V každé ekonomice mají peníze tři základní funkce: jsou prostředkem výměny, zúčtovací jednotkou a uchovávatelem hodnoty.

Peníze jako prostředek směny

Peníze umožňují výměnu zboží. Bez peněz bychem museli hledat někoho na výměnný obchod, což by byl v moderní ekonomice velmi neefektivní systém. Nutně by se musel vyměňovat jeden zboží za druhý, například boty za potraviny. Předmětem výmě-ny by byly i služby. Pokud předpokládáme, že posel by musel najít někoho, kdo potřebuje doručit dopis a zároveň za to nabízí potraviny, pak by bylo dost pravděpodobné, že na jedné straně bude posel hladovět a na druhé straně zůstane mnoho zpráv nedoručených, a to pouze proto, že poptávka se nesetká s nabídkou. Obchody, u kterých je vyměňován jeden zboží za jiné zboží, se nazývají barterové obchody . Vzájemné vyhledávání partnerů pro uskutečnění výměny je obtížné a časově náročné. Čas vynaložený na hledání obchodního partnera je spojen s tzv.. transakčními náklady nebo tyto jsou v barterové ekonomice velmi vysoké. Pokud se zavedou do ekonomiky peníze, dojde k podstatnému snížení transakčních nákladů. Posel doručí zprávu každému, kdo je ochoten za tuto službu zaplatit penězi. Tak se výrazně sníží transakční náklady, podporuje se dělba práce, protože každý má zájem dělat to, Čo umí ao Čo je na trhu zájem. Čas, který by musel být vynaložený na hledání obchodního partnera, je vynaložený na poskytování služeb nebo k výrobě zboží.

V širším smyslu lze pod tuto funkci peněz zahrnout i jejich funkci platidla (funkci tzv.. odložených plateb: peníze umožňují platit závazky, umořovat dluhy), resp. po-skytovanie peněžních úvěrů.

Peníze jako zúčtovací jednotka

Pokud bychem měli vyjadřovat hodnotu jednoho zboží v jednotkách jiného zboží, došli bychem k velmi náročným výpočtem. Pokud existují v ekonomice například jen tři druhy zboží – doručování listů, maso a chléb, potřebujeme znát vztah mezi cenami těchto výrobků t když, abychem mohli vyměňovat jeden zboží za druhý. Cenu masa v jednotkách doručování listů, cenu masa v jednotkách chleba a cenu chleba v jednotkách doručování listů. Pokud by v ekonomice bylo 10 druhů zboží, pak bychem potřebovali znát 45 cen asi 000 druhy zboží 499 500 cen. Představme si, jaké by bylo náročné nakupovat v běžném obchodě s potravinami, kde je jen 100 druhů zboží. Cenovka u každého zboží by musela obsahovat 4 950 různých cen. Zavedení peněz do ekonomiky umožnilo vyjádřit vztah ceny jednotlivých druhů zboží nepřímo v penězích. Zboží se hodnotí pomocí peněz a hodnota určitého množství zboží se také vypočítá pomocí peněz. Používání peněz jako zúčtovací jednotky výrazně snižuje transakční náklady. Přínosy této funkce peněz rostou úměrně s růstem složitosti ekonomiky a růstem počtu výrobků, které se na trhu vyměňují.

Peníze jako uchovatel hodnoty

Pokud se vrátíme k poslovi, který v jednem dni doručil 30 listů, dostal za to 60 jednotek v penězích a na potraviny potřebuje pouze 10 jednotek, pak je pro něj nutné, aby si 50 jednotek odložil na později, na čas, když bude mít chut a potřebu nakupovat. Jde o překlenutí doby mezi příjmem důchodu a jeho spotřebou.

Peníze nejsou jedinou možností, jak uchovat hodnotu. Tuto vlastnost mají i další aktiva – domy, umělecké předměty, pozemky atd.. Některé mají ve srovnání s penězi další výhody: zhodnocují svou cenu, předávají takové služby, které peníze poskytovat nemohou – poskytují např. bydlení. To jsou vlastnosti velmi žádané. Proč se pak jako uchováváte! ‚Hodnoty používají peníze? To souvisí s velmi důležitou ekonomickou kategorií, nazývanou likvidita.

Likvidita rozumíme rychlost, s jakou mohou aktiva proměnit na platební prostředky. Pokud bychem chtěli proměnit např. pozemek na potraviny, museli bychem uskutečnit barterový obchod nebo přeměnit pozemek na peníze a ty pak na potraviny. Peníze jsou nejlikvidnějším prostředkem, to znamená, že mají v porovnání s jjjjjjinými aktivy tu výhodu, že nemusí být přeměněny na cokoliv jiného a mohou se použít přímo na nákup.

Kvalita peněz jako uchovatele hodnoty je ovlivněna různými faktory, zejména úrovní cen. Pokud se zvýší cena, hodnota peněz poklesne úměrně růstu cen a naop když, pokud ceny klesnou, peníze se zhodnotí. Pokud peníze ztrácejí svou hodnotu, lidé přestávají používat peníze jako uchovatele hodnot a dávají přednost jjjjjjiným formám bohatství (zlato, pozemky, cenné papíry a pod.).

Zdroj: Janka Iľanovská: Bankovnictví pro OA 1.část

frem your own site.

doručení zboží –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.