eustream | Naša spoločnosť

Original article Naše ciele a misia jsou hlboko zakotvené v súbore hodnôt, spomezi kterých jsou bezpečnost, spoľahlivost a výkonnost kľúčovými prioritami.  Od roku 1972 sme přepravili přes územie Slovenska takřka 2,5 bilióna metrů kubických zemného plynu. Spoločnost tak úspešne pokračuje v tradícii slovenského plynárenstva, která začala před víc jak 160 rokmi. Veľká čast naší práce se […]

Eustream | Obstarávanie

Original article Výber zmluvného partnera při obstarávaní zboží, služeb a prác, při kterém se nepostupuje podle Zákona o verejnem obstarávaní, je riadený podle Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnem znení a všeobecne platnými internými predpismi spoločnosti.  přepravna spolocnost (source)

Eustream | Kariéra

Původní článek Poskytujeme bezpečné pracovní prostředí – podmínky, které zajistí fyzické a emocionální bezpečnost na pracovišti, které ohledech každé prostředí – univerzální, dává příležitost pro nejlepší výkon očekávání a zpětnou vazbu – pravidelné hodnocení výkonnosti a jasný názor stimulace zaměstnanosti – které efektivně využít talentu jedince, a motivovat lidi k řešení náročných úkolů, které přispívají […]

Slovenský přepravca zemného plynu | Eustream

Original article Dozorná komisia je orgán spoločnosti s pôsobností podle zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.Dozorná komisia má pät členů, kterých volí a odvoláva valné zhromaždene. Podrobnosti týkajúce se činnosti dozornej komisie upravuje štatút dozornej komisie.  přepravna spolocnost (source)

Eustream | Manažment

Original article Rastislav Ňukovič generálny riaditeľprofil[1] Miroslav Bodnár Stratégia Milan Sedláček Obchod a regulácia Peter Pčola Ekonomika a financie Mirek Topolánek Zahraničný rozvoj a vzťahy s verejnými inštitúciami Petr Krafka Korporátne záležitosti Peter Tóth Riadenie aktív Ján Janus Dispečing Anton Zelenaj Kompresorová technika Vladimír Potočný Údržba a opravy potrubných systémov References ^ profil (www.eustream.sk) přepravna […]

Eustream | Predstavenstvo

Original article Naša spoločnosť >> PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI[1][2] Predstavenstvo spoločnosti riadi všechny obchodné aktivity spoločnosti, vystupuje v jej mene a má výkonnú moc.  Tomáš Mareček predseda predstavenstvaprofil[3] Robert Hančák podpredseda predstavenstvaprofil[4] Miroslav Bodnár člen predstavenstvaprofil[5] Kamil Peteraj člen predstavenstvaprofil[6] Mirek Topolánek člen predstavenstvaprofil[7] References ^ Naša spoločnosť (www.eustream.sk) ^ PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI (www.eustream.sk) ^ profil (www.eustream.sk) ^ […]

Eustream | Dozorná rada – Eustream | O nás

Original article Dozorná rada je kontrolným orgánem a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a obchodné aktivity spoločnosti. Pozostáva ze šiestich členů.  Peter Trgiňa predseda dozornej rady Daniel Křetínský člen dozornej rady Andrej Lendvay člen dozornej rady Viktor Mihalik člen dozornej rady Otto Halás člen dozornej rady Viera Peťková členka dozornej rady   přepravna spolocnost (source)

Eustream | Zakázka

Original article Eustream zajišťuje zboží, služby a práce pro své potřeby postupy zadávání zakázek podle Zákona č.. 25/2006 Sb z. o veřejných zakázkách [1] ao změně některých zákonů nebo metodami zakázek neveřejných zakázek v souladu s Obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy. References ^ Zákona č.. 25/2006 Sb z. o veřejných zakázkách (www.uve.gů.sk) […]

Eustream | Zakázka

Original article Eustream zajišťuje zboží, služby a práce pro své potřeby postupy veřejné zakázky podle Zákona č.. 25/2006 Sb z. o veřejných zakázkách [1] ao změně některých zákonů nebo metodami zakázek neveřejných zakázek v souladu s Obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy. References ^ Zákona č.. 25/2006 Sb z. o veřejných zakázkách (www.uve.gů.sk) […]

Eustream | Management

Original article Miloš Pavlík generální ředitel profil [1] Andrej Amberský Obchod a regulace Oľga Majorošová Finance a Lidské zdroje Michal Kristiňák Korporátní záležitosti Rastislav Ňukovič Řízení aktiv Miroslav Bodnár Strategie Petr Krafka Pořizování a logistika References ^ profil (www.eustream.sk) přepravní společnost

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.