Zvýšení spotřebních daní, zdanění bohatěch, valorizace minimální mzdy či změny v justici. To vše avizuje Směr ve svém vládním programu. O zákazu zisku pojišťoven manifest konkrétní neříká.

BRATISLAVA. Rozvoj a Evropská unie jsou nejčastěji skloňovaná slova nového programového prohlášení, které před dnešním zasedáním vlády do poslední chvíle připravovala vláda Roberta Fica [1] .

Deník SME získal jednu z posledních podob dokumentu, ve kterém jednobarevná vláda s podporou 83 poslanců Smeru žádnou výraznější změnu neslibuje, at už jde o oblast důchodů, zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, nebo zdravotnictví.

Významnou část dokumentu tvoří neurčité konstatování a přísliby.

„Vláda považuje za nezbytné, aby se formovaly vědecké kapacity orientované na zkoumání budoucnosti země. Bude uvažovat o zřízení Střediska pro strategické řízení na úrovni vlády, „píše se například v dokumentu.

ProgramFico_big.jpg Čím větší slo ve, tím častěji se vyskytuje v návrhu vládního programu. [2]

ico

minimální důchod a méně volna

Vláda chce udržet všechny tři pilíře důchodového systému.

BRATISLAVA. Senioři by měli mít nárok na minimální důchod, říká Směr v návrhu programového prohlášení. Chce ho zavést zákonem, stejně jako je to už dnes při minimální mzdě.

Minimální důchod je podle Kamila Vajnorské z Jednoty důchodců Slovenska dobrý nápad. „Někteří říkají, že by měl být ve výši životního minima, jiní, že by měl být vyšší,“ říká.

Životní minimum je 189,83 eura. Starobní důchodci dnes dostávají v průměru 374,52 eura měsíčně.

Analytik INEKO Peter Goliáš říká, že potřeba minimální penze je sporná: „Počet důchodců ohrožených chudobou je nejnižší za posledních sedm let.“ Pokud by se zavedl, je podle něj důležité, aby lidé, kteří nepracovali či pracovali málo, dostávali méně jako ti, Čo dělali.

Vláda tvrdí, že chce zajistit udržitelnost důchodového systému jako celku, tedy jeho všech tří pilířů.

Podle Národního programu reforem se má posoudit zavedení finančního stimulu pro firmu, která pomůže zlepšit kvalitu absolventů škol. Směr chce i změny v absolventské praxi, má se rozšířit i na osoby samostatně výdělečně činné.

Podle Roberta Kičinu z Podnikatelské aliance Slovenska by se měl vytvořit mezitrh práce, kde by stát určitou mírou pracovní místa dotoval, například daňovými úlevami. Tak by se mělo podporovat i zaměstnávání lidí, kteří si dlouho nemohou najít práci, tvrdí.

Ti, kteří práci mají, budou zřejmě pracovat více dní v roce. Počet svátků se totiž může podle návrhu programového prohlášení vlády zredukovat.

Veronika Folentová, Daniela Krajanová

ico

Za hazard chtějí vybrat více

Vláda musí najít zhruba 1,2 miliardy eur. Zvýší se spotřební daně [3] , více zaplatí bohatí.

BRATISLAVA. V návrhu vládního programu se říká méně než na tiskovce, kde bude Směr šetřit.

Počítá se s vyšším zdaněním bohatěch a úspěšných. Směr upřesnil, že více by měli platit lidé s ročním příjmem vyšším než 30 tisíc eur. Při firmách se daň zvýší, když vydělají ročně více než 30 milionů eur.

Nadprůměrné rodiny mají dostat méně i na dávkách, píše se to v Národním programu reforem. Podle studie ekonomů Ludvíka odorata a Michala Horvátha by takovým omezením stát získal asi 352 milionů eur.

Více za tabák i alkohol

info

Čo s daněmi

 • Zvýší se daně pro nadstandardní příjmy fyzických osob, tak pro firmy a podniky.

 • Vláda zváží zvýšení výběru z majetkových daní a zohlední při tem zejména faktory jako luxus či ekologická [4] škodlivost.

 • Vláda podnikne kroky směrem k rovnoměrnějšímu daňově-odvodového zatížení kapitálu a práce.
 • Zváží zavedení daně z finančních transakcí .
 • Posoudí nastavení bankovního odvodu .
 • Vzroste zdanění hazardu .

Směr chce podle návrhu svého programu zvážit zvýšení majetkových daní zohledněním luxusu či ekologické škodlivosti.

Kdyby se zavedla registrační daň na auta podle emisí CO2, podle odorata a Horvátha to přinese ročně asi 24 milionů eur.

Fico už oznámil zvyšování některých spotřebních daní, například z tabáku. V Národním programu reforem vidí prostor i na vyšší daně z alkoholu.

Není jasné, zda se bude více platit pouze za tvrdý alkohol, nebo se daně zvýší i při víně a pivu.

„V nejbližších dnech zasedne pracovní skupina, kde budou zástupci všech tří skupin,“ řekl SME státní tajemník resortu financí Peter Pellegrini.

Za hazard 50 milionů?

Ze zdanění hazardu chce vláda získat také více peněz. Do dvou týdnů má být připravena analýza, která řekne, jakou formou ao kolik se hazard více zdaní.

Kdyby z hazardních her platili daně i jejich hráči, státu by to mohlo podle studie ekonomů přinést asi 50 milionů eur.

Prostor na úsporu vláda velmi nevidí. V Programu reforem tvrdí, že se v krátké době nedají udělat systémové změny. V návrhu programu píše o přehodnocení struktury orgánů státní správy

Veronika Folentová, Adam Váleček

ico

Zákaz zisku nezmiňují

Směr chce zastavit růst počtu specializovaných ambulancí na Slovensku.

info

Zdravotnictví

Čo navrhují

 • neuskutečnit transformaci nemocnic na akciové společnosti,

 • zavést přísnou kontrolu hospodaření nemocnic,

 • podpořit dostavbu komplexu rozsochu.

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico pověřil ministryni zdravotnictví Zuzanu Zvolenský, aby připravila zákon, kterým se zakáže zisk zdravotních pojišťoven.

V návrhu programového prohlášení, které má SME k dispozici, se však na to nezavazuje.

„Vláda přijme opatření v souladu s ústavou [5] a platnou evropskou legislativou, s cílem maximálně možného využití prostředků, které ze zákona vybírají zdravotní pojišťovny od občanů na diagnostiku a léčbu pacientů, „píše se v návrhu.

Na konkrétní řešení kritické situace ve zdravotnictví je programové prohlášení skoupé. O tem, kolik dá stát do systému, nemluví.

Směr chce rozvíjet velké státní nemocnice a zabránit růstu specializovaných ambulancí. Jejich počet totiž podle dokumentu „nekontrolovatelně roste“.

Specialisté a soukromí lékaři s tím souhlasí. „Současný stav je dobrý,“ řekl šéf Asociace soukromých lékařů Ladislav Pásztor. Vláda by měla podle něj vyřešit částečné úvazky lékařů, kteří pracují iv nemocnici a přitem si otevřou soukromou ambulanci.

Veronika Folentová

ico

uberou školám bez uplatnění

V oblasti školství je návrh méně konkrétní, než byl dosud Dušan Čaplovič.

BRATISLAVA. Školy by měly přijít o část státních peněz, pokud si jejich absolventi nenajdou práci v oboru, který vystudovali. Změnu financování škol navrhl do vládního programu ministr školství Dušan Čaplovič.

Návrh neříká, zda se opatření má týkat vysokých nebo i středních škol. Ministr ho nechtěl komentovat, protože ještě není schvájen.

„Opatření nevyřeší nedostatečnou kvalitu škol. Jen potrestá právě studujících studentů, na kterých vzdělávání by mohly škole chybět peníze, „upozorňuje Zuzana Zimenová z konzervativní institutu M. R. Štefánika.

Hned po ustavení vlády Čaplovič avizoval více konkrétních kroků, které v programu nejsou. Ten pouze vzpomíná, že „stala skutečností“ počty žáků na gymnáziích. Čaplovič říkal, že gymnázia povolí brát pouze žáky, kteří na základní škole neměli průměr známek na vysvědčení horší než 1,5.

Gymnázia podle Čaploviče produkují mnohem více nezaměstnaných než odborné školy. Z třiceti tisíc absolventů bez práce je přitem jen zhruba 2500 takových, kteří vyšli z gymnázií. „Čísla jasně dokazují, že řeší ně Čo, Čo problémem není,“ říká šéf školního parlamentního výboru Miroslav Beblavého z SDKÚ.

Chybí i zmínka o zavedení povinné maturity z matematiky pro gymnazista, Čo Čaplovič ohlašoval.

Mária Miháliková

ico

Malé firmy budou moci výsledky skrýt

Malé podniky nebudou muset podle Směru dělat finanční výkazy.

BRATISLAVA. Podnikatelé, kteří investují do vývoje a výzkumu vlastních produktů, by mohli podle návrhu programu Ficovy vlády platit nižší daně.

Snížit se má minimální výše investice, na kterou mohou firmy získat pobídky. Dnes se různí od 400 tisíc do 14 milionů eur.

Směr chce posoudit, zda se dotováním zahraničních investorů neohrožují domácí výrobci.

Vláda počítá is pravidelným zvyšováním minimální mzdy. „Vláda upraví režim její valorizace ve vazbě na průměrnou mzdu a na životní minimum,“ píše se v návrhu.

Papíry má nahradit web

Směr počítá se zavedením datových schránek, které začala řešit již Radičové vláda.

Při nich platí fikce doručení, což má zrychlit vyřizování úředních věcí. Pokud se uživatel déle nepřihlásí, aby si přečetl poštu, považuje se zásilka za doručenou.

„Upouští se od povinnosti předkládání informací, kterými už stát disponuje, jako je například výpis z obchodního rejstříku,“ píše se v Národním programu reforem, který má dnes vláda přijmout.

Malé firmy bez kontroly

Malé podniky s ročním obratem do milionu eur a nejvýše 15 pracovníky chce vláda zbavit povinnosti sestavovat účetní závěrku.

Finanční výsledky malých firem tak mohou zůstat před veřejností skryty. „Je klíčové, aby nedocházelo ke spekulacím,“ upozornil Tibor Gregor z Klubu 500.

O zlepšení konkurzů říká vláda v návrhu programu nekonkrétní. Není v něm ani zmínka o insolvenčním rejstříku, přes který by bylo možné sledovat průběh bankrotů.

„Je to standard ve většině evropských zemí,“ říká Radovan Pala z advokátní kanceláře e / n / w / c.

Slovensku podle něj chybí i elektronický soudní spis.

Adam Váleček

ico

Kritéria na soudce se změní

Vláda chce vrátit justičních čekatelů a zvrátit Žitňanskej kroky.

BRATISLAVA. Absolventi právnických fakult by měli při čtení vládního programu zpozornět. Vláda jde totiž přehodnotit dosavadní předpoklady na jmenování soudců.

Vrátit chce i justičních čekatelů, jejichž exministerka spravedlnosti Lucia Žitňanská z SDKÚ zrušila. Důvodem bylo nejen nepotismus, které výběr čekatelů provázelo, ale i snaha otevřít soudy.

Nejen tato její změna půjde do ztracena. To, Čo Směr mluvil v opozici, nyní totiž dal i do vládního manifestu. Jde přehodnotit „neústavní zásahy do justičního systému“, jejichž cílem prý bylo zpolitizované justice.

Vzpomíná se neústavnost, přestože Ústavní soud o justičních zákonech ještě nerozhodl. Ministr spravedlnosti Tomáš Borec přitem avizoval, že chce při „nápravě“ čekat na jeho verdikt.

Ústavní soudci mají na stole i novely týkající se prokuratury. V tomto případě už nemluví Směr ve vládním programu o protiústavnosti, ale přehodnotit jejich chce stejně. Chce ponechat právních čekatelů a zpřísnit pravidla jejich přípravné praxe.

Navzdory popření téměř všeho, Čo Žitňanská zavedla, našla vláda i oblast, ve které chce pokračovat. A tou je zpřístupňování soudů a prokuratury veřejnosti. Chce zvyšovat povědomí občanů o jejich činnosti. Zároveň se zavazuje zřídit protikorupční linky.

Veronika Průšová

ico

Čo je ještě v programu Ficovy vlády

 • v zájmu efektivního soudnictví bude přijímat systémová opatření na posilování práva občanů na včasné soudní rozhodnutí, a to zejména v podobě podstatné revize občanského soudního řádu ,

 • přes nový stavební zákon , který navrhne, se zkrátí a zjednoduší náročnost povolování staveb a stanoví se lhůty vyjádření dotčených orgánů státní správy a úkonů v územním a stavebním řízení,

 • rozhodne o zrušení Fondu národního majetku efektivním způsobem,

 • vytvoří systém podpory letecké dopravy ve veřejném zájmu ,

 • uvažuje o zřízení státní realitní agentury ,

 • vytvoří podmínky pro sloučení regulačních orgánů silniční, železniční, letecké, vodní dopravy, výstavby, pošt a telekomunikací,

 • vytvoří podmínky pro vstup soukromého kapitálu do výstavby nájemních bytů,

 • plánuje vytvořit centrální stavební dozor , který bude dohlížet na kvalitu staveb realizovaných pro veřejný se kter,

 • zajistí legislativní ochranu lidí s nízkými příjmy a menšin před zadlužováním zejména nebankovními subjekty, které poskytují úvěry hraničící s lichvu,

 • navrhne opatření, podle kterých se některé dávky nebudou poskytovat osobě dopouštějící se protiprávních činností nebo budou poskytovány alternativními formami,

 • zvýší počet policistů v základních útvarech,

 • zváží možnost podpory výtvarné tvorby přes zavedení povinnosti použít stanovené procento z celkových nákladů veřejné stavby na nákup uměleckých děl.

(výběr SME)

čtvrtek 26. 4. 2012 22:30 | redakce SME
Článek byl uveřejněn v tištěném vydání SME. (
Předplaťte si SME přes internet. [6] )
© 2012 Petit Press. Autorská práva vyhrazena vykonává vydavatel. Zpravodajská licence vyhrazena. [7]

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.