Původní articlePozdravujem, v tomto případě se nazývá. substituované (služba fukciu), která se zabývá ust. oddíl 24 (1). 2 a 3 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (kódu správního řízení). Náhradní služba slouží k odstranění právní nejistoty způsobené určitěch případech neodůvodněných nepreberaním položek jejich adresátům a zabránit úsilí o zdržení v řízení či dokonce zmařit řízení. Vznik náhradní služby, současný stav fikce je splnění následujících podmínek: 1. adresát nebyl v cíli dosáhl (tj, nebyl doma v době dodání, nebo vědomě nepřišel k přijetí zásilky), 2. adresát je umístěn v cíli (tedy, to není mimo vesnici, město na dovolené, na služební cesty do zahraničí pro léčbu a podobně, tedy, že má příležitost se dozvědět o oznámení procesu serveru jak je uvedeno v bodě 3 a 4), 3. dopravce oznámil adresáta o opakované doručení v určený den a hodinu (pomocí „výzva“), 4. oznámení příjemce o uložení na poště (na formuláři „oznámení o vklad“). Pokud adresát není schopen shromáždit dokument na poště do 3 dnů po posledním dnu období se považuje datum doručení. Služba právnických osob řízených sekce 25 (1). 1 a 2 kodexu správního řízení a služby fyzickým osobám podnikatelům poskytuje oddíl 25 (1). 3 zákona o správním řízení.Datum dodání (zdroj)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.