Original article

Čerpanie finančných prostriedků z eurofondů a ze Státního rozpočtu je ohrozené, když se do konca tohto roka neukončí financovanie všech projektů,….

Bratislava 28. mája (TASR) – Čerpanie finančných prostriedků z eurofondů a ze Státního rozpočtu je ohrozené, když se do konca tohto roka neukončí financovanie všech projektů, na které se poskytujú prostriedky z Programu rozvoja vidieka za programové obdobie roků 2007-2013.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) preto vyzvala všech konečných prijímateľů nenávratného finančného príspevku, aby predkladali žádosti o platbu kompletné, podle aktuálneho zoznamu príloh, které jsou k žádosti povinní pripojit. Zoznam príloh na jednotlivé opatrenia je uverejnený i na webovem sídle PPA www.apa.sk.[1]

Potřebné je urýchlit proces zpracování žádostí o platbu. Žiadatelia ich predkladali často nekompletné, co v praxi znamená celkové predĺženie spracovávania žádostí o nenávratný příspěvek, vysvetlila důvod výzvy riaditeľka odboru finančných nástrojů pro projektové podpory PPA Zuzana Kozinková.

K žádostiam o platbu při těch opatreniach, které vyžadujú i zriadenie záložného práva v prospech PPA, potřebné je priložit list vlastníctva nebo výpis z notárskeho centrálneho registra záložných práv, na kterých je vyznačené záložné právo v prospech PPA, upozornila mluvčí Pôdohospodárskej platobnej agentúry Katarína Belická. Pripomenula též, že koneční prijímatelia platieb mají povinnost informovat agentúru o jakýchkoli zmenách v projekte, které mají vliv na rozpis oprávnených výdavků. Tento rozpis tvorí prílohu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Prijímatelia platieb jsou povinní informovat PPA i o zmene dodavatela zboží, stavebných prác a služeb, zároveň i o všech skutočnostiach, které vyplývajú ze zmluvy o nenávratný příspěvek, pripomenula Belická.

V případě, že žádost nebude kompletná, PPA ji pozastaví a žiadateľem určí lhůtu na doplnenie chýbajúcich dokladů, teda povinných príloh.

Když od doručení pozastavenia žádosti v určenej lhůtě prijímatelia platieb požadované doklady na PPA nedoložia a nezdůvodnia príčiny, žádost o příspěvek PPA zamietne a nebude niest zodpovednost za prípadné finančné straty ani žádné jiné výdavky spojené s nevyplatením požadovanej sumy, upozornila Belická.

PPA některým prijímateľem platieb pozastavila žádosti a vyzvala ich na doplnenie chýbajúcich povinných príloh, avšak lhůtu na ich doplnenie im nestanovila. Když chýbajúce doklady doteraz na PPA nezaslali, určí im presnú lhůtu, která pro nich bude už záväzná.

References

  1. ^ www.apa.sk. (spravy.pozri.sk)

doručení zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.