Original article

Je společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií (podílů). Vlastní jejich jednotliví akcionáři. Společnost může založit jeden zakladatel, pokud je zakladatel právnickou osobou, jinak minimálně 2 fyzické osoby. Při zakládání akciové společnosti se prodávají akcie, čímž se získá kapitál od velkeho počtu lidí – akcionářů. Lidé tím, že si koupí akcie, poskytují společnosti kapitál. Akciová společnost je kapitálovou společností, proto společníci – akcionáři nejsou povinni osobně se podílet na podnikatelské činnosti.

Akce – je to cenný papír, který je dokladem o kapitálové účasti ve společnosti. Z vlastnictví akcií vyplývají práva akcionářů. Akcionáři mají právo
podílet se an řízení společnosti (hlasovat, volir), podílet se na zisku av případě zániku na likvidačním zůstatku. Na akci je kromě údajů o akciové společnosti vytištěna i jejich jmenovitá (nominální hodnota) např.. 1 000,-Kč.

Kurz akcie – je tržní cena, za kterou se akce kupuje a prodává na trhu a můze být vyšší nebo nižší, případně rovná jmenovité hodnotě. Závisí na výši dividendy a úrokové míry.

Kurz akcie dividenda x 100
úroková míra

Druhy akcí podle znění:
1. Akcie na jméno: patia té osobě, jejíž jméno je v seznamu akcionářů, majitel ji může prodat, ale údaje o prodeji a jménem nového majitele třeba
zapsat na zadní stranu akce, jako i do seznamu akcionářů.

2. Akcie na doručitele: mohou se vydat pouze jako zaknihované. Převoditelné předáním a práva s nimi spojená má držitel.

Druhy akcí podle poskytovaných práv:
1. Kmenové – jsou akcie, z nichž vlastnictví vyplývají akcionářům základní práva
2. Zvýhodněné – poskytují vlastníkem určité výhody a to:
a, Zaměstnanecké
– jsou převoditelné jen mezi zaměstnanci a důchodci společnosti a jsou cenově zvýhodněné
b, Prioritní
– jejich majitelé mají pevně stanovenou a přednostně vyplácenou dividendu.

přepravní společnost

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.