Podle komise učebnice nesplňovaly kvalitativní kritéria. Plánovaná hodnota celé zakázky byla 3,6 milionu eur.

BRATISLAVA. Úřad pro veřejné zakázky [1] (ÚVO) ministerstvu školství nařídil, aby zrušilo soutěž na nákup 950.000 kusů reformních učebnic. Důvodem byla námitka vydavatelství didaktis, které úřad požádalo o zrušení celé soutěže.

Nabídku tohoto vydavatelství vyloučila odborná komise, nebot podle ní učebnice nesplňovaly kvalitativní kritéria. Plánovaná hodnota celé zakázky byla 3,6 milionu eur bez DPH. Dohromady šlo o vydání asi 30 titulů a 16 překladů do maďarštiny. Oznámení o zrušení soutěže resort zveřejnil v elektronickém věstníku [2] .

Nedostatky v knížkách

Resort chtěl učebnice nakoupit prostřednictvím elektronické dražby, kterou spustil v květnu tohoto roku. Nedostatky v knížkách Didaktisu našli odborníci z vysokoškolských fakult a Státního pedagogického ústavu [3] například v jejich struktuře a polygrafickém návrhu či kvalitě zpracování zadání. Hlavně šlo o nesoulad obsahu nabídky se státním vzdělávacím programem, zdůvodnil mluvčí ministerstva Michal Kaliňák.

Tento problém nastal při učebnicích chemie [4] pro 9. ročník základních škol a čtvrtý ročník osmiletěch gymnázií, a také ve fyzice [5] pro třetí ročník čtyřletěch a sedmý ročník osmiletěch gymnázií. Komise proto nedoporučila tyto učebnice postoupit do hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce. Na svém stanovisku komise trvala i při podání žádosti o nápravu, tak i při podání námitky, dodal mluvčí.

Poté, Čo Didakta požádal ÚVO o zrušení soutěže, ministerstvo úřadu předložilo dokumentaci týkající se vyloučených učebnic. Ministerstvo tvrdí, že ÚVO vydal rozhodnutí o tem, aby resort vyhlášenou soutěž zrušil, přesto, že z odboru ministerstva pro veřejné zakázky osobně doručili všechny požadované dokumenty na podatelnu úřadu. Tam to údajně potvrdili i razítkem.

Ceny budou záviset na výsledcích dalších jednání

Současná legislativa neumožňuje ÚVO změnit vydAno rozhodnutí i přesto, že rozhodnutí úřadu a jeho zdůvodnění se neopírá o objektivní prověřenou skutečnost, nebot požadované dokumenty byly úřadu v plném rozsahu doručeno, řekl pro TASR Kaliňák.

Resort nyní plánuje učebnice koupit přímým zadáním od firem, které zvítězily v elektronické aukci. Školákům však budou zřejmě ještě v prvních dnech nového školního chybět.

Ministerstvo vynakládá maximální úsilí, aby byly dodány do škol na začátku školního roku 2012/2013 přibližně koncem září, začátkem října 2012, řekl Kaliňák. Zrušením soutěže se nakupované počet učebnic nezmění, finální ceny budou záviset na výsledcích dalších jednání.

ico

Pedagogické [6] vydavatelství didaktis, sro předložilo nabídku do užší soutěže vyhlášené Ministerstvem školství vědy, výzkumu a tělovýchovy České republiky („MŠVVŠ SR“ nebo „zadavatel“) na pořízení zákazky Nákup učebnic 9 +. Předmět zakázky sestával z více částí (jednotlivých titulů – učebnic) přičemž uchazeč mohl podat nabídku na všechny nebo jen některé z nich.

Dne ​​26. 4. 2012 jsme dostali od MŠVVŠ ČR oznámení o vyloučení naší nabídky na dvě části předmětu zakázky (dvě učebnice). Jako důvod vyloučení zadavatelem uvedl nesplnění některých požadavků na předmět zakázky uvedených v zadávací dokumentaci.

Protože jsme měli zato, že jsme splnili všechny požadavky na předmět zakázky, podali jsme vůči našemu vyloučení v zákonem stanovené lhůtě řádně odůvodněnou žádost o nápravu, v níž jsme žádali zrušení rozhodnutí o vyloučení naší nabídky a její zařazení zpět do procesu hodnocení. MŠVVŠ SR nám až po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro vyřízení žádosti doručeno poštou oznámení o jejím zamítnutí.

Jelikož zadavatel naší žádosti nevyhověl a my jsme byli nadále přesvědčeni, že zadavatel při vyloučení naší nabídky jednal v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a podmínkami soutěže, podali jsme proti vyloučení v zákonem stanovené lhůtě námitky Úřadu pro veřejné zakázky.

V námitkách jsme žádali zrušit použitý postup zadávání zakázky z důvodu, že zadavatel nečekal dokud marně uplyne lhůta k podání námitek a pokračoval v procesu hodnocení t když, že zrealizoval elektronické aukce. Jelikož z více dosavadních rozhodnutí Úřadu pro veřejné zakázky vydaných v řízeních o námitkách vyplývá, že elektronické aukce nelze opakovat, nebylo vzniklý protiprávní stav lze odstranit jinak než navrhovaným způsobem.

Na závěr bychem rádi upozornili, že MŠVVŠ SR nesplnilo svou zákonem stanovenou povinnost a neupovedomilo nás o zrušení použitého zadávacího, o důvodu zrušení a postupu, který použije při zadávání zakázky na původní předmět zakázky.

Uvedená skutečnost měla za následek, že jsme nebyli informováni o tem, že zadavatel hodlá při obstarávání zakázky, kterou nedávno obstarával soutěží postupovat nesoutěžních postupem přes vyjednávací řízení bez zveřejnění z důvodu, že zboží, stavební práce nebo služby z technických důvodů, uměleckých důvodů nebo z důvodů vyplývajících z výhradních práv může poskytnout pouze konkrétním dodavatelem.

References

  1. ^ veřejné zakázky (www.sme.sk)
  2. ^ věstníku (www.sme.sk)
  3. ^ ústavu (www.sme.sk)
  4. ^ chemie (www.sme.sk )
  5. ^ fyzice (www.sme.sk)
  6. ^ pedagogické (www.sme.sk)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.