Original article

Aktuálny  2018 UPS Sadzobník a Tabuľka Zón[1]

UPS Express Plus

Doručení následující den do začiatku pracovného dňa pro velmi urgentné zásilky

Doručení se zárukou vrátenia peňazí do 9.00 následujícího pracovného dne prakticky do všech hlavných obchodných oblastí v Európe.

Všichni odesílátelia jsou proaktívne informovaní o doručení svojich zásilek.

UPS Express

Doručení následující pracovný den ráno v rámci EÚ a rychlé doručení do celého sveta

Doručení nasledujúce rAno se zárukou vrátenia peňazí na takřka 70% všech obchodných adries v rámci EÚ, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska už do 10.30 nebo najnedřív do 12.00.
Doručení se zárukou vrátenia peňazí do 10.30 na druhý pracovný den do 90% všech firiem v USA a během druhého pracovného dne na akékoľvek jiné místo v USA.
Doručení do 10.30 druhého pracovného dne do velkých mestských oblastí v Kanade. Jde o celosvetovú službu dostupnú ve víc jak 200 krajinách a teritóriách.

UPS Express Saver

Doručení následující pracovný den v Európe

Doručení se zárukou vrátenia peňazí následující pracovný den do prakticky všech hlavných obchodných oblastí v EÚ, jak i v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku.

UPS Standard

Zásilky s dopředu určeným časem doručení
v rámci Evropy

UPS Expedited

Zásilky s dopředu určeným časem doručení mimo Európu

Spoľahlivé doručení v rámci Evropy a do vačších zemí mimo Evropy. Když je potřebné vyvážit rychlest hospodárností, UPS Standard a UPS Expedited umožnia spoľahlivú přepravu. Oznámime Vám presný počet dní potřebných na doručení Vašich zásilek (včetně prípadného colného prejednania zásilek), aby sme pomohli Vám a Vašej organizácii při efektívnem plánovaní.

Hlavné doplnkové služby

 • UPS Return Services (Spätné služby)
  Váš zboží se může vrátit zpět tak jednoduše jak byl odoslaný na rôzne trhy v rámci Evropy.
 • Hotovostné služby UPS
  Pomocou dobírkovej služby UPS Collect on Delivery (COD) spoločnost UPS vyberá při doručení zásilky od zákazníka platby za zboží, aby zabezpečila rychléjšie inka se, znížila riziko prichádzajúce s novými zákazníkmi a priniesla rychléjší tok peňažných prostriedků.
  UPS Exchange Collect nabízí podobnú službu pro zbožíy s vyššou hodnotou, které jsou přepravované na miesta určenia mimo Evropy, takže za zboží se platí při doručení.
 • Worldwide Consolidated Clearance Service (UPS World Ease)
  Umožňuje spájat zásilky odesíláné do rôznych miest v rámci jednej krajiny do jednej „hlavnej“ zásilky a urýchľuje tak colné prejednanie zásilky.

Produkty mezinárodnej přepravy UPS

 • UPS Express Envelope ( listové zásilky )
 • Dokumenty
 • Balíky
 • 10 kg a 25 kg Box

Zakázané komodity v mezinárodnej přeprave UPS

 • Alkoholické nápoje
 • Batožina bez doprovodu
 • Kože zvierat ( nezdomácnených )
 • Kožušiny
 • Nebezpečný zboží / ohrozujúce materiály *
 • Osobné zvršky
 • Peníze a preplatiteľné dokumenty
 • Pornografické materiály
 • Rastliny
 • Semená
 • Slonovina a výrobky z nej
 • Strelné zbrane
 • Tabak a tabakové výrobky
 • Zboží výjmečněj hodnoty ( napr. umelecké diela, starožitnosti, drahé kamene, zlato a striebro )
 • Živé zvieratá

Konkrétne informace o nebezpečnem zbožíe / ohrozujúcich materiáloch můžete získat v kancelárii UPS.

Zakázaný zboží je taktéž zboží přepravovaný podle ustanovení ATA Carnet a všechny dočasné vývozy a dočasné dovozy.

Ďalej je zakázaný zboží přepravovaný podle ustanovení FCR, FCT a CAD ( platba proti dokumentem ), zásilky s vnútornou vadou, které svojou povahou můžou pravdepodobne znečistit, poškodit nebo ohrozit osoby, zboží nebo zariadenia, Dále zboží, přeprava kterého je zakázaná zákonmi krajiny pôvodu, tranzitnej nebo cieľovej krajiny, zboží, na který se vzťahuje spotřebná daň (napr. liehoviny), nebo pro který jsou potřebné Specialne zariadenia, bezpečnostné opatrenia nebo povolenia. Podle platného zákona určitý zboží je možné přepravovat jen při dodržaní predpísaných podmínek a určitý zboží je zakázané přepravovat letecky (napr.kvapaliny v sklenených nádobách).

Odesílátel je zodpovedný za dodržanie aktuálnych vládnych predpisů nebo zákonů platných v každé krajine. Zásilky podliehajú kontrole a možnému oneskoreniu způsobenému colnicou nebo úradmi jiných štátnych orgánů.

UPS si vyhradzuje právo odmietnut nebo pozastavit přepravu akejkoľvek zásilky, na které ne jsou uvedené podrobnosti o kontakte na odesílátele, příjemcu a zboží, který podle UPS není vhodný pro přepravu, nebo není dostatočne deklarovaný, klasifikovaný nebo zabalený a nesprevádza ho potřebná dokumentácia.

UPS nebude přepravovat žiaden zboží, který je zakázaný zákonmi nebo predpismi federálnej, zemskej nebo miestnej správy ve východzích nebo cieľových krajinách, nebo který může porušit akékoľvek platné vývozné, dovozné nebo jiné zákony, ohrozit bezpečnost zamestnanců UPS, ich sprostredkovateľů a subdodavatelů nebo přepravné prostriedky nebo který podle názoru UPS může znečistit, případně poškodit jiný zboží a zariadenia nebo který není praktické přepravovat po ekonomickej či prevádzkovej stránke.

Obmedzenia služeb v mezinárodnej přeprave

Maximálna hodnota nebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD nebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota nebo deklarovaná hodnota za balík drahokamů ( jiných jak bižutéria ) je 500 USD nebo ekvivalent v miestnej mene.

Obmedzenia v hotovostných službách UPS Collect on Delivery (Dobírka)

Španielsko – obmedzenie pro hotovostné platby nad 2 500 EUR. Podle nového španielskeho zákona, dobírkové platby presahujúce 2 500 EUR, splatné v hotovosti, nemůžou být akceptované. Alternatívne, může být pro sumy nad 2 500 EUR použitý šek, ale jen po schválení přepravcem.

Francúzsko – limit pro hotovostné platby je 750 EUR.

Taliansko – limit pro hotovostné platby je 999,99 EUR.

Hmotnostné a rozmerové obmedzenia

Neexistujú obmedzenia pro celkovú hmotnost zásilky nebo pro počet balíků v případě hromadnej zásilky. Maximálna hmotnost jedného balíku je 70kg *. Maximálna délka jedného balíku je 270 cm. Maximálna veľkost jedného balíku je 330 cm pro kombináciu délky a obvodu. Paletizované zásilky systém UPS neprijíma.

* Maximálna hmotnost jedného balíku se může líšit podle platných UPS predpisů v cieľovej nebo východzej krajine. Podrobnejšie informace Vám poskytne kancelária UPS.

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.