Díky věrnostnímu systému můžete získat slevy nebo výhody z ceny uskutečnit nákup nebo budoucího nákupu v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků. 55574870

Ilustrační foto. Snímek: Dreamstime Od 1. prosince 2011 prezident podepsal zákon o lécích, který zavedl i věrnostní systém v lékárnách – jako z toho mohou „vytěžit“ zákazníci? Vyvíjí v tomto směru SÚKL i nějakou kontrolní činnost? O Čo by se měl zajímat pacient při koupi volně prodejného léku v kamenné lékárně či na internetu?

Zavedení věrnostního systému v lékárnách definuje Zákon č.. 362/2011 o lécích a zdravotnických prostředcích. Slevy nebo výhody věrnostního systému mohou mít výlučně formu slevy z ceny uskutečněného nákupu nebo budoucího nákupu ve veřejné lékárně nebo ve výdejně zdravotnických prostředků. Podmínky věrnostního systému musí být po celou dobu jeho použitelnosti dostupné v každé provozovně nebo zveřejněny na webovém sídle držitele povolení k poskytování lékárenské péče a ten je jejich povinen dodržovat.

Státní ústav pro kontrolu léčiv mimo jiné vykonává inspekční činnost v zařízeních poskytujících lékárenskou péči. V případě, že obdrží podnět nebo stížnost související s uplatňováním věrnostních slev, provede kontrolní činnost a nařídí odstranění nedostatků. Občan však může podnět nebo stížnost podat také na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí samosprávnou kraji, farmaceuta samosprávného kraje nebo zdravotním pojišťovnám.

Při výdeji volně prodejných léků by měl dostatečně fungovat dialog mezi lékárníkem a pacientem. Lékárník by měl informovat o dalších lécích, které pacient užívá, upozornit na možná rizika, ke kterým by mohlo dojít v kombinaci s několika léky av případě potřeby doporučit jiný lék. Obezřetný by měl být i samotný pacient, není vhodné, aby např.. při lehčích onemocněních kombinoval několik léky podle vlastního uvážení. Zvláště je důležité, aby neužil sice léky s různým názvem, ale se stejnou účinnou látkou a aby se tak předešlo předávkování.

Podmínky internetového výdeje léků a zdravotnických prostředků definuje § 22 Zákona č.. 362/2012 Z.z. a Vyhláška MZ ČR č.. 21/2012 Sb z. Předmětem internetového výdeje mohou být pouze registrované léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, jakož i zdravotnické prostředky nevázané na lékařský poukaz. Internetovým výdejem je výdej léku nebo zdravotnického prostředku na základě elektronického formuláře objednávky zveřejněného na webovém portálu veřejné lékárny nebo výdejny zdravotnických prostředků.

Internetový výdej může zajišťovat pouze držitel povolení k poskytování lékárenské péče. Držitel povolení musí splňovat několik podmínek, včetně doručení zásilky takovým způsobem, aby se zajistilo zachování kvality léků a zdravotnických prostředků. Informace o kamenné lékárně si mohou občané potvrdit na stránce Státního ústavu pro kontrolu léčiv [1] . Seznam subjektů provádějících internetový výdej. Ověřením důvěryhodnosti lékárny, která poskytuje služby internetového výdeje, mohou občané předejít nákupu léků z nelegální internetové stránky, na které nemusí mít zabezpečenou kvalitu, bezpečnost a účinnost léků. Takovým prodejem byly zaznamenány padělané léky, levnější, ale v neověřené kvalitě.

Odpověděla: Valéria Pernišová, SÚKL – referát pro styk s veřejností

Kontextové odkazy ETARGET

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.