Výsledkem spolupráce Policie ČR, Finanční správy jsou i úspěšné aktivity Daňové kobry, které se i díky spolupráci s Generální prokuraturou SR podařilo v tomto roce odhalit daňové podvody za více než 94 milionů eur.

„Výsledky považuji za dílčí, s nimiž se nemohu spokojit. třeba urychlit a zefektivnit činnost orgánů činných v trestním řízení v boji proti daňové kriminalitě,“ řekl generální prokurátor Jaromír Ciznar. Generální prokurátor již při svém jmenování 17. července nastínil několik svých priorit – jednou z nich je právě boj proti daňovým únikům.

Další z priorit generálního prokurátora zůstává ochrana nezletilých a žen před násilnou kriminální činností. „Kromě změn personálních a organizačních míním zintenzívnit činnost prokuratury v takových základních oblastech, například je to ochrana nezletilých a žen před jakýmkoli násilím nebo jakýmkoli zneužíváním,“ zopakoval Ciznar. Důkazem toho je například i angažovanost v mediální známém případě utýraných Lucky z Prahy. „Domnívám se, bohužel, že velké rezervy mají právě ty orgány a instituce, jejichž pracovní náplní a přímou kompetencí je ochrana nezletilých a týraných žen. Jen aktivní a zodpovědný přístup každé této složky, odbourávání latence, může eliminovat tento problém a řešit situaci konkrétních lidí , „zdůraznil dále generální prokurátor.

Generální prokurátor v bilanci svého šestiměsíčního působení ve funkci zdůraznil, že také chce, aby se procesy na prokuratuře podstatně zrychlily a řízení na prokuratuře netrvaly i několik let. V relevantních registrech prokuratury, ve kterých se evidují trestní věci, došlo ve srovnání let 2011, 2012 k 31. říjnu tohoto roku k poklesu počtu trestných věcí starších než jeden rok o 0,43 procenta. TASR o tem informovala mluvčí Generální prokuratury Andrea Predajňová. Jde o věci týkající se vyřizování trestních oznámení, právního styku s cizinou a prováděného trestního řízení), respektive pokles o 11,91 procenta, kde zase jde o věci týkající se dozoru prokurátora v přípravném řízení a věci, ve kterých prokurátor vykonává pravomoc v soudním řízení . Z výše uvedených údajů vyplývá, že činnost prokuratury na trestním úseku GP SR se zrychlila, tedy snížily se průtahy v trestním řízení. „Nadále mou ambicí zůstává zajistit standardní řízení věcí, bez průtahů. V případě zjištění neopodstatněné průtahů ze strany prokurátorů, vyvozuji a budu vyvozovat vůči nim disciplinární odpovědnost,“ prohlásil Ciznar.

Generální prokuratura SR měla v podatelně v době od 1. ledna 2013 do 30. listopadu tohoto roku evidovAno 34.282 doručených zásilek od fyzických i právnických osob, a to osobně podaných, doručených poštou a elektronicky zaslaných podání.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.