Original article

Když slovenská stavebná firma realizovala několik zákaziek v Poľsku, netušila, jak zle dopadne. Jej poľský partner najprv meškal s platbami, potom ich prestal platit úplne.  Jak se může slovenská firma domôct takýchto pohledávok v susednem štáte? Odpoveď není jednoduchá. Podvodníci totiž můžou presúvat peníze z jednej krajiny EÚ do druhej nebo ukrývat peníze na viacerých účtoch v rôznych štátoch naraz. Podobne může dopadnút i bežný spotřebitel, když mu napríklad zboží zakúpený přes e-shop, nikdy nedoručia. Nebo když některý z rodičů, který se zdržiava v zahraničí, neplatí alimenty na dieťa.

Podmínky na to, aby tá – která európska banka „uvoľnila“ peníze z účtu svojho klienta, který se správa takto nezodpovedne, jsou však dnes v každem európskem štáte odlišné. Vnútroštátne predpisy to upravujú všade trocha inkdyž. Celková situácia v 27 krajinách je po této stránke právne velmi komplikovaná, časovo náročná a nákladná.

Obavy z komplikovaných súdnych sporov

Ještě komplikovanejšie je to v biznise.  Na neplatícich obchodných partnerů doplácajú hlavně malé podniky. Až do milióna siaha počet firiem, které evidujú akékoľvek problémy súvisiace s cezhraničnými pohledávkami. Ročne se tak zbytečne odpíšu pohledávky až 600 miliónů eur. Důvod? Menšie podniky se obávajú drahých a komplikovaných súdnych sporů v zahraničí.

Európska komisia preto prišla s myšlienkou zaviest celoeurópsky príkaz na zablokovanie účtu. Má nejen umožnit stopnutie transakcií z inkriminovaného účtu, ale i zjednodušit vymáhanie cezhraničných pohledávok. A to tak pro občanů, jak i pro podniky. Zároveň to odstráni slabinu jednotného trhu únie a podniky dostanou jednoduché riešenie – príkaz na zablokovanie účtu účinný v celé Európe. Aby peníze zostali tam, kde jsou, než súd nerozhodne o uhradení príslušných pohledávok.

Sedem roků rokovaní

Európsky platobný rozkaz prechádzal schvalovacím procesem v Bruseli a potom v jednotlivých krajinách sedem roků. V súčasnosti se může uplatňovat na území celé únie (mimo Dánska). Čo to znamená? Poškodený občan nebo podnik může jeho prostřednictvím vymáhat nepopreté občanske a obchodné pohledávky t když, že uplatní jednotný postup. Využije na to jednotné tlačivá, které jsou k dispozícii výhradne na európskem portáli európskej elektronickej justície: https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-sk.do[1].

Podle informace Zastúpenia Európskej Komisie v SR, v případě, když se využije jednotný európsky príkaz, nevyžaduje se už v rámci konania žádné ústne pojednávanie na súde. Stačí, aby poškodený, Tedy navrhovatel, doručil návrh na súd a konanie se potom odvíja samostatne. Ne jsou potřebné žádné Další formality, ani kroky ze strany poškodeného.

Stop presunem peňazí

Európsky príkaz na zablokovanie účtů Lidem umožňuje, aby se na bankovem účte dlžníka zablokovala suma zodpovedajíca dlhu. Takýto príkaz je kľúčový při vymáhaní dlhu. Zabráni totiž dlžníkem, aby presunuli nebo použili peníze presne v čase,, než prebehne súd a přijde súdne rozhodnutie ve veci. Šance na úspech při vymáhaní cezhraničných dlhů jsou dnes ohodně vyššie, jak v minulosti.

Európsky príkaz na zablokovanie účtů se dnes realizuje ve všech štátoch EÚ za rovnakých podmínek. Pro jeho uvedenie do praxe se nemuseli udělat ve vnútroštátnych systémoch blokovania finančných prostriedků žádné zmeny.

doručení zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.