Original article

Naše cíle a mise jsou hluboce zakotveny v souboru hodnot, z nichž jsou bezpečnost, spolehlivost a výkonnost klíčovými prioritami.

Od roku 1972 jsme přepravili přes území Slovenska více než 2 biliony (2.128.000.000.000) metrů krychlových zemního plynu. Společnost tak úspěšně pokračuje v tradici slovenského plynárenství, která začala před víc než 150 lety.

Roční kapacita přepravní sítě provozované společností Eustream je 73 miliard krychlových metrů zemního plynu, což představuje asi 15 násobek domácí spotřeby plynu v ČR . Velká část naší práce se tedy soustřeďuje především na mezinárodní tranzit. V roce 2012 jsme přepravili 56,5 miliardy metrů krychlových plynu.

Díky neustálé modernizaci infrastruktury, Eustream přispívá k bezpečným a spolehlivým dodávkám zemního plynu do střední a západní Evropy, a zároveň v Čo největší možné míře snižuje dopady přepravy plynu na životní prostředí.

Eustream umožňuje přístup do přepravní soustavy a poskytuje svým klientům širokou paletu služeb spojených s přepravou plynu, transparentním a nediskriminačním způsobem, v úplném souladu s evropskou a slovenskou legislativou pro plynárenský průmysl. Obchodními partnery Eustreamu jsou významné energetické společnosti z členských i nečlenských zemí EU.

Je zřejmé, že rusko-ukrajinská plynová krize v lednu 2009 poznamenala evropský historii plynárenství a Eustream v úzké spolupráci se sousedními provozovateli přepravních soustav prověřuje nové možnosti směru toku plynu a přeshraniční kapacity na zajištění dodávek zemního plynu do Evropy.


přepravní společnost

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.