Original article

podnikový systém Helios Orange

Helios Orange – podnikový informačný systém

 • Víc jak 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: „Najlepší IS pro stredne veliké firmy“
   

 

Víc informácií
[1]

 

Modul Skladové hospodárstvo slúži na vedenie skladovej agendy, tvorbě skladových dokladů a inventúr[2]. Při každé skladovej karte je možné evidovat množstvo údajů (skladové ceny, súvisiace náklady, merné jednotky, dodavatelů a pod.) a získat presný přehled o zmenách stavu na sklade, pohybe výrobných čísiel a umiestnení.

Analýzy skladů v module Skladové hospodárstvoSkladové karty, program Helios Orange

Efektívne vytváranie záznamov

 • Rychlé vkladanie v případě dát vytvorených ručným zadaním pomocou klávesových skratiek a predvolieb
 • Tvorba kópií skladových kariet i skladových dokladov
 • Hromadné zmeny parametrů skladových kariet
 • Import skladových kariet z MS Excel
 • Jednoduché prevody skladových položiek mezi dokladmi, včetně čiastočných prevodov
 • Export a import EDI správ
 • Využitie čiarových kódů pro zadávanie položiek i dokladov

Evidencia skladových zásob na ľubovoľnem počte skladov

 • Užívateľsky definovaná 5-úrovňová štruktúra skladu
 • Definícia prístupových práv pro jednotlivé sklady
 • Zabezpečenenídnotného číselníka kariet zboží a služeb

Voliteľná metóda evidencie skladu

 • Podpora FIFO a priemerných cien
 • Možnost voľby metódy evidencie skladu pro každý sklad samostatne
 • Možnost zmeny evidencie skladu

Skladové doklady

 • Tvorba skladových dokladů typu příjem na sklad, výdaj ze skladu, storno doklady
 • Užívateľsky definované rady jednotlivých dokladov
 • Automatické účtovanie dokladů pomocou účtovných kontácií
 • Možnost automatického prepočtu merných jednotiek podle typu pohybu
 • Tlač dokladů v požadovanej grafickej úprave, včetně cudzojazyčných verziách

Stav skladu

 • Aktuálne informace o množstvách a finančných hodnotách skladu
 • Stavy súvisiacich nákladů k položkám skladu
 • Přehledy potrieb Dalších modulů (Obchod[3], Logistika[4], Riadenie výroby[5])
 • Správa predajných a nákupných cen – možnost väzby cenníků a organizácií
 • Široká nabídka evidencie doplňujúcich údajů (ADR, Intrastat[6], rozmery a pod.)

Inventúry skladových zásob

 • Generovanie podkladů pro skladové inventúry jednotlivých skladov
 • Tlač inventúrnych protokolov
 • Generovanie inventúrnych dokladov
 • Možnost uzávierky skladu s blokovaním realizácie dokladů před datumem skladovej uzávierky

Umiestnenie zboží na sklade (lokácia)

 • Možnost užívateľskej definície skladových pozícií
 • Typológia skladu
 • Evidencia stavu položiek na jednotlivých skladových pozíciách
 • Možnost zmeny umiestnenia položky bez nutnosti tvorby pohybových dokladov
 • História pohybu skladovej pozície

Podpora čiarových kódov

Výrobné čísla / šarže

 • Definovanie výrobného čísla s možnostou sledovania termínu záruk a dát exspirácií
 • Sledovanie stavu výrobných čísiel
 • História pohybů výrobného čísla

Súvisiace náklady

 • Užívateľsky definované členenie súvisiacich nákladov
 • Výpočet a evidencia súvisiacich nákladov
 • Automatické odpisovanie při realizácii výdaja ze skladu
 • Možnost automatického účtovania
 • Prevod súvisiacich nákladů pro prevode mezi skladmi

Cudzie meny

 • Možnosti vytvorenia skladových dokladů v ľubovoľnej mene
 • Automatický prepočet na € podle zvoleného kurzu

Externá komunikácia – výstupy, Controlling

 • Množina pripravených přehledů a funkcií (pohyb obrátkovosti skladových kariet, história pohybů, stavy jednotlivých skladů a pod.)
 • Vyhodnocovanie, tvorba tlačových zostáv, tabuliek a výkazov
 • Možnost užívateľsky jednoduchého vytvárania vlastných zostáv
 • Podpora tvorby ľubovoľných kontingenčných tabuliek přímo v systéme
 • Vytváranie zostáv a tlačových formulárů s možnostou ich tlače a editácie
 • Export dát do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslání dokladů eemailem nebo faxem ve vybranem formáte
 • Export EDI správ

Chcete víc informácií o skladovem hospodárstve Helios Orange?

Napíšte nám, pripravíme bezplatnou prezentáciu programu Helios Orange, zašleme Další informace. Radi vám poradíme.

References

 1. ^ Víc informácií (www.amiplus.sk)
 2. ^ vedenie skladovej agendy, tvorbě skladových dokladů a inventúr (www.amiplus.sk)
 3. ^ Obchod (www.amiplus.sk)
 4. ^ Logistika (www.amiplus.sk)
 5. ^ Riadenie výroby (www.amiplus.sk)
 6. ^ Intrastat (www.amiplus.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.