Původní článek informace jsou poskytovány ve struktuře: jak se při celním odbavení zboží při dovozu zboží přepravované poštovní zásilky zboží, které mohou být osvobozeny od cla a daní [1] celního úřadu okamžitě propustí do volného oběhu zásilku příjemce zásilky poštovní společnosti a dodává zboží, což není možné osvobození od cla a daní, které je doprovázeno prohlášení CN22 nebo CN23, a v níž úřad může, na základě relevantních důkazů (přiložený faktura účet z obchodu) k určení celní hodnoty zboží, a neexistují žádné pochybnosti o zařazení zboží do podpoložky kombinované nomenklatury celního sazebníku, celní odbavení, výsledkem je vydání rozhodnutí o propuštění zboží do volného oběhu, jehož součástí je hodnocení celních plateb. Celní orgán předá toto rozhodnutí Slovenské pošty, a.s., která zásilku doručeny příjemci. Příjemce platí za zboží v hotovosti při doručení celní dluh, zásilek zboží, které nemůže být součástí předchozích odrážek, Slovenská pošta a.s.-vyclievacie oddělení vydal „Poštovní komunikace“, který to oznámí příjemce dodání zásilky podléhající celnímu dohledu jsou pozorovány. Dále „Post oznámení“ je, mimo j jiné, druh dokumentů nebo důkazy, které je povinen předložit celnímu úřadu, který vykonává celních režimů uvedených v předchozí odrážce.Dokumenty potřebné pro daný celní režim: můžete předložit celnímu úřadu v Bratislavě, pobočka pošty osobně během úředních hodin (pondělí-pátek, 7.30 do 15.00) slovenskou poštou, a.s.  mailem na adresu cloba@slposta.sk nebo faxem na č. [2] 17/49 222 259 u celního úřadu v Košicích, pobočka pošty osobně během úředních hodin (pondělí-pátek, 7.30 do 15.15) slovenskou poštou, a.s.  mailem na adresu cloke@slposta.sk nebo faxem na č. [3]. 055/6813222 celnímu úřadu v Banské Bystrici, pobočka pošty osobně během úředních hodin (pondělí-pátek, 7.30 do 15.30) slovenskou poštou, a.s.  tím, e-mailem na adresu clobb@slposta.sk nebo faxem na [4] žádný 048/415 60 06 celní úřad Žilina, pobočka pošty osobně během úředních hodin (pondělí-pátek, sobota od 8.30 do 15.30) slovenskou poštou, a.s.  mailem na adresu cloza@slposta.sk nebo faxem na č. [5].  041/76 301 58 výše uvedený postup se nevztahuje na zásilky obsahující zboží: určené pro obchodní účely, jejichž celková hodnota převyšuje 1000 EUR,-na zásilky obsahující zboží pro komerční účely, které je součástí pravidelné řady podobných operací, je-li celní prohlášení podAno písemně, ústně nebo pomocí metody zpracování dat, v e-mailu, která vyžaduje platbu například. vývozní náhrady nebo jiné částky nebo vrácení cla, nebo které podléhá zákazu nebo omezení nebo jiné zvláštní formality.  Služby po příjezdu zboží do centra kurýrnymi přepravovaného zboží kurýrní služby, kterou je příjemce kontaktován (tel, e-mail) poslat všechny potřebné doklady (faktury, atd.) a oprávnění k zastupování v celních režimů.  Poslové zajistí, že zásilky dovozu a doručí na adresu v jednání.  Cla a ostatní poplatky může být pokryt jeden kurýrní službou nebo převodem na účet zaplatil v hotovosti při doručení zásilek přímo kurýrovi.  Celní řízení může trvat pár dní v závislosti na včasnost a úplnost předložených dokumentů. Zboží přepravované v zavazadle cestujícího v případě dodávky zboží, které není osvobozena od cla a DPH (Další informace naleznete v části ve které případy se uplatňovat osvobození od DPH, cla a dovoz neobchodní zboží když SPD [6]), je nutné předložit zboží k celnímu úřadu hranice, kde se na území Společenství.  To lze podat ústně nebo v písemném prohlášení, na základě které bude vymazán zboží. Další postup dokončení a předložení celního prohlášení [7].Čo mám vyplnit formulář pro dovoz zboží ze zemí mimo EU, při importu neobchodní zboží v případě předložení písemného prohlášení se předkládá na formuláři JSD (jednotný správní doklad).  Další postup dokončení a předložení celního prohlášení [8] informace jsou poskytovány v následující struktuře: Jaké jsou limity (hrubý, kusové), na neobchodní dovoz zboží omezení a zákazy druhu zboží neobchodní letecké nebo námořní, letecké nebo námořní dopravy 40 kusů 200 kusů cigaret doutníčky 20 ks 100 ks 10 ks doutníků 50 ks 50 g 250 g tabáku ke kouření nebo úměrná kombinace nebo podíl na kombinaci lihovin více než 22 % objemových nebo alkoholickýmtitrem s nedenaturovanýalkohol s alkoholu 80 % nebo více 1 l1 l ducha s alkoholu nepřesahujícím 22 % 2 l 2 l nebo proporční kombinace nebo podíl na kombinaci tiché víno 4 l 4 l 16 l 16 l pivo osvobození tabákových výrobků a alkoholických nápojů se nevztahují na osoby mladší 17 let. parfémy a toaletní vody, bez omezení na množství měnové prahovou hodnotu minerálního oleje nádrž 10 l přenosné nádrže zabudované do celková hodnota dovozového zboží na osobu 430 € 300 EUR 150 € 150 EUR káva umění. 41

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.