2012-09-24 (10:18) | Ze světa [1]
-Barevný vzduch

Jsou dnešní peněžní měny jen barvený vzduch? ​​

Na téma monetárních a nemonetárnych systémů a jejich potenciálu se konala uplynulou sobotu v Bratislavě, v kavárně Olympia debata pro odbornou veřejnost.

Při této příležitosti jsme k tématu vyzpovídali jejího iniciátora, Daniela Marka z oz Přímá demokracie.

Takže Dano, přibližně prosím, o jaké akci se jednalo, kdo všechno se ho zúčastnil a Čo bylo jeho cílem?

-Celé akce se konalo pod názvem Peněžitá reforma na Slovensku, s podtitulem Možné scénáře euro zóny.

Cílem bylo prozkoumat možnosti alternativních měn na Slovensku a komunitní měny v rámci odborné veřejnosti. Mezi účastníky byli lidé z Národní banky Slovenska, jeden známý finanční analytik, plus lidé z neziskových sfér, také lidé pracující v oblasti alternativních měnových systémů, také jedna dáma z Velké Británie ze sdružení Positive money, a také komunita aktivistů, kteří se zajímají o téma alternativních peněz a možností komunitních měn.

Dobře, jakým směrem se debata ubírala když jakým závěrům, zda řešením jste dospěli?

 V první fázi debaty bylo třeba probrat, č.  i jsou možné i řešení směrem z hora, od vládních složek a od politiků tak parlamentních, jak komunálních samotných. Respektive ze strany systému, nebo Evropské centrální banky, a institucí, nebo například Národní banky Slovenska. Zde jsme dospěli do bodu, že je třeba podporovat i světovou měnovou reformu, ale každopádně nemůžeme se spoléhat jen na ni, jako na jediné řešení. To znamená, že pokud se podaří propracovat některé koncepty a změny dostat do povědomí veřejnosti, bude to dobře. Na takové změně však budeme muset pracovat všichni jako obč  ané, obč  anské sdružení, neziskové organizace, třetí se kter, ale i všichni jako jednotlivci t když, aby vznikly nové zdroje, které si jednotlivé komunity, i všichni budou moci realizovat své aktivity, bez toho, aby byli omezeni jedinou národní měnou, která má sama o sobě zásadní problém.

Tak ho zkus specifikovat, ten problém měny, když si ho už naznačil, v čem tkví?

– Ten problém je vlastně samotná podstata peněz. Pro mnoho lidí je to dnes šokující zjištění, a velmi těžko se jim to vůbec věří, lidé mají problém uvěřit tomuto základnímu faktu, že pouze 3% peněz, které jsou dnes v západní ekonomice, jsou vytvořeny centrální bankou. Zbývajících 97% totiž vytvářejí samotné komerční banky, svým systémem účetnictví dílčích finančních rezerv. To je de facto podvodný způsob vytváření peněz, aniž by stát, nebo centrální banka do toho zasahovala v kterékoli zemi svou vydavatelskou činností, jako emitent peněz.

Toto je zásadní fakt, který z nás dělá nevolníků peněz soukromých bank. A naší společnou iniciativou by bylo navrátit právě schopnost tisknout, či vytvářet peníze do rukou státu a tím upoutat účelovost, použitelnost peněz pro lidi, nenín formou ziskovosti, jak je tomu dnes.

Když jsme tedy při alternativní měně, zda měnovém systému, vidíš v dohledné době nějaký alespoň pokusný projekt, který by byl aplikovatelný i na naše poměry na Slovensku?

To byla vlastně druhá č  ást naší debaty. Prodiskutovali jsme s odborníky i aktivisty koncept, který pracovně nazýváme Eko banka. Je to vlastně možnost, kde by vznikly alternativní zdroje financování, právě takových aktivit, které nejsou běžně zaplatiteľné eury, například proto, že banky na to nedají žádné, nebo jen nedostatečné  né a navíc úvěrové zdroje zatížené úroky. V praxi to dnes znamená, že nějaká organizace, aktivista, č  i nezaměstnaný, Mamic  ka na mateřské, důchodce, nebo č  člověk s nízkým výdělkem, ačkoli kdo, když přijde do banky, ta mu velmi těžko dá úvěr, pokud vůbec . Pokud ano, tak velmi nevýhodně. Už vůbec nehrozí, že by č  člověk řekl, že si tento úvěr odpracuje nějakou svou prací. V našem případě, umožníme i takovým lidem, kteří jsou stejně užitečného  ní, aby získali nějaké zdroje, a na oplátku se zaváží odpracovat nějakým svým způsobem tyto „peníze“, které pak mohou následně použít na nákup služeb, nebo produktů v komunitě.

Tedy v rámci komunitních projektů?

 Ano, vrámci komunitních projektů.

Jedním z takových pilotních projektů by mohl být například projekt zaměřen na městskou komunitu, například města Bratislavy. Tuto měnu jsme pokusně nazvali Bratislavská koruna. To může být například název měny, kterou bychem vydávali ve spolupráci s magistrátem a městským zastupitelstvem. Smyslem by bylo právě umožnit například podnikatelům a obyvatelům města financovat si takové aktivity, které dnes nejsou ochotny financovat banky eury.

To zní dobře. Jaké jsou reakce ze strany magistrátu. Tuší potenciální partneři o takovém záměru?

 No oslovili jsme v rámci této debaty a také pozvali politiků nejen komunálních, ale i parlamentních z některých stran v NRSR. Bylo to spíš takové vstřícné gesto z naší strany. Bohužel, nikdo z nich nepoctil úč.  asto tuto debatu. Ale urč  ijte je to zajímavý projekt, protože tyto měny existují leckde ve světě. Například v Anglii v Brixtonu, č  o je č  ást Londýna, kde vydávají vlastní měnu. Je to v rámci projektu na podporu místní komunity, obyvatel a podnikatelů. Vytvářejí tak vlastně příležitosti pro své lidi, které by jinak žádnou nedostali.

(Poznámka redakce: vlastní měnu, respektive městskou vydávají například iv některých městech v Argentině, v Brazílii, v Řecku, Švýcarsku, pokusně se vydávali v komunitě v Zaježové iu nás)

Tato debata byla tedy zatím uzavřena pro veřejnost. Plánujete ji otevřít i laické veřejnosti a zapojit ji? Pokud ano v jaké asi době?

 Smyslem této debaty byla hlavně příprava na širší konferenci i pro veřejnost. Bude to s podobnou tematikou, budoucnost peněz a jaké máme možnosti, kromě těch, které nabízí místní a evropská politika, finanční  níci a komerčnímu  né banky. Smyslem bude veřejnosti představit základní problém, který je dnes tabu. Kdo vlastně tvoří peníze a komu tyto všechny peníze patří. Zároveň ale také nabídnout lidem řešení a představit pilotní projekty komunitních měn, do kterých se bude možné zapojit. Dát možnost si to vyzkoušet v praxi. Bude to možnost popovídat si, zodpovědět všechny důležité otázky legislativy, zákonnosti a možnosti udělat takové projekty bez toho, abychem porušovali zákonné normy, ale aby to bylo života schopné.

Snad ještě otázka na závěr: pokud nenajdete oporu v současné politické scéně, půjdete do těch projektů i samostatně za nějaké sdružení, komunity?

– Ano, ale pokud nebudeme mě mít podporu, tak budeme muset jít do těchto projektů jen v rámci nějakých uzavřených komunit a nikoli směrem ven, ale už i to, že budou existovat, bude neuvěřitelný signál směrem ven, že tento začarovaný kruh se dá odemknout a věci mohou fungovat i jinak a budou tu, připraveny, pokud by nastal vhodný čas i na aplikování směrem k široké veřejnosti. Pokud i pro malé organizace, občanská sdružení, komunity odemkneme tento potenciál, aby si lidé navzájem mohli vyměňovat hodnoty. Nebot to je skutečná podstata peněz, to si dnes málo kdo uvědomuje. Peníze nejsou nic víc než prostředek na to, aby si komunita vyměnila užitečné hodnoty s jinou komunitou.


http://indymedia.sk/index.php/blog/ekonomika/210-farebny-vzduch
Share / Bookmark pošli na vybrali.sme.sk Facebook [2]
V případě, že chcete přispět na chod dolezite.sk můžete tak učinit zasláním jakéhokoliv finančního příspěvku na účet 420 208 3850/8360 mBank , variabilní symbol: 4444. Do účelu platby můžete uvést Vaše jméno, které bude zveřejněno s poděkováním. Vybrané finanční prostředky budou použity na zkvalitňování a chod dolezite.sk. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na dulezite zavináč dolezite.sk

Napište nám. Pošlete nám email s Vaším dotazem, návrhem nebo připomínkou na adresu dulezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článek je důležitý nebo zajímavý? Pošlete ho přes e-mail [3] nebo jej ukažte přátelům na Facebooku [4] . Rozšiřujte informace, nato jsou přece tady!

lucifer. faliqevu33 [5] | ip: 92.52.46. [6] | 2012-09-24 (21:56)
… výborně, lidé začali útočit přímo na slobodobankárske okovy, které po staletí nasazovali lidem, PENÍZE kryté skutečnou hodnotou .., „prací lidí“ … ZLATO je falešná hodnota, proč? … protože nic netvoří, jen se válí v trezorech a lidé musí něj pracovat.

Bazooka. racebagi30 [7] | ip: 78.99.79. | 2012-09-24 (21:59)
Pěkně naivní a zbytečný pokus … Čo tak asi autor této myšlenky od alternativní komunitní měny očekává, by mě zajímalo?
Už samotný fakt, že její fungování v Brixtonu, nebo jinde ve světě, nic převratného nepřineslo naznačuje, že pravděpodobně tudy cesta nepovede. Neotřáslo to ani eurem, ani dolarem a ani librou, pokud se nemýlím. A pravděpodobně to nevyřešilo ani nízkou životní úroveň lidí.

Daniel Marko několikrát zdůraznil, že lidé si neuvědomují Čo jsou to peníze … To je pravda. Ale zcela jistě si to neuvědomuje ani on, protože kdyby penězům rozuměl, neztrácel by energií při zahájení takové zbytečnosti jakou je komunitní měna …

Problém současného peněžního a celkově finančního systému je totiž někde jinde a proto vyžaduje i zcela jiné řešení. Smysluplné!

Iniciativy za alternativní menu jsou přesně tím druhem řešení (které neřeší podstatu problému, ale jen odvádějí od něj pozornost) jaké nám nabízejí podobní „užiteční idioti“ – např.. Eduard Chmelař s novou Ústavou nebo protestující proti gorily (Pčolinský a spol.) Nebo okupanti Generální prokuratury.

Plevel se nedá zlikvidovat t když, že jí budete škubat listy … ale pouze t když, že se vykořeněna!

[8]

lucifer. faliqevu33 [9] | ip: 92.52.46. | 2012-09-24 (22:07)
Bazooka … měna kterou ti vylíčili bankéři funguje přesně na stejném principu, jen s tím rozdílem, že alternativní měna, by nepatřila IM, ale lidem který vytvářejí hodnoty, čili nám který netoužíme po zotročováni.

.. . pokud se to rozšíří, banky zkrachují a Illuminati zůstanou bez své MOCI, které jim dává právě to zlato které se válí v trezoru.

[10]

lucifer. faliqevu33 [11] | ip: 92.52.46. [12] | 2012-09-24 (22:08)
Podotýkám v ICH trezorech … pokud sis dosud nevšiml, jim nejde o ZLATO a peníze, ale jen a jen o TEBE, pokud se správně alternativní měna, už jim patřit nebudeš.

tl. qocywibi08 [13] | ip: 78.141.10 | 2012-09-24 (22:31)
Bazooka:

ono doplňková měna (jako např. brixton.libra a jiné) ani nemají nějak ve velkém hýbat eurem, jejich význam spočívá právě v doplnění něčeho, čeho je nedostatek.
To znamená že pokud si nevím na něco Čo potřebuji vydělat v eurech (což je např. na Slovensku zcela běžné) tak si na to Čo potřebuji, pokud lze, vydělám v doplňkové jménem např.: v bratislavské koruně.

Pokud mám v peněžence eura + místní měnu (místní korunu), tak jsem podle mě na tem lépe než bych měl v peněžence jen eura.

[14]

Skogen. samygile95 [15] | ip: 145.255.1 | 2012-09-25 (07:03)
Pro Bazooku

„Hezky naivní a zbytečný pokus … Čo tak asi autor této myšlenky od alternativní komunitní měny očekává, by mě zajímalo? „

Nesouhlasím s tebou. Pokud nám něco může zachránit zadek v neveselé budoucnosti, tak jsou to doplňkové měny. Během krize v 30. letech musela být jedna mimořádně úspěšná zakázána zákonem (v Rakousku), protože sami lidé ji upřednostňovaly před oficiální měnou. To, že pokus o zavedení doplňkové měny považuješ za naivní a zbytečný říká, že nechápeš, že peníze mají výrazný vliv na vztahy mezi lidmi. To, že se chováme k sobě jako vlci je výsledkem našeho finančního systému …. změň způsob fungování peněz a změníš vztahy mezi lidmi … mimo jiné 🙂

[16]

harry. paholenu0 [17] | ip: 178.40.91 | 2012-09-26 (23:47)
Skogen, to že se správně k sobě jako vlci, je jen proto že těmi vlky jsme .

A clanok velmi naivní.

Ale jen tak mezi námi, ví mi autor říct, jak by bylo možné létat na mars, pokud by se skládaly komunity, a nebyl by použitý tento megaoyeb tištěných peněz?

To jen tak na okri.

[ 18]

P3t3r. mocogupe63 [19] | ip: 89.173.75 [ 20] | 2012-09-27 (01:36)
Dobrý pokus, ale proč v malém ‚bratislavských‘ a ne Slovenská koruna?
Dobrá je tato idea, protože domácí producent a domácí konzument musí umět obchodovat i bez darmošlapové v Bruselu, který sedí na euru.
Farmář a mlynář a pekař atd. musí nejprve žebrat v Bruselu o papír na výměnu zboží?
Máme materiál na stavbu, máme volných silých chlapů doma, máme nářadí i stroje, přece neuděláme ani metr cesty, ani reálného tunelu
pro cestu, dokud nám EU nedá na to papír nebo čísielka???
Jsme padlí všichni na hlavu?
EUR třeba na globální obchod mimo ČR, ale na domácí obchod si třeba nechat domácí měnu.
A ta domácí může měnit kurz vůči EUR a tak jí konkurovat – nebude třeba tolik CZK, když mnoho produktů si vytvoříme levnější doma.
Kurzovní pohyb domácí měny je Samoregulující se prvek a ustálí se vždy v rovnováze mezi poptávkou a nabídkou.
Vzali nám ho a proto trpíme. A vzali nám ho schálne, aby se na nás přiživovalo.
A od parlamentních politiků ani Nečekejme ochotu zapojit se do toho projektu, nebot oni jsou vlastizrádcům a přisluhovači Bruselu.
Musíme je vyměnit – s tímto projektem třeba kandidovat do voleb do NRSR.
A protože tady jde o naše dobro na úkor jejich dobra, nemá smysl čekat od nich podporu.
Peníze jsou oběživo podobně jako KREV v těle. Pokud stojí, tak se kazí – inflace.
Problémem jakýchkoliv peněz je šetření v penězích. To se nedá bez ztráty jejich hodnoty inflací.
A inflaci si způsobujeme sami, pokud šetříme na termiňákoch v penězích. Ty jsou vyloučeny z oběhu a pak v oběhu je jich málo pro ekonomiku.
Banka jejich dotlačí a doplní hladinu, ale do systému dodala více peněz a žádné hodnoty tedy ubrala na hodnotě peněžní jednotky.
V praxi stoupnou ceny díky volným penězům a Čo jsme mohli mít včera za 1 XXX to o rok už dostane pouze za 1,25 XXX.
V čem si šetří tělo svou energii (potravu)? V Sedla!
A takovým ‚sádlo‘ v ekonomice jsou cenné komodity. Nejen kovy, ropa, plyn, uhlí, pitná voda, sklo, cement, cihla … i drogy.
Ale jen 1 komoditou je referenční a prodávaná bez DPH: investiční zlato 999.9.
Je to technická komodita, které se těží méně a méně a za stále vyšších nákladů na těžbu, spotřeba v elektronice roste.
Prohlédněte si svou SIM kartu, čipovou kreditku, kontakty v HD elektronice iv mobilech.
Na zuby je to už dnes příliš drahé ků 🙂
Podle mě však i Vatikánská měna CHF je cenná podobně jako kovy. Nyní má fixovanou hodnotu k EUR, ale není to EUR.
Prodobne jako GBP. V době pádu EURa během hyperinflace se odpojí ve fixováni kurzu a ukáží svou reálnou cenu.
EUR je podvod na ochuzení pracujícího lidu v EU. Dnes jsme také otroky ale sofistikovanější to dělají:
pracujeme za mzdu v jakési měně (EUR), jejíž hodnota stále jen klesá a po čase se naše úspory promění na vzduch (hyperinflace).
A neviny z toho nikoho ? Dokdy?

P3t3r. mocogupe63 [21] | ip: 89.173.75 | 2012-09-27 (01:44)
EURo brzy skončí: (vymaž mezery)

#readabilityFootnoteLink-21 [23] elemendi k.sk / FLASH_SPRAVA_OD_SERGEJA_CH ELEMENDIK A_NEMECKO_MA_CCA_20_MLRD_MARI_1064219692.html

[22]

Skogen. samygile95 [24] | ip: 145.255.1 [ 25] | 2012-09-28 (08:19)
Nikdo nemluví o úplném nahrazení globální měny. Hovoříme o doplňkových měnách pro místní komunity. Globální měna žije svým životem a je na míle vzdálená realitě běžných lidí a neplní účel fungování pro běžného spotřebitele. P3t3r ti to vysvětlil. Dobře o tem píše Bernard Lietaer ve své knize Budoucnost peněz. Nemusíš se mnou souhlasit, ale pro „Změnu“ třeba vyzkoušet i něco jiného než revoluci, válku a lynčování …… tvrdíme o sobě, že jsme Homo sapiens … vážně? Tak přemýšlejme …

diskusia / forum Přidej příspěvek do fóra
Prosím diskutujících, aby nepoužívali vulgarismy a dodržovali kulturu diskuse . Děkuji. (Admin)

Proč?

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

-Bývalý americký prezident Carter: Venezuelský volební systém 2012 – 09-27 (09:10) | Ze světa
Bývalý americký prezident Jimmy Carter tvrdil, že venezuelský volební systém je „nejlepším na světě“ (agentury). V projevu na výročním akci pro svoji nadaci Carterová centrum minulý týden v Atlantě tento politik, že kterého se stal filantrop, uvedli: „Vlastně z 92 voleb, které jsme monitorovali, bych řekl, že volební proces ve Venezuele je nejlepší na světě.“ [26] [27]
-přichází celonárodního biometrická databáze konstruován k uchování 2012 – 09-25 (10:07) | Ze světa
Mohly by donucovací zákona chytat zločince a Podezřelý z terorismu za pomoci software k rozpoznávání hlasů? Zachycení tisíců telefonních hovorů je pro vládní agentury státu snadné. Ale rychle tato volání analyzovat a identifikovat volající, to by mohl být už obtížných úkol. [28] [29]
-Nespravodlivost, jako princíp 2012-09-25 (10:05) | Ze světa
Jak se již mnohokrát řeklo, základem dnešní dluhové krize je obrovská příjmová nerovnost vygenerována v posledních čtyřicátěch letech. Od šedesátěch let se například HDP Spojených států zvýšilo třikrát. To na první pohled vypadá docela optimisticky. Pokud se však podíváme na problém redistribuce takto vytvořeného bohatství, tak zjistíme, že průměrný plat v Americe (samozřejmě očištěný o inflaci) od sedmdesátěch let stagnuje. [30] [31]
-Innocence of Muslims: další sionistická provokace 2012-09-23 (18: 57) | Ze světa
Jaký jiný důvodů Měl Nakoula pro provokována muslimů k protiizraelskáProč?