Original article

Na co nám v drobnem podnikaní může pomôct dopytový web, jak je ten váš?
Na novú obchodnú príležitost nebo tender ze Státního sektora. Je to jednoduché, registrovanú firmu automaticky upozorní mail. Napríklad, když zákazník hľadá stavebnú firmu na stavbu rodinného domu nebo štát vyhlási zákazku na tvorbu webovej stránky nebo loga, systém automaticky pošle potřebné dokumenty, ku kterým stačí poslat jen cenovú ponuku. Výhodou je, že zákazky triedime podle odboru, overujeme a veľkou výhodou při verejnem obstarávaní je, že spracujeme všechny verejné zákazky, dokonca i podlimitné.

Které typy podnikateľů či profesií vás nejvíc vyhľadávajú a prečo? Kdo je váš typický klient?
Na zákazkovem portáli AAADopyt[1] se stretávajú dve skupiny. Zájemcovia o zboží, službu, kteří vyplnia jednoduchý formulár s ich požiadavkou, a na druhej strane jsou registrované firmy, které reagujú na objednávky rychleu ponukou. Zastrešujeme takřka všechny kategórie podnikateľů a najsilnejšia oblast je rozhodne stavebníct ve, rekonštrukcie domů nebo bytů.

Důvod je jednoduchý, každá rodina aspoň raz za rok potřebuje buď vymaľovat být, vyměnit okná, nebo položit dlažbu v kúpeľni. Denne však spracujeme desiatky zákaziek väčšieho rozsahu z oblasti stavebníctva, jak napríklad stavby rodinných domů na kľúč, výkopové a zemné práce a dokonca nedávno sme prijali dopyt na přepravu nadrozmerného nákladu, a to mosta. Takže ďalšou silnou kategóriou je autodoprava, přeprava osôb až po rôzne finančné služby, zhotovenie webových stránok, účtovnícke služby nebo si přes nás můžete objednat upratovaciu službu.

Treba se vždy před vyhľadávaním či zadávaním dopytu u vás registrovať?
Myslíme na našich zákazníků, kteří pravidelne využívajú naše služby. Dřív jak do googlu zadají hľadanú službu nebo zboží, napíšu objednávku najdřív do nášho formulára. Preto nabízíme možnost automatickej registrácie, to urýchli prácu s vypisovaním ďalšej novej požiadavky. Ve svojem profile může zákazník firmu, která realizovala zákazku, hodnotit nebo odporučit. V tem je velký rozdiel, google nabízí firmy, které víc zaplatí za reklamu, my nabízíme firmy podle skutečné referencie.

PreCo treba i opisovat moju firmu při registrácii a v čem mi to může pomôcť?
Je to najdôležitejší krok při firemnej registrácii. Podle špecifikácií vytvoríme profil firmy, nejen preto, aby si mohol zákazník vytvorit predstavu, čomu se firma venuje, no neoddeliteľnou súčastí jsou zákazky, které posíláme na mail. Rozdeľujeme ich podle kategórií činnosti a kraju pôsobnosti. V praxi to znamená, že firma, která je u nás zaregistrovaná a má kategóriu zasielania napríklad školiaca činnost, pôsobnost v Košickem kraji, taká firma nedostane zákazku na dodávku stavebného materiálu z Bratislavského kraja. Preto se snažíme na zákazníckej podpore pomôct při výbere kategórií.

Na webe máte okolo 36 kategórií, od auto moto, stavebníct ve, webový dizajn až po zdravotníctve. Kterých pät z nich je nejvíc vychytených a které jsou, naop když, na chvoste záujmu?
Stavby domů, rekonštrukcie bytů, elektroinštalačné práce, projektantské služby a objednávky na stavebný materiál jsou najžiadanejšie. Najmenej zaujímavé jsou kategórie z oblasti priemyslu, strojů a chémie. Pripisujeme to hlavne tomu, že zákazky tohto typu ne jsou také potřebné pro koncového zákazníka, dřív pro firmy nebo štátny sekter. Našou úlohou je získavat i tento typ objednávek, preto realizujeme rôzne marketingové kampane na získavanie dopytů práve z této kategórie. Určite se chceme v této oblasti zlepšovat, aby sme naplnili všechny kategórie.

Když napríklad pracujeme v určitej oblasti, napríklad nabízíme auto-moto náhradné diely a hľadáme obchodné príležitosti, jak to krok za krokem udělat? 
Najjednoduší je zatelefonovat nám na zákaznícku podporu. Při registrácii každému radi pomůžeme a všetko potřebné uděláme za zákazníka. Když by ste se rozhodli navštívit našu webovú stránku, stačí kliknút na modrý banner s popisem chcem získavat dopyty. Ve formulári registrácie nového dodavatela doplňte IČO, názů firmy, adresu, jméno a příjmení s kontaktem. Když máte vlastný web, určite je dobré ho pripojit do profilu firmy, podporíte tak návštevnost na vašem webe. Najdôležitejšie je, aby zájemca o registráciu vybral správnu kategóriu svojej činnosti a potom si stačí už jen vybrat odbory pro zasielanie dopytů na email.

Poraďte teda, jak postupovat v případě náhradných dielov?
Ve vašem případě při kategórii auto-moto by sem určite odporúčala auto-moto s kategóriou náhradne diely. Každá firma si může vybrat až 12 kategórií zasielania, ale ne vždy se vyplatí vybrat všechny. Než vyplnený formulár odošlete na spracovanie, určite odporúčam zákazníkem vybrat si spoplatnený balíček služeb. Poskytujeme i bezplatné služby, firma tak dostáva dopyty, ale bez kontaktů na dopytujúceho.

Preto doporučujeme platenú službu, aby ste mohli reagovat na zaujímavú ponuku prakticky hned. Před spustením posíláme eemailem prihlasovacie údaje. Po ich zaslaní může firma začat službu využívat. Kontakty na dopytujúce osoby jsou sprístupnené až po úhrade predplateného balíčka. Každú registráciu dôsledne skontrolujeme, a ak by se stalo, že je nie co, co by se oplatilo do profilu firmy doplnit, automaticky vám zatelefonujeme a ponúkneme vám bezplatnou konzultáciu. Je pro nás velmi důležité, aby sme počuli potřeby konkrétnej firmy.

Můžeme od vás dostávat vybrané ponuky napríklad z oblasti stavebníctva či reklamy přímo na email, aby nám žiadna nabídka neušla? Čo se vám osvedčilo v praxi?
Úspech zabezpečí šest pilierů. V prvém rade je to o kvalitnem nastavení kategórií zasielania zákaziek. Poverte niekoho, kdo bude mít v mobile nainštalované mailové konto, na které chodia nami schválené a ověřené dopyty a reaguje okamžite. Ľudová múdrost totiž hovorí: Kdo dřív seje, ten dřív melie. Vysvetlite svoju ponuku t když, aby ji pochopil i neodborník. Ponúknut zákazníkovi nieCo navíc, doplnkové služby nebo bonus v případě ďalšej spolupráce se vždy oplatí.

Napríklad super je doprava objednaného zboží zadarmo nebo darčekový poukaz při ubytovaní nebo montáž zadarmo. V zozname firiem odporúčam zákazníkem, aby mali službu popredného zobrazovania firemného profilu. Ze skúseností viem, že zákazník si pozrie prvých pät, maximálne desat ponúk. Momentálne se sústreďujeme na to, aby firmy intenzívnejšie komunikovali s koncovým zákazníkem, plánujeme pozitívne zmeny v této oblasti. Cieľem je spojit dve skupiny dopytujúceho zákazníka a registrovanú firmu.

Jak můžeme mít jistotu, že inzerát je skutočný? Overujete to niekto a ako? Musíte některé dopyty i odmietnuť?
Dávame prednost kvalite a v porovnaní s konkurenciou každý jeden dopyt telefonicky overíme a stáva sa, že některé odmietneme. Máme pravidlo, že minimálna hodnota zákazky musí být vyššia jak 50 eur, čím nabízíme firmám kvalitnejšiu službu a získavame pro ne hodnotnejšie objednávky. Občas se stane že při telefonickem rozhovore s dopytujúcim nájdeme Další skryté potřeby. Spomínam si na zákazníčku, která chcela vyměnit tesnenie na práčke. Když sme jej zatelefonovali s informáciou o malej hodnote zákazky, zistili sme, že hľadá firmu, která by jej zhotovila kuchyňu. Tento dopyt sme jej schválili a do hodiny dostala emailem prvé ponuky. Máme silnú základňu zákazníků, kteří opätovne využívajú náš dopytový portál, preto se snažíme ich motivovat rôznymi súťažami a sme im vďační, že nás odporúčajú.

Nabízíte i možnost získavat obchodné príležitosti na mezinárodnej úrovni, napríklad z Česka. Kdo dané ponuky najčastejšie využíva?
Áno, zverejňujeme i české obchodné príležitosti. Tyto zákazky využívajú hlavně podnikatelia nebo živnostníci z pohraničného pásma. Máme mnoho spokojných firiem z těchto oblastí.

Všechny dopyty, z Česka i ze Slovenska, jsou spoplatnené ve vašem cenníku. Existuje i nejaké prechodné obdobie nebo nabízíte možné zľavy na vyskúšanie vašich služeb pro nových klientov?
Áno, chceme, aby se firmy presvedčili, jak naše služby fungujú, preto nabízíme možnost skúšobnej lehoty na jeden měsíc úplne zadarmo. Nenídnej firme se podarilo získat zákazku v skúšobnej lhůtě a zo zisku si hned objednali trojbalík, teda prístup a zasielanie dopytů, prístup a zasielanie verejných zákaziek z odboru a firemný zápis profi. Jinak samotná registrácia bez kontaktů na dopytujúceho je zadarmo.

Po registrácii firme pošleme emailem prihlasovacie heslo a službu může začat smelo používat. Existujú firmy, které mají službu predplatenú formou kreditů, využijú ich v období, když mají menej práce nebo objednávek a otvoria si kontakt k dopytu, který je pro nich zaujímavý.

Na webe máte uvedený i katalóg verených zákaziek. Komu je určený a v čem může být podnikateľem prospešný? PreCo by měla firma platit za verejné obstarávanie, když je verejné, teda dostupné komukoľvek?
Myslím, že pro malých a stredných podnikateľů je tento typ služby najlepší způsob, jak zvýšit svoje příjmy nebo rozšírit svoje služby. Na verejnú zákazku firmu upozorní mail bez dlhého vyhľadávania. Vyhľadávat ve vestníku není jednoduché, firma musí mít registráciu a úprimne, trvá to pomerne dlho, než se v tem kvante verejných zákaziek obchodník dopracuje ku konkrétnej zákazke. Za zmienku určite stojí, že dokážeme spracovat verejné zákazky či už nadlimitné, nebo podlimitné. Podlimitné jsou tie, které ze zákona obec nemusí zverejnit na celoslovenskem webe verejného obstarávania, pretože cena zákazky neprekročí zákonem stanovenú hodnotu.

Aké jsou vaše plány do konca roka 2016 – chcete nieCo zaujímavé priniest svojim používateľem na webe? 
Značka AAADopyt[2] je dnes jednou z najsilnejších v segmente sprostredkovania zákaziek. Naším cieľem je Dále ji rozvíjat hlavne v oblasti rozvoja služeb. Je radost sledovat, že konkurencia kopíruje naše kroky, je to znak toho, že to děláme dobre a týmto trendem chceme Jít. Víziou celého tímu je dosiahnut rozvoj svojho pôsobenia i mimo Slovenska, respektíve v pohraničnem pásme v okolitěch krajinách, aby sme mohli podnikateľem ponúknut víc zákaziek i v těchto lokalitách. Pripravujeme nové produkty a určite největší zájem budeme mít na zvýšení oboch skupín, které se stretávajú na naší webovej stránke.

zaslání zboží – Správy Google

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.