SÁ“ – Integrované obslužná místa na Poště Trenčín 1 a Bratislava 4. Jsou to speciální pracoviště, kde si klienti mohou vybavit například výpis z Obchodního rejstříku. O poskytování služeb státu prostřednictvím pošt se začalo mluvit už v roce 2004, nastartovat projekt se podařilo začátkem tohoto roku České poště.

Hlavním benefitem těchto pracovišt je, že služby jsou elektronické a jsou poskytovány z jednoho místa, což znamená, že po výpis z obchodního rejstříku nemusíte chodit na příslušný soud, stačí navštívit libovolné „e.SO“. Zároveň je velkou výhodou cena služeb, v současnosti poskytuje pošta výpis z Obchodního rejstříku za cenu 4 €, což je o 2,5 € méně než jej poskytují například okresní soudy.

„Momentálně na pracovištích v Bratislavě a v Trenčíně poskytujeme výpis z Obchodního rejstříku pro právní účely, ověření originality elektronického čipu Osvědčení o registraci vozidla (OoEV I) a ověření originality elektronického čipu a odpis elektronických dat z Oo EV I. K současným službám by v blízké budoucnosti mělo přibýt i ověřování rakouských osvědčení o registraci vozidla, „doplnila mluvčí České pošty Andrea Pivarčiová.

Do roku 2014 by pošta chtěla postupně zpřístupnit tyto služby na 800 poštách.

Elektronický podací arch

Elektronický podací arch nahrazuje dosavadní papírové archy a dá se využívat při podeji domácích i mezinárodních zásilek (doporučené, pojištěné listy, úředně zásilky, balíky, expresní zásilky) bez nutnosti následné tisku listu. Stačí, když zákazník odešle vyplněn podací arch do elektronického prostředí pošty a na zadanou e-mailovou adresu obdrží „Potvrzení přijetí podacího archu“. Následně může zásilky podat u přepážky automatizované pošty. Podací arch je k dispozici na stránce www.posta.sk v části Elektronické služby / ePodaci list.

Možnost elektronického zasílání informací o zapsaných zásilkách doručených do POBox, Post Boxů a Out Boxů

Zákazníci e – mailem dostanou informace o tem, jaké oznámeno zásilky jim byly doručeny do složky a také o případných poplatcích (dobírka, clo a pod.) Oznámení je zákazníkem zasílány denně.

Peníze z poštovních poukázek na výplatu si můžete vybrat na kterékoliv poště

Peníze z poštovních poukázek na výplatu si už klienti nemusí vybírat jen na své poště. Od 1. 3. 2012 pošta zákazníkům vyplatí tyto finanční prostředky na kterékoliv pobočce na Slovensku.

Smluvní balík v rutinním provozu

Od nového roku Slovenské pošta zavedla do rutinního provozu nový produkt Smluvní balík, který je určen především pro zásilkové a distribuční společnosti a e – shopy. Výhodou pro zásilkové a distribuční společnosti je odbourání papírových dokladů (podacích archů, poštovních průvodek, poukázek), pojištění až do 1000 Eur, podej zásilky iu kurýra, eReporty, kterými pošta odesílatele informuje o stavu jeho zásilky a Track and Trace – sledování zásilky na www.posta.sk. K Smluvnímu balíku se dá navíc využít i služba do vlastních rukou, křehké, neskladné a další.
Už v pilotním provozu, která probíhala v druhé polovině roku 2011 se zvýšilo procento možnosti dodání při prvním pokusu o doručení z méně než 50% na téměř 90%.

Zákazníkům – adresátem balíku doručuje pošta Smluvní balík iv odpoledních hodinách od 16,00 do 20,00 hod. ve všech krajských a okresních městech. Zákazníci se mohou rozhodnout, zda chtějí mít doručen balík domů nebo si nechají balík uložen na poště.

Zákazníkům přijde avízo buď prostřednictvím sms, nebo e – mailu o podeji balíku a následně o dodají balíku v den jeho dodání. V případě potřeby se mohou dohodnout s kurýrem, kdy a kam jim má balík doručit.

Celá zpráva zde .

Kontaktní údaje:
Mgr. Bela Lisáková
Vedoucí odboru komunikace
Slovensku pošta
Tel.: +421 903 550 812
E-mail: lisakova.bela @ slposta.sk
Web: www. posta.sk

O společnosti:
Slovensku pošta vznikla 1. ledna 1993 a začátkem října 2004 se přetransformovala na akciovou společnost se 100-procentní účastí státu. Od svého vzniku hospodaří samostatně a nedostává dotace ze státního rozpočtu. Ratingová agentura Moody ‚udělila České poště už třetí rok za sebou rating úvěrového rizika na úrovni Aaa.sk, což je nejvyšší možná úroveň. V roce 2008 společnost získala i certifikáty, které potvrzují zavedení a udržování systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu, odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001: 2001 ČSN EN ISO 14001:2005.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.