Původní článek už platí v celé Evropské unii nový celní kodex v týdnu, který přináší řadu změn v oblasti nakupování a placení cla na zboží pocházející ze zemí mimo EU. Kromě toho však také zavedla dočasnou odchylku pro předložení celního prohlášení, která má usnadnit papírování, není, však osvobozena od placení cla a DPH příjemce.Nejběžnější účel, kde zaměřit naše virtuální návštěvy, podle statistik, které země jako USA, lidové republiky Číny a Turecka a překvapivě. Zboží je pak cestuje přes mail a doručí jej Slovenská pošta nebo kurýr. Jen doručení pošty bude mít dočasné výjimky, které mohou stále zavést. Začněme však cenové limity pro účely platby DPH a cla. Ve skutečnosti, kromě povinnosti zaplatit podle hodnoty zboží a daň (přidaná hodnota daně).Hlavní podstata, což je nový celní kodex definice určuje, že zboží, které jste si objednali fyzické osoby se považují za obchodní zboží. Přesto, že to není k prodeji a přesto byl považován za stejně jako non komerční. Navíc celková hodnota zásilky, z níž bude vypočtena všechny platby vyšší, vzhledem k tomu, že kromě hodnotu zboží se bude základem pro výpočet plateb může také vzít v úvahu, například v USA prodávající dostane poštovné pro dodávky zboží (dříve byl jednotný postup a celní orgány často nevzal v úvahu časy poštovné). Naprosto bez zaplacení cla a DPH zůstává na 22 euro.Zboží nad 22 EUR, však hodnotu 150 EUR bude osvobozena od cla, však ne od DPH u zásilek. Více než 150 Euro již byly vyplaceny clo a DPH i také.Významná změna je spojena s formalitami, tedy s skutečné daňové řízení. Ve skutečnosti Pokud je celní a daňová povinnost při dovozu zboží, zatímco hodnota balíčku více než 150 Euro čeká na celní odbavení a příjemce bude povinen podat prohlášení. Kromě tohoto požadavku bude celní úřad prostřednictvím jiné orgány veřejné moci zkoumat, zda propuštění zboží, které jste si objednali celního režimu, proto, jinak to bude zkoumat zda jsou vyjádřeny zboží není zakázané, nebezpečné, nebo že není padělaný. Pro tyto účely zejména, Slovenská obchodní inspekce výraz vydělávat.Je-li předmětem dovoz zboží, jehož hodnota nepřesahuje částku 150 EUR bude zachován s následujícím způsobem. V případě, že zboží a doklad o jeho zakoupení (objednávky nebo faktury), je-li celní orgán uvidí jeho hodnotu, budou propuštěny do volného oběhu bez jakéhokoli zpoždění. V praxi to znamená, že adresát obdrží vaši zásilku ihned, aniž by bylo nutné podat celní prohlášení nebo v obchodě. Zásilku Nicméně, dostane její rozhodnutí o výši cla a DPH, stejně jako příjemce, tedy jeho radost z nových dodávek, které čekal několik týdnů, jakmile celní úřad vylepší. Je-li zásilka není spojena s jakýkoliv dokument, z něhož by úřad určit hodnotu balíček se koná, a vědět, že to bude pokračovat stejně jako v případě zásilek více než 150 Euro.Ve stejné době zavádí výjimky pro zboží dočasně, který bude cestovat na Slovensko (Slovenská pošta) courier mail a bude jeho hodnota 1 000 EUR. V tomto případě nemusí předkládat prohlášení a podrobeny celní řízení. Balíček doručována pošta, ale také s označením, je-li to vhodné, s jejich osvobození od cla (to je závislá na rozsahu a druhu zboží a jejich hodnoty). Tento postup je platný pouze pro dodávky prostřednictvím e-mailu (nikoliv kurýr), zásilka musí obsahovat doklad o koupi (faktura nebo objednávka) a nemusí být na zboží, které podléhá zákazu nebo omezení.Pokud se rozhodne vrátit do prodávajícího a kupujícího, proto, zeptejte se ve stejné době, kromě vrácení kupní ceny již zaplatil i za využívání celních a kde je to vhodné, platby daní, bude také muset být podrobeny celní řízení a prohlášení pro vývoz zboží. Jinak na clo a DPH zpět nezíská uhradenému.Nový celní kodex zejména bude podporovat ještě více čínských výrobců budovat své sklady v některých zemích EU, nebo alespoň některé z akcií odeslat přímo zákazníkům ve spolupráci s zboží uvnitř une. Je třeba říci, že tato cesta byla vydána více než jedna, a bylo by užitečné vidět, Čo by mělo být statisticky dopad na jejich prodeje a chování kupujících z Evropské une.Tagy: celní sazby DPH kód zboží z Číny [1] [2] [3] [4] odkazy ^ clo (celní kodex (UR www.mojandroid.sk) ^ DPH UR www.mojandroid.sk) ^ (UR www.mojandroid.sk) ^ zboží z Číny (www.mojandroid.sk)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.