Autor: SITA, dnes 16:44

Štefan Koman šéfuje společnosti Vemex Energo, která, jako alternativní dodavatel, začala s dodávkami zemního plynu Slovensku zákazníkům v roce 2011.


Jak jste spokojeni s vaším současným postavením na trhu s dodávkami zemního plynu a jaké jsou vaše plány do budoucna?
S naším postavením na slovenském trhu s plynem jsme v zásadě spokojeni. Reálné jsme na trhu jen druhý rok tak si myslíme, že náš podíl není zanedbatelný. Zatím dodáváme plyn velkým, středním i malým odběratelům. V prvním pololetí 2013 předpokládáme vstup na trh domácností. V blízké budoucnosti chceme našim odběratelům nabídnout i elektrickou energii, ale není to momentálně naše priorita.

Kolik zemního plynu prodáte na Slovensku v tomto roce, a kolik ho plánujete prodat v příštím roce?
V letošním roce plánujeme prodat na slovenském trhu okolo 80 milionů kubíků zemního plynu a ruzpočet pro příští prodej nebude nižší. Takže v roce 2013 očekáváme nárůst prodeje. Říci nyní cokoliv v tomto směru je předčasné, protože momentálně jsme v procesu uzavírání smluv na příští rok a tento ještě zdaleka není ukončen.

Jakou obchodní strategii používáte při získávání nových, respektive při zachovávání stávajících zákazníky? Zaměřujete se jako většina vašich konkurentů zejména na cenovou politiku?
Odkdy na Slovensku nastoupila reálná liberalizace trhu s plynem, zákazníci se docela dobře vyškolili a jsou dobře orientovat v cenách i podmínkách dodávek a vědí si vybrat. Takže vyžadují individuální přístup. Nabídnutá cena je opravdu rozhodujícím faktorem při získávání nových zákazníků, ale vedle ceny jsou tam i další faktory, jako například flexibilita dodávky, splatnosti faktur a podobně. Nechceme, aby naše marketingová strategie, hlavně při plánovaném vstupu na trh s domácnostmi, spočívala v tem, že budete mít levnější plyn o tolik nebo tolik procent oproti dominantnímu dodavateli. Snažíme se získat nové klienty, ale ne za každou cenu.

Protože jste firma patřící do skupiny ruského energetického gigantu Gazprem nemáte výhodu v nákupních cenách zemního plynu?
Nemáme. Mohu říci, že firma Gazprem Export se vůči svým zahraničním klientům zpráva velmi korektně. Podmínky mají všichni stejné, nikdo není protežovaný či upřednostněna. To nepatří do její firemní politiky. Nemáme žádnou výhodu, ani cenovou ani objemovou. To je velmi častá otázka na nás i od mnohých potenciálních klientů, že vy patříte ke Gazpromu tak máte levnější plyn, ale není to tkdyž.

Odkud nakupujete zemní plyn?
Nákup plynu pro naše zákazníky na Slovensku zabezpečujeme přes nákupní oddělení mateřské společnosti Vemex sídlící v Praze. Ona obchoduje se zemním plynem na základě dlouhodobého kontraktu s Gazprem Exportem a také na Evropských energetických burzách.

Gazprem buduje do Evropy plynovody na to, aby se jimi přepravoval plyn, a ne na to, aby trubky byly zakopány v zemi nevyužité. Štefan Koman

Jak vnímáte nastavenou regulaci na trhu s dodávkami energií ze strany Úřadu pro regulaci síťových odvětví SR?
Myslím si, že s příchodem nové energetické legislativy a hlavně nového Zákona o regulaci každý obchodník očekával , že regulace cen na plyn bude zrušena. Já si osobně myslím, že regulace cen plynu pro domácnosti v dnešní podobě je zbytečná. Nemá logiku. Jsem trošku překvapen, že v nové legislativě se regulace v určitěch segmentech posílila. Jde například o malé podniky. Tak jako v České republice i na Slovensku plyn pro domácnosti a malé podniky by neměl být regulován. Je zde mnoho dodavatelů, mezi nimiž je vytvořena dostatečná konkurence. Ceny plynu by neměly být regulovány, ale měly by se ponechat na konkurenční prostředí, kde by se v konečném důsledku umravnili a dovolím si tvrdit, že domácnosti by měly plyn ještě levnější než ho mají nyní. Ke zrušení regulace jednou dojde, ale ještě je asi na to potřebný čas.

Dříve jste se vyjádřili, že vaše společnost plánuje na Slovensku realizovat projekt výstavby CNG plničiek. V jaké fázi je tento projekt?
Naše mateřská společnost realizuje projekt výstavby plnicích stanic CNG v Čechách poměrně ve velkém rozsahu. Pilířem tohoto rozvoje v Čechách je spolupráce s firmami Lukoil a Gascontrol Havířů a hlavním cílem je zajištění dostupnosti tohoto ekologického paliva pro širokou veřejnost. Na Slovensku plánujeme v příštím roce realizaci pilotního projektu plnicí stanice stlačeného zemního plynu na čerpací stanici Lukoil v Košicích. Máme to v plánu a věříme, že se nám to podaří zrealizovat. Uvidíme pak jaký bude výsledek pilotního projektu a následně se rozhodneme, zda budeme pokračovat s výstavbou dalších plnicích stanic CNG. V každém případě je to pro nás zajímavé.

Jak firma patřící do skupiny Gazprem víte o nějakých projektech ruského energetického gigantu na Slovensku? V minulosti se například mluvilo o společné Slovensko-ruské výstavbě podzemních zásobnících zemního plynu na území Slovenska.
Leccos se napsalo i pohovořili, ale fakt je ten, že dosud žádný projekt podobného typu, který by se měl realizovat mezi Slovenském a Ruskem není připraven natolik, aby mohl být zahájen. Hodně se mluvilo io společné výstavbě podzemních zásobníků plynu. Společnost Nafta jednala s Gazprem, ale is jjjjjjinými firmami o možnosti výstavby zásobníků. Nic z toho se však zatím nepodařilo. Nedávno se v Bratislavě uskutečnila návštěva generálního ředitele Gazprem Exportu Alexandra Medveděva, který potvrdil, že Gazprem už déle plánuje zdvojnásobit kapacity podzemních zásobníků plynu v Evropě. To znamená, že znovu oprašuje možnost spolupráce mezi Slovenskou a Gazpromem při výstavbě uskladňovat kapacit zemního plynu, ačkoli, jak jsem již řekl, v této chvíli není připraven žádný konkrétní projekt. Momentálně to vnímám, jen jako jednu z možností a uvidíme, Čo nám přinese čas. Ale ten potenciál tady rozhodně je.

Představa, že „vyschne“ plynovod přes Slovensko, je nereálná. Štefan Koman

Myslíte si, že může na Slovensku nastat taková plynová krize jako začátkem roku 2009?
Taková už určitě ne. Je to jen málo pravděpodobné, protože v roce 2009 kdy přestal úplně proudit plyn z Ukrajiny na Slovensko, jsme nebyli na to vůbec připraveni. Všichni byli překvapeni. Nikdo nevěřil, že dojde k přerušení toku plynu, který bez jakýchkoli problémů bezpečně a nepřetržitě proudil více než 40 let. Na tranzitní síti tehdy nebyly provedeny žádné opatření, které by nám umožnily reagovat na takovou situaci. Dnes již máme realizované projekty a přijatá různá opatření pro zajištění náhradních dodávek plynu v případě vzniku stavu nouze. Takže plynová krize v takové podobě, v jaké byla před více než třemi lety, nás už nezastihne.

Hrozí podle vás Slovensku, že mu „vyschne“ plynovod, protože Gazprem realizuje výstavbu nových plynovodů na severu či jihu Evropy?
Generální ředitel Gazprem Exportu pan Alexander Medveděv během zmíněné návštěvy v Bratislavě jednoznačně řekl, že se není třeba obávat toho, že přepravní sít nebude mít Čo přepravovat. V současnosti je podepsán dlouhodobý 20-letý kontrakt mezi Gazprem Export a slovenskou společností Eustream k přepravě minimálně 50 mld.. kubíků plynu ročně. Nakolik je tam princip „přepravují nebo plať“ tak Gazprem Export by platil slovenské straně iv tem případě, kdyby nepřepravoval přes Slovensko plyn. Je tedy jasné, že není zájem, aby se platilo za něco Čo se nerealizuje. Gazprem buduje do Evropy plynovody na to, aby se jimi přepravoval plyn, a ne na to, aby trubky byly zakopány v zemi nevyužité. Podle nejkonzervativnější analýzy, Evropa do roku 2030 bude potřebovat dodatečných 100 miliard. kubíků plynu. Momentálně není možné takový objem přepravit ani stávajícími ani plánovanými plynovody, takže bude třeba uvažovat nad výstavbou dalších. Čili netřeba se obávat žádných plynovodů jako jsou Nord Stream nebo South Stream, protože všechny plynovody budou využity včetně přepravného systémy Ukrajiny. Tedy představa, že „vyschne“ plynovod přes Slovensko, je nereálná.

Neměl Gazprem zájem o koupi minoritního podílu Slovenského plynárenského průmyslu, který v současnosti prodávají německý a francouzský akcionář? Například i prostřednictvím vaší společnosti?
Prostřednictvím naší společnosti určitě ne, my se takovými věcmi vůbec nezabýváme. Nevím o tem, že by měl Gazprem o SZP vůbec zájem.

V blízké budoucnosti společnost plánuje své služby rozšířit io dodávky elektrické energie. Vemex Energo je dceřinou společností firmy Vemex Praha, ve které je majoritním akcionářem německý plynárenský podnik Gazprem Germania GmbH, a ten je zas stoprocentní dcerou společnosti Gazprem.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.