ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Pokud kupující není z jakéhokoli důvodu s produktem spokojen, má právo podle zákona č.. 108/2000 § 11 odst. 1 odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů od jeho převzetí nebo od uzavření smlouvy.

O odstoupení od smlouvy informuje kupující prodávajícího nejdříve prostřednictvím formuláře „Odstoupení od smlouvy“ zveřejněného pod tímto textem. O akceptaci oznámení odstoupení od smlouvy bude kupující vyrozuměn e-mailem neprodleně, nejpozději do 24 hodin od obdržení požadavku.

Následně kupující odešle zboží uvedené ve formuláři „Odstoupení od smlouvy“ spolu s originálním dokladem o koupi – fakturou na vlastní náklady do 5 pracovních dnů od oznámení, v původním balení, bez poškození a závad na adresu prodávajícího:

KARDELIS sro

Rovinka 967

900 41 Rovinka

Balík musí být řádně zabalen a musí obsahovat:

– zboží včetně příslušenství

– doklad o koupi – fakturu

– dodací list

– dárky (v případě, že Vám byly se zbožím zaslány)

Kupující vrací zásilku na vlastní náklady poštovné. Zboží nám kupující zašle formou balíku nebo dopisu doporučeně, v žádném případě však ne na dobírku – taková zásilka nebude přijata. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, Čo si na jejím základě poskytly.

Kupující má právo ve lhůtě 7 pracovních dnů zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit prodávajícímu.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není používán, nachází se v původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí provozovatel kupujícímu již zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě 15 dnů od zpětného převzetí zboží dané kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím ve formuláři “ Odstoupení od smlouvy „.

V případě, že kupující nemá bankovní účet nebo ho neuvede, vrátí prodávající již zaplacenou kupní cenu formou poštovní poukázky na adresu kupujícího, přičemž kupující souhlasí, že mu bude z kupní částky účtován manipulační poplatek ve výši 2,50 € za zpracování a podání poštovní poukázky.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný , vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu zboží sníženou v souladu s ust.. § 457 občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu, ve lhůtě 15 dnů od zpětného převzetí zboží dané kupní smlouvy, bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím nebo prostřednictvím poštovní poukázky, přičemž mu bude z kupní částky účtován manipulační poplatek ve výši 2,50 € za zpracování a podání poštovní poukázky.

Odstoupení od smlouvy

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.