Úvod do Google Analytics

Google Analytics je analytický nástroj určený k analýze návštěvnosti internetových stránek. Google Analytics je k dispozici zdarma a je ho možné aplikovat jako na jednodušeu internetovou stránku, firemní stránky, komplexní portál, ale také na internetové obchody. Více o nástroji Google Analytics se dočtete v článku Google Analytics náš každodenní I. – Obecný popis [1]

Čo jsou to filtry v Google Analytics?

Definice filtru odpovídá úpravě vstupních dat t když, abychem na výstupu dostali pouze takové data, která jsou pro nás užitečné. Jinak řečeno filtrem omezíme určitou část dat, které jsou pro chtěný výsledek bezvýznamné nebo zbytečně ovlivňují chtěný výsledek.

Filtry v nástroji Google Analytics slouží k ovlivňování informací, které jsou zaznamenány a přiřazovány do vašeho účtu v Google Analytics.

Zaznamenávané data mohou být filtrovány podle následujících kritérií

 1. IP adresa návštěvníka stránky
 2. název subdomény resp. domény, název adresáře
 3. dynamické URL a jejich konverze na požadovaný tvar

V Google Analytics existují dvě hlavní skupiny filtrů

 1. předdefinované filtry (predefined filters)
  • filtr na oddělení dat z určité domény – například, pokud chceme odfiltrovat data, generovaných návštěvníky od určitého poskytovatele internetového připojení nebo firemní domény
  • filtr na oddělení dat z určité IP adresy – například, pokud chceme odfiltrovat data konkrétního uživatele podle jeho IP adresy, nebo zaměstnanců firmy, kteří využívají určitý rozsah IP adres
  • filtr na oddělení dat z určité části stránek (subdirectories) – například, pokud chceme zaznamenat data, která přicházejí z návštěvnosti určité části internetové stránky. Například fórum provozovány na adrese www.vasastranka.sk / forum
 2. vlastní filtry (custem filters)
  • filtr Vyloučení – typ filtru, který odfiltruje data podle nastavené podmínky v „Pole Fitr“. Data, která pocházejí z provozu shodující se v nastavené podmínce jsou zcela ignorovány. Například, pokud data pocházejí od návštěvníka, který přišel ze stránky vyhledávače Sme.sk
  • filtr Zahrnutí – tento typ filtru je opakem fitlra Vyloučení tj. pokud data pocházejí z provozu shodující se v nastavené podmínce, pak jsou pouze tato data zahrnuty a ostatní jsou ignorovány.
  • filtr Malá písmena – tento filtr slouží ke konverzi obsahu nastavené podmínky na malá písmena. Tento filtry dokáže pracovat pouze s písmeny a ignoruje ostatní znaky a čísla. Například, pokud je filtr nastaven na refferer a někdo přišel ze stránky www.google.sk / MojaPodmienka, pak se do záznamů zahrne, že uživatel přišel ze stránky www.google.sk / mojapodmienka
  • filtr Velká písmena – filtr je opakem filtru Malá písmena. Slouží na konverzi obsahu nastavené podmínky na velká písmena. Například, pokud je filtr nastaven na Kampaň a někdo přišel z kampaně s názvem MojaKampaň, pak se do záznamů zahrne, že uživatel přišel z kampaně MOJAKAMPAŇ
  • filtr Vyhledat a nahradit – filtr slouží k vyhledání určitého sledu znaků, které po vyhledání se změní na přednastavené znaky. Například pokud je filtr nastaven na Kampaň s tím, že když návštěvník přijde z Kampan1, at se upraví název kampaně na KampanX
  • poslední typ filtru je filtr Rozšířené -tento filtr vytvoří nové pole / informaci, kterou vloží do nastaveného Výstupu / konstruktéra. Filtr vybere informaci podle podmínky A nebo podle podmínky B, kterou následně vloží do nastaveného Výstupu / konstruktéra

V google analytics je možné si nastavit různý počet filtrů. Filtry se dají seřadit a podle pořadí se i aplikují na daný výsledek.

Stávající typy Pola Filtrů

Název filtru Popis
Požadované URI Obsahuje relativní URL adresu nebo část URL adresy po názvu domény (hostname – název hostitele). Například pokud máme adresu www.avilu.sk/google-analytics?premmena=1 , pak požadované URI bude / google-analytics? Premmena = 1
Doména (hostname – název hostitele) Jedná se o celý název domény požadované stránky. Například pokud je URL adresa http:// www.avilu.sk/google-analytics?premmena=1, pak název domény bude www.avilu.sk
Bydliště Celý název stránky odkud přišel návštěvník.
Název stránky Obsah tagu v HTML kódu stránky, která byla návštěvníkovi zobrazena </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Prohlížeč </td> <td> Název prohlížeče internetového návštevníkaThe name of the browser programme used by the visitor. </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Verze prohlížeče návštěvníka </td> <td> Verze internetového prohlížeče, kterou používá návštěvník stránky. </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Operační systém návštěvníka </td> <td> Název platformy operačního systému, který využívá návštěvník. Např. windows, linux, jjiné. </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Verze operačního systému návštěvníka </td> <td> jedná se o konkrétní verzi operačního systému, který využívá návštěvník stránky. Např. windows 7, windows XP … </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Nastavení jazyka návštěvníka </td> <td> Jaký jazyk má přednastavený návštěvník stránky v internetovém prohlížeči </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Rozlišení obrazovky návštěvníka </td> <td> Jaké má nastavené rozlišení obrazovky návštěvník internetové stránky. </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Barvy obrazovky návštěvníka </td> <td> Počet nastavených barev návštěvníka internetové stránky </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Podpora jazyka JAVA </td> <td> Udává, zda má návštěvník povolenou technologii JAVA </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Flash verze návštěvníka </td> <td> Jakou FLASH verzi má návštěvník stránky nainstalovanou </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> návštěvníkovy IP adresa </td> <td> Jakou má návštěvník IP adresu </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Zeměpisná domén návštěvníka </td> <td> Geografický název domény návštěvníka. Například geografická oblast <strong> www.avilu.sk </strong> bude <strong>. Cz </strong> </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Organizace poskytovatele internetových služeb návštěvníka </td> <td> Jakého poskytovatele internetového připojení návštěvník používá </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Země návštěvníka </td> <td> Země, ve které se nachází návštěvník podle registrace jeho IP adresy. Například země Slovenská republika </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Region návštěvníka </td> <td> Region, ve které se nachází návštěvník podle registrace jeho IP adresy. Například Středočeský kraj </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Město návštěvníka </td> <td> Město, ve které se nachází návštěvník podle registrace jeho IP adresy. Například Bratislava </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Rychlost připojení návštěvníka </td> <td> Jakou má návštěvník stránky rychlost připojení do internetu. </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Typ návštěvníka </td> <td> Typ, který udává zda je návštěvník NOVÉ nebo již byl na stránkách tj. jedná se už o Vracející se Návštěvníka </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Pole A </td> <td> volitelné pole č.1 na uchování hodnoty při filtraci dat. Hodnota není v tomto poli uchovaná na trvalo, ale je vložena do pole, který je definován v podmínce Výstup / Konstruktor </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Pole B </td> <td> volitelné pole č.2 na uchování hodnoty při filtraci dat. Hodnota není v tomto poli uchovaná na trvalo, ale je vložena do pole, který je definován v podmínce Výstup / Konstruktor </td> <p></Tr> </p> <tr> <td/></Tr> </p> <tr> <td/></Tr> </p> <tr> <td colspan="2"> <strong> Uživatelsky definované proměnné </strong> <br /> Tyto proměnné mohou být nastaveny na modifikaci pomocí Javascriptu přes GATC, E-commerce pole nebo proměnných v sledovaném linku (tracking link). </td> <p></Tr> </p> <tr> <th> <span> Název filtru </span> </th> <th> <span> Popis </span> </th> <p></Tr> </p> <tr> <td> Zdroj kampaně </td> <td> Zdroj kampaně, ze které přišel návštěvník na stránky. Například Google Adwords </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Médium kampaně </td> <td> Název média, kterým byla zobrazena reklamní kampaň, přes kterou přišel návštěvník. Například email, ppc, banner a podobně </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Název kampaně </td> <td> Název kampaně, přes kterou přišel návštěvník na stránky. Například „Podpora prodeje 2012“ nebo „říjnová Kaman“ </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> Výraz kampaně </td> <td> Označení kampaně, přes kterou přišel návštěvník. Například použity klíčové slo ve, umístění v emailovém newslettru (hlavička, tělo …). </Td></Tr> </p> <tr> <td> Obsah kampaně </td> <td> Obsah kampaně, přes kterou přišel návštěvník. Například „text kampaně c1“, „výprodej“ a pod. </Td></Tr> </p> <tr> <td> Kód kampaně </td> <td> Kód kampaně, přes kterou přišel návštěvník. </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> DefinovAno uživatelem </td> <td> Volitelný název proměnné, kterou použil koncový uživatel. </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> E-Commerce ID transakce </td> <td> ID TRANSAKCÍ, kterou provedl návštěvník. Například číslo objednávky při koupi </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> E-Commerce krajina transakce </td> <td> Země, kde se nachází návštěvník při provedení transakce (např. objednání zboží do Polska) </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> E-Commerce region transakce </td> <td> Region, definovaný při počest transakce. Například doručení zboží do Trenčínského kraje. </Td></Tr> </p> <tr> <td> E-Commerce město transakce </td> <td> Město definované při počest transakce. Například doručení zboží do Trenčína. </Td></Tr> </p> <tr> <td> E-Commerce prodejna nebo místo objednávky </td> <td> Definování prodejny nebo místa objednávky, kterou provedl návštěvník. Používá se hlavně při zprostředkování prodeje. Například pokud Vám nkupujúcich přivádí jiná stánka tj. affiliate. </Td></Tr> </p> <tr> <td> E-Commerce název položky </td> <td> Název položky ve provedené transakci (např. Samsung LCD TV 98903) </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> E-Commerce kód položky </td> <td> Kód položky ve provedené transakci </td> <p></Tr> </p> <tr> <td> E-Commerce variace položky </td> <td> volitelná proměnná, často využívaná pro uložení dodatečných informací o prodávaných položkách. Např. „Modrá“ resp „bílá“ na odlišení zboží </td> <p></Tr> </TBODY> </table> </p></div> <p> Více o filtrech se dočtete na stránce nápovědy Google Analytics http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en-uk&answer=55588 </p> <div id="readability-footnotes"> <h3> References </h3> <ol id="readability-footnotes-list"> <li> <small> <sup> <a href = "#readabilityFootnoteLink-1" title = "Jump to Link in Article"> ^ </a> </sup> </small> <a title = ".: Google Analytics náš každodenní I. & # x2013; obecný popis " name = "readabilityFootnoteLink-1">.: Google Analytics náš každodenní I. – Obecný popis </a> <small> (blog.avilu.sk) </small> </li> </ol></div> <p><A rel = "nofollow" zboží - </a></p> <div class='yarpp-related'> <h3>Related posts:</h3><ol> <li><a href='https://www.doruceni.cz/ceske-porovnavace-zbozi-xml-%e2%80%8b%e2%80%8bexporty-feeds-avila-blog/' rel='bookmark' title='České porovnávače zboží – XML ​​exporty (feeds) | Avila Blog'>České porovnávače zboží – XML ​​exporty (feeds) | Avila Blog</a></li> <li><a href='https://www.doruceni.cz/podrazkove-ip-and-server-analytics/' rel='bookmark' title='Podrážkové IP and Server Analytics'>Podrážkové IP and Server Analytics</a></li> <li><a href='https://www.doruceni.cz/sef-google-uk-obchody-se-zmeni-na-vitrinu-hnonline-sk/' rel='bookmark' title='Šéf Google UK: Obchody se změní na vitrínu – HNonline.sk'>Šéf Google UK: Obchody se změní na vitrínu – HNonline.sk</a></li> <li><a href='https://www.doruceni.cz/sef-britskeho-google-obchody-se-zmeni-na-vitrinu-hnonline-sk/' rel='bookmark' title='Šéf britského Google: Obchody se změní na vitrínu – HNonline.sk'>Šéf britského Google: Obchody se změní na vitrínu – HNonline.sk</a></li> </ol> </div> </div> <div class="post__tags"> <div class="tagcloud"> <a href="https://www.doruceni.cz/tag/analytickem/" rel="tag">analytickém</a><a href="https://www.doruceni.cz/tag/analytics/" rel="tag">Analytics</a><a href="https://www.doruceni.cz/tag/avila/" rel="tag">Avila</a><a href="https://www.doruceni.cz/tag/blog/" rel="tag">Blog</a><a href="https://www.doruceni.cz/tag/filtry/" rel="tag">Filtry</a><a href="https://www.doruceni.cz/tag/google/" rel="tag">Google</a><a href="https://www.doruceni.cz/tag/nastroji/" rel="tag">nástroji</a> </div> </div> <div class="post__navigation"> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><h5><a href="https://www.doruceni.cz/do-byznysu-s-postomatmi-jde-i-slovenske-posta-hnonline-sk/"><i class="fas fa-chevron-left"></i><span>Do byznysu s poštomatmi jde i Slovenské pošta – HNonline.sk</span></a></h5></div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><h5><a href="https://www.doruceni.cz/jak-mohu-za-zbozi-zaplatit-abcparfemy-sk/"><span>Jak mohu za zboží zaplatit – abcparfemy.sk</span><i class="fas fa-chevron-right"></i></a></h5></div> </div> </div> </div> <div id="comments" class="section"> <h2 class="section__title section__title--center">Komentáře</h2> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Napsat komentář <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/filtry-v-analytickem-nastroji-google-analytics-avila-blog/#respond" style="display:none;"><i title="Cancel Reply" class="fas fa-times"></i></a></small></h3><form action="https://www.doruceni.cz/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.</span> Vyžadované informace jsou označeny <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Komentář</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Jméno <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">E-mail <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="text" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Webová stránka</label> <input id="url" name="url" type="text" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Odeslat komentář" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='1654' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </main> </div> </div> </div> </div> <footer class="site-footer"> <div class="container"> <div class="footer-navbar"> <p><a href='https://www.onlinekvetinarstvi.cz'>online květinářství</a> | <a href='https://www.pracapraha.cz'>práca Praha</a> | <a href='https://www.pujckypraha.cz'>půjčky Praha</a> | <a href='https://www.dogfoodplan.com'>dog food</a> | <a href='https://www.81gr.com'>fashion</a> | <a href='https://www.hnedpujcit.cz'>hned půjčit</a> | <a href='https://www.doruceni.cz'>doručení</a> | <a href='https://www.ttj.cz'>nábytek</a> | <a href='https://www.ukea.cz'>ukea nábytek</a> | <a href='https://www.kodnaslevu.cz'>kód na slevu</a></p> <div class="footer-navbar__end"> <nav class="footer-navbar__menu"> <ul class="menu"><li class="page_item page-item-7778"><a href="https://www.doruceni.cz/">Doručení</a></li> <li class="page_item page-item-8012"><a href="https://www.doruceni.cz/doruceni-v-cr/">Doručení v ČR</a></li> <li class="page_item page-item-7799"><a href="https://www.doruceni.cz/ochrana-osobnich-udaju/">Ochrana osobních údajů</a></li> </ul> </nav> </div> </div> </div> </footer> <div id="user_login_modal" class="hp-modal" data-component="modal"> <h3 class="hp-modal__title">Přihlásit</h3> <form class="hp-form--narrow hp-form hp-form--user-login" data-model="user" action="#" data-action="https://www.doruceni.cz/wp-json/hivepress/v1/users/login/" method="POST" data-redirect="true" data-component="form"><div class="hp-form__header"><div class="fb-login-button" data-width="" data-size="large" data-button-type="login_with" data-auto-logout-link="false" data-use-continue-as="false" data-scope="email" data-onlogin="onFacebookAuth"></div><hr><div class="hp-form__messages" data-component="messages"></div></div><div class="hp-form__fields"><div class="hp-form__field hp-form__field--text"><label class="hp-field__label hp-form__label"><span>Přihlašovací jméno nebo email</span></label><input type="text" name="username_or_email" value="" maxlength="254" required="required" class="hp-field hp-field--text"></div><div class="hp-form__field hp-form__field--password"><label class="hp-field__label hp-form__label"><span>Heslo</span></label><input type="password" name="password" maxlength="64" required="required" class="hp-field hp-field--password"></div></div><div class="hp-form__footer"><button type="submit" class="hp-form__button button alt button hp-field hp-field--submit">Přihlásit</button><div class="hp-form__actions"><p class="hp-form__action hp-form__action--user-register">Ještě nemáte účet? <a href="#user_register_modal">Zaregistrujte se</a></p> <a href="#user_password_request_modal" class="hp-form__action hp-form__action--user-password-request">Zapomenuté heslo?</a> </div></div></form></div><div id="user_register_modal" class="hp-modal" data-component="modal"> <h3 class="hp-modal__title">Zaregistrujte se</h3> <form class="hp-form--narrow hp-block hp-form hp-form--user-register" data-model="user" action="#" data-action="https://www.doruceni.cz/wp-json/hivepress/v1/users/" method="POST" data-redirect="true" data-component="form"><div class="hp-form__header"><div class="fb-login-button" data-width="" data-size="large" data-button-type="login_with" data-auto-logout-link="false" data-use-continue-as="false" data-scope="email" data-onlogin="onFacebookAuth"></div><hr><div class="hp-form__messages" data-component="messages"></div></div><div class="hp-form__fields"><div class="hp-form__field hp-form__field--email"><label class="hp-field__label hp-form__label"><span>Email</span></label><input type="email" name="email" value="" maxlength="254" required="required" class="hp-field hp-field--email"></div><div class="hp-form__field hp-form__field--password"><label class="hp-field__label hp-form__label"><span>Heslo</span></label><input type="password" name="password" minlength="8" maxlength="64" required="required" class="hp-field hp-field--password"></div></div><div class="hp-form__footer"><button type="submit" class="hp-form__button button alt button hp-field hp-field--submit">Zaregistrujte se</button><div class="hp-form__actions"><p class="hp-form__action hp-form__action--user-login">Already have an account? <a href="#user_login_modal">Přihlásit</a></p> </div></div></form></div><div id="user_password_request_modal" class="hp-modal" data-component="modal"> <h3 class="hp-modal__title">Reset Password</h3> <form class="hp-form--narrow hp-form hp-form--user-password-request" data-message="Email pro resetování hesla byl odeslán" action="#" data-action="https://www.doruceni.cz/wp-json/hivepress/v1/users/request-password/" method="POST" data-component="form"><div class="hp-form__header"><p class="hp-form__description">Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.</p><div class="hp-form__messages" data-component="messages"></div></div><div class="hp-form__fields"><div class="hp-form__field hp-form__field--text"><label class="hp-field__label hp-form__label"><span>Přihlašovací jméno nebo email</span></label><input type="text" name="username_or_email" value="" maxlength="254" required="required" class="hp-field hp-field--text"></div></div><div class="hp-form__footer"><button type="submit" class="hp-form__button button alt button hp-field hp-field--submit">Send Email</button></div></form></div><div id="fb-root"></div><script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/jquery.serializejson.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/jquery.ui.touch-punch.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/fileupload/jquery.iframe-transport.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/fileupload/jquery.fileupload.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/jquery.fancybox.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/slick.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/jquery.sticky-sidebar.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/flatpickr/flatpickr.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/select2/select2.full.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var hivepressCoreData = {"apiURL":"https:\/\/www.doruceni.cz\/wp-json\/hivepress\/v1","apiNonce":"921909eae0","language":"cs"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/common.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-includes/js/jquery/ui/slider.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/frontend.min.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var hivepressAuthenticationData = {"apiURL":"https:\/\/www.doruceni.cz\/wp-json\/hivepress\/v1\/users\/authenticate\/"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress-authentication/assets/js/common.min.js?ver=1.1.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress-geolocation/assets/js/jquery.geocomplete.min.js?ver=1.2.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress-geolocation/assets/js/common.min.js?ver=1.2.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/flatpickr/l10n/cs.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/plugins/hivepress/assets/js/select2/i18n/cs.js?ver=1.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://connect.facebook.net/cs_CZ/sdk.js#version=v4.0&xfbml=1&autoLogAppEvents=1&appId=229675045064865' async defer crossorigin="anonymous"></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/themes/listinghive/assets/js/focus-visible.min.js?ver=1.1.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/themes/listinghive/assets/js/jquery.fitvids.min.js?ver=1.1.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.3.17'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-content/themes/listinghive/assets/js/frontend.min.js?ver=1.1.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.doruceni.cz/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.3.17'></script> </body> </html>