V souvislosti s prohlášením výběrového řízení si Vás dovolujeme upozornit na následující změny:

 • všichni uchazeči, kteří splnili podmínky výběrového řízení postupují do fáze výběru uchazeče formou elektronické aukce. Podrobné podmínky účasti v elektronické aukci budou uvedeny ve výzvě k účasti v elektronické aukci.
 • pokud uchazeč nepřistoupí k podpisu nájemní smlouvy propadne ním uhrazena opce ve prospěch organizátora.
 • pokud se do výběrového řízení na jstejný druh zboží přihlásí pouze jeden uchazeč, který splní podmínky soutěže, výběr elektronickou aukcí na tento druh zboží se nekoná.
 • uchazeč si do výběrového řízení může podat pouze jednu písemnou přihlášku na jeden typ a druh stánku, na který je povinen uhradit námi požadovanou výšku opce! V případě, že si jeden uchazeč podá do výběrového řízení více přihlášek bude do výběrového řízení zařazena pouze ta přihláška, jejíž nabídka nájemného byla nejvyšší. V případě stejné výše nájemného to bude ta přihláška, která byla doručena jako jeho první. Opce za ostatní takto vyřazeny přihlášky nebudou vráceny a propadají ve prospěch organizátora jako pokuta za porušení podmínek tohoto výběrového řízení. Pod pojmem uchazeč se pro potřeby tohoto výběrového řízení rozumí i personální a majetkově propojené osoby.
 • v jedné přihlášce nesmí být uvedeno více druhů sortimentu a nabídek. Předložené přihlášky nelze měnit a ani je upravovat po uplynutí termínu určeném na jejich doručení. Přihlášky, jejichž obsah nebude odpovídat podmínkám výběrového řízení (např. neúplně vyplněná přihláška, nedoložené doklady, nedoložené potvrzení o úhradě opce), nebo budou doručeny po stanoveném termínu, budou odmítnuty a uhrazeny opce vráceny v plné výši.
 • v případě, že se na prodejní stánek nepřihlásí žádný uchazeč, bude tento stánek zařazen do druhého kola elektronické dražby, přičemž pozvánka bude zaslána neúspěšným uchazečům v elektronické aukci.
 • po vyhlášení výsledků elektronické dražby bude umístění uchazečů v jednotlivých stáncích provedeny formou individuálního výběru ze strany uchazečů, kteří vyhrají elektronickou dražbu v pořadí od nejvyšší vítězné ceny po nejnižší vítěznou cenu, přičemž druh zboží nebude v tomto případě rozhodující. V případě stejné ceny se bude o pořadí ve smyslu tohoto bodu losovat.
 • vrácení uhrazených opcí neúspěšným uchazečům bude do 3 dnů od podpisu poslední nájemní smlouvy.
 • stánky pro charitativní organizace (občanská sdružení, neziskové organizace, chráněné dílny a pod.) budou umístěny na Františkánském náměstí. Úhrada opce ani elektronická dražba nejsou u tohoto typu stánku povinné.
 • charitativní organizace budou mít možnost umístit na plochu františkánský náměstí vlastní stánky, a to na základě souhlasu organizátora.

Uzávěrka podávání přihlášek do výběrového řízení je 8.10.2012 do 17,00 hod..

Oznámení o splnění podmínek výběrového řízení uchazečů a jejich následném postupu do elektronické aukce bude zveřejněno v termínu do 10.10.2012 na internetových stránkách města www.bratislava.sk [1]

Výsledky elektronických dražeb budou zveřejněny v termínu do 25.10.2012 na internetových stránkách města www.bratislava.sk [2] , jakož i na úřední desce Magistrátu hlavního města SR Bratislavy.

References

 1. ^ www.bratislava.sk (www.bratislava.sk)
 2. ^ www.bratislava.sk (www.bratislava.sk)

doručení zboží –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.