Original article

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE !

0. DÔLEŽITÉ VECI: ( ^^ na začiatok )
– 0.0 Obchodná politika
– 0.1 Kvalita
– 0.2 Cena
– 0.3 Odbornosť
– 0.4 Akcie
[1][2][3][4][5][6]

0.0 Odchodná politika: ( ^^ na začiatok[7] )

Tu by sme mali napísat nieCo také, že „jedjjjjjiným našim cieľem je, aby každý náš zákazník byl spokojný a šťastný s nakúpenými výrobkami“…

…ale v skutočnosti našim cieľem, ako  každému  inému obchodníkovi, podnikateľovi (lenže my se k tomu i priznáme) je i to, aby sme viedli firmu úspešnú a dlho prosperujúcu!

Práve preto můžete si být stejný, že u nás nájdete korektný prístup, kvalitné výrobky a ozajstné, skutočne vážne akcie!

My presne umíme, že základem dobrého obchodu je, aby zákazník, když odchádza z „obchodu“ , mal pocit, že dostal to, po čem túžil, co naozaj potřebuje, dokonca za lepšiu cenu jak to pôvodne myslel!

Toto všetko u nás nájdete, veď když Vy ste spokojní, iba vtedy můžeme být spokojní i my!

Preto dodávame my najkrajšie svietidlá za najlepšie ceny v krajine!

 

0.1 Kvalita: ( ^^ na začiatok[8] )

Už roky se zaoberáme obchodmi svietidiel, tak presne umíme výrobky kterých výrobců jsou najkvalitnejšie, a my tyto nabízíme našim zákazníkem.

V našem web obchode distribuujeme výlučne také výrobky, které vyhovujú požiadavkám Európskych noriem a mají certifikát kvality.

Pružne a bezplatne riešime hocijaký problém kvality (veď umíme, že ich bude velmi málo…)

 

0.2 Cena: ( ^^ na začiatok[9] )

Naše ceny jsou garantovane  najlepšie v krajne i na Internete… Presvedčte se o tem i Vy!

 

0.3 Odbornosť: ( ^^ na začiatok[10] )

Takže už roky se s tím zaoberáme, rozumíme se do toho, dobre poznáme s nami dodávané výrobky!

Keď  máte hocijaké otázky, my poznáme na nich odpoveď, vždy Vám ponúkneme nejaké riešenie!
I našim záujmem je, aby ste našli to, co práve hľadáte!

 

0.4 Akcie: ( ^^ na začiatok[11] )

Sme v bezprostrednem kontakte s výrobcami, preto dokážeme našim zákazníkem poskytovat také akcie, aké málokto v této krajine!

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: ( ^^ na začiatok[12] )

Údaje prodávajícího (dodavatela):


Názov: Fénypost s.r.o.

Sídlo: 3300, Eger, Hétvezér utca 12., Maďarsko

Číslo obchodného registra: 10-09-028354
DIČ: SK4020418127
IČO DPH: HU14326541-2-10
Názů registračného úradu: Heves Megyei Cégbíróság, Eger
Identifikačné číslo pro ochranu údajů: NAIH-61284/2012

Telefónne číslo: +421 917 420 403
E-mail: info@svietidlalustre.sk[13]
Jazyk zmluvy: slovenský

V našem web obchode můžete podávat objednávky elektronicky, přes Internet na adrese www.svietidlalustre.sk[14] , faxem, e-emailem, listem případně i telefonicky.
Objednávky, podávané telefonicky nemůžeme v každem případě rešpektovat.

Ve web obchode před nákupum se musíte zaregistrovat, kde zadáte údaje k dodávce a fakturácii. Při uskutočnení objednávek platí tu uvedené podmínky. Uvedenie telefónneho čísla je nutné a doporučuje se i uvedenie „živého“ čísla v záujme vyjasnenia prípadných problémů.

Objednávka se nepovažuje za písomnú smlouvu, nevytlačí se a nezaradí se do evidencie.

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickem obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu ve veciach ochrany spotřebitela…

Naše ceny jsou uvedené v € a obsahujú i DPH. Když kvůli technickej poruchy v našem obchode se objaví nesprávna cena, před zaslaním objednaných výrobků spojíme se s Vami telefonicky (nebo e-emailem). Takéto objednávky považujeme za neplatné.

2. SLUŽBA PRE KLIENTOV: ( ^^ na začiatok )
[15]

– Svoju objednávku v našem web obchode můžete odovzdat kedykoľvek, náš systém to nahráva, eviduje bez ohledu na otváraciu dobu naší zákazníckej služby.

– Otváracia doba zákazníckej služby:

Dni: Otváracia doba:
Pondělí  9-17
Utorok  9-17
Streda  9-17
Štvrtok  9-17
Piatok  9-17
Sobota 10-13
Nedeľa zatvorené

Uvedená otváracia doba se vzťahuje na telefonickú zákaznícku službu, je možné, že skypem nebo e-emailem se můžete spojit se zákazníckou službou i inokdy.

– Se zákazníckou službou sa  můžete spojiť:

Telefonicky: +421 917 420 403

volanie skype: Fénypost - Ügyfélszolgálat státuszBON Trade - Zákaznícka služba - Zavolať
skype chat: Fénypost - Ügyfélszolgálat státuszBON Trade - Zákaznícka služba - Odkaz

Email: info@svietidlalustre.sk[16]

3. POUŽITIE WEB OBCHODU: ( ^^ na začiatok )
– 3.1 Registrácia
– 3.2 Úprava údajů
– 3.3 Navigácia ve web obchode
– 3.4 Použití košíka
– 3.5 Zaslání objednávky / kontrola / odstúpenie
– 3.6 Oznámenia súvisiace s objednávkou
– 3.7 Splnenie objednávky / platba
– 3.8 Použití kupónového kódu
[17][18][19][20][21][22][23][24][25]

3.1 Registrácia: ( ^^ na začiatok[26] )

Před zahájením nákupu je nutné se zaregistrovat na stánku.

Toto můžete udělat v hlavnem menu pod bodem „Registrácia[27]“.

V případě registrácie je nutné vyplnit riadky označené s *.

DÔLEŽITÉ!
Při registrácii zadajte vlastnú aktívnu e-mailovú adresu, pretože na tuto adresu Vám pošleme všechny správy  súvisiace s Vašou objednávkou!

Údaje, uvedené během registrácie můžete neskoršie měnit. Adresa, uvedená na fakturáciu spravidla je považovaná i za adresu doručení (samozrejme adresa doručení může být zmenená při každé objednávce).

Uvedenenídného telefónneho čísla je nutné, podle možnosti zadajte mobilné telefónne číslo v záujme hladkej a rychléjšej komunikácie.

Po zaslaní registrácie dostanete email na uvedenú emailovú adresu, v kterém budou registračné údaje. Prosím uchovajte tento list! Pokud nedostanete odpoveď najneskoršie v průběhu niekoľkých hodin, prosím spojte se s našou zákazníckou službou !
[28]

3.2 Zmena údajů: ( ^^ na začiatok[29] )

Údaje, které ste uviedli během registrácie neskoršie můžete pozměnit. To můžete spravit t když, že se prihlásite do web obchodu (pravý horný roh). Vtedy v schránke „Prihlásenie“ se objaví tlačidlo „Údržba zásuvky“, po kliknutí na toto tlačidlo můžete změnit „Údaje zásuvky“, „Adresu dodávky“ respektíve můžete prezriet a kontrolovat Vaše objednávky.

Adresa dodávky podstate souhlasí s adresou fakturácie, ale tu můžete udat hoci i víc rôznych dodacích adries, z kterých při objednávce můžete vybrat pro Vás práve vyhovujúcu.

 

3.3 Navigácia ve web obchode: ( ^^ na začiatok[30] )

V našem webshope  výrobky jsou zaradené do rôznych kategórii, aby ľahšie  ste si našli tie, které jsou pro Vás potřebné. Pod jednotlivými kategóriami výrobky jsou triedené spravidla podle skupín.

Ve webshope podstate můžete hľadat s dvoma způsobmi:

vyberiete si príslušnú hlavnú kategóriu, tam prezrite obrázky podskupín, tam patriace a po výbere podskupiny popozeráte výrobky, uvedené v danej podskupine

nebo

vyberiete si patričnú hlavnú kategóriu a na vrchu strany kliknite na odkaz „skok na hromadný  zoznam výrobkov>>“ a tak si můžete obzriet všechny výrobky, které patria do danej hlavnej kategórie!

 

 

3.4 Použití košíka: ( ^^ na začiatok[31] )

Po prihlásení už se můžete pustit do nákupu.

Když ste si vybrali potřebný zboží, kliknutím na tlačidlo „Uložím do košíka“ můžete ho uložit do virtuálneho nákupného košíka. Když z daného výrobku si chcete objednat víc kusů, tak prepíšte  číslo před tlačidlem „Uložím do košíka“ a až potom uložte zboží do nákupného košíka.

Když jeden výrobok dáte do košíka, strana automaticky ukazuje obsah košíka. Tu si můžete vybrat, či budete „Ďalej nakupovať“ nebo skončíte nákup a idete „K pokladnici“.

Obsah košíka můžete hocikedy kontrolovat. Na pravej strane schránka „Obsah košíka“ vždy ukazuje aké výrobky jsou v danej chvíli ve Vašem košíku. Tu nájdete i gombík „Skok ku košíku“, kliknutím na tento gombík můžete kontrolovat nebo změnit obsah košíka.

Zmena obsahu košíka:
– zmena množstva: Při ceně zboží, který už máte v košíku nájdete pole, v kterém je zapísaný počet kusů, uložených v košíku. Když by ste chtěli tento počet změnit, jednoduše prepíšte tento počet a stlačte ikonu „Aktualizácia“.
– odstránenie výrobku: V tabuľke obsahu košíka posledním stĺpcem je „Odstránenie“. Tu v riadku každého zboží nájdete ikonu „X“, stlačením této ikony vymažete výrobok z košíka.

 

3.5 Zaslání objednávky / kontrola / odstúpenie: ( ^^ na začiatok[32] )

Při nákupu nad  125 €  dodávka na území celého Slovenska je zadarmo.

Zaslání objednávky:
Keď  ste si vybrali  príslušný zboží  a ste se rozhodli, že už nenakupujete Další výrobky, vráťte se k obsahu košíka (tlačidlo „Skok ku košíku“).

Tu můžete kontrolovať/změnit vybraný zboží i množstvá. Potom kliknite na „Pokladnica“ a tak můžete Dále postupovat k zaslaniu objednávky.

V ďalšem kroku můžete aktualizovat adresu fakturácie, zadanú při registrácii, v případě můžete si vybrat adresu doručení (která spravidla se zhoduje s adresou fakturácie). Když ste skontrolovali/zmenili údaje a všetko  ste našli v poriadku kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

Teraz se vyberte způsob dodávky, který Vám vyhovuje. Při způsoboch dodávky nájdete stručný popis a poplatky. Když ste s tím hotový, znovu musíte kliknút na tlačidlo „Ďalej“.

Tu ještě raz můžete kontrolovat uvedené údaje a můžete zaslat správu spolu s objednávkou. Když všetko ste našli v poriadku, kliknite na tlačidlo „Schválenie objednávky“.

Pokud všetko bylo v poriadku, na obrazovke se objaví   text „Ďakujeme za objednávku“. V tomto případě onedlho dostanete eemailem  automatické potvrdenie o objednávce, na které budou uvedené všechny údaje. To znamená, že objednávka byla doručená k nám a naši spolupracovníci ji zakrátko spracúvajú.

O spracovaní objednávky dostanete oznámenie eemailem nebo telefonicky (spravidla v průběhu 30 minút, najnedřív do 24 hodin – výnimka je konec týdne a svátky).

Kontrola objednávky:
Vaši objednávku můžete kedykoľvek kontrolovat když se prihlásite do web obchodu a v schránke „Prihlásenie“ (pravý horný roh) kliknete na tlačidlo „Údržba zásuvky“ a tu při „Údaje objednávky“ vidíte Vaše doterajšie objednávky.

Odstúpenie od objednávky:
Objednávku můžete zrušit podle postupu, uvedeného v bode „ODSTÚPENIE “.
[33]

 

3.6 Správy, súvisiace s objednávkou: ( ^^ na začiatok[34] )

Když pošlete Vaši objednávku, bude v stave:
„Čaká“ – to znamená, že se dostala do systému, ale naši spolupracovníci ji ještě nespracovali. Spracovanie objednávek je plynulé, spravidla do 30 minút dostanete odpoveď , najneskoršie však do 24 hodin (výnimkou jsou konec týdne a svátky).

„Prijaté“ – když naši kolegovia spracujú Vaši objednávku, dostanete o tem email, nebo Vás zavoláme telefonicky. Vtedy udáme i pravdepodobný termín dodávky.

„Dodané“ – Po dodávce dostanete správu o tem, že Vaša objednávka byla dodaná, o tem Vás informujeme i telefonicky před dňem dodávky.

„Zrušené“ – keď  žiadate zrušenie Vašej objednávky, dostanete o tem správu eemailem.

 

3.7 Splnenie objednávky/platba: ( ^^ na začiatok[35] )

Objednaný zboží dostanete v lhůtě,  uvedené v potvrdení , které ste dostali na Vaši objednávku.  Kdyby se vyskytli hocijaké problémy, telefonicky Vás informujeme.

Před dodávkou Vám oznámime presný den doručení!

3.8 Použití kupónového kódu: ( ^^ na začiatok[36] )

Kupónový kód můžete uviest při prvém kroku objednávky do pola „Když máte kupónový kód, zapíšte prosím do uvedeného pola:
– tu prepíšte kupónový kód (dajte pozor, aby byl opísaný presne)
– kliknutím na pole „Zaslání“ aktivujte svoj kupónový kód

Důležité:
– když Váš kupónový kód byl určený na jednorazové použití, nemůžete ho uplatnit opakovane
– zľava se odčíta z celkové hodnoty objednávky, ale nevzťahuje se na doručovacie a jiné náklady (tie se pripočítajú k sume na zaplatenie až po odčítaní zľavy)

4. DODACIA LEHOTA: ( ^^ na začiatok[37] )

Snažíme se Vám nabízít co největší výber, aby každý si našiel výrobok, který mu 100%-ne vyhovuje. Dodacia lhůta závisí od objednaného zboží respektíve od toho, či máme objednaný zboží na sklade.

Pokud objednaný zboží je na sklade, můžete ho mít za 1- 2 dni.

Ve web obchode při popise zboží je uvedená pravdepodobná dodacia lhůta, ve všeobecnosti 1-2 týždne. Odlišná dodacia lhůta bude označená při popise zboží, respektíve Vás o tem telefonicky nebo eemailem informujeme maximálne do 24 hodin (spravidla do 30 minút).

 

 

5. SPÔSOBY DODÁVKY/NÁKLADY: ( ^^ na začiatok[38] )

Při nákupu nad 125 € dodávka na území celého Slovenska ja zadarmo.

Náklady za balenie neúčtujeme, ale náklady za doručení – poštovné – ano. Výška toho se mení podle  vybraného způsobu dodávky a miesta objednávky.
Můžete si vybrat z následujících možností:

Zaslání dobírkou
Hodnotu dobírky zaplatíte osobe, která zboží doručila. Táto suma obsahuje cenu zboží a náklady doručení.

Hodnota objednávky Brutto poplatek za odvoz
0 – 20 € 10 €
20 – 50 € 8 €
50 – 125 € 6 €
Nad 125 € bez poplatku

 

DÔLEŽITÉ!

Kurýrska služba GLS doručuje balíky v pracovných dnech mezi 8-17 hodinou, teda je důležité, aby ste uviedli  takovou dodaciu adresu, kde můžete převzít balík přes pracovnú dobu. Při neúspešnem doručení Vás vyhľadají telefonicky.

Prosíme Vás, aby ste při doručovaní kontrolovali balík, a pokud je poškodený neprevezmite ho!

Kurýrska služba GLS ručí za neporušenost balíku.  Za prípadné poruchy  zboží (které nesúvisia s prevozom) spojte se prosím s našou zákazníckou službou.

 

 

6. SPÔSOBY PLATBY: ( ^^ na začiatok ) [39]

Hotovost, dobírka:
Platba při prevzatí zboží v hotovosti. Po prevzatí zboží zaplatíte cenu zboží přepravcovi.

Bankový prevod:
Je možný iba před prevzatím zboží, v tomto případě Vám pošleme zálohovú faktúru faxem (eemailem), na základe které danú sumu můžete previest. Hned jak dostaneme peníze na náš účet, pošleme Vám objednaný zboží.

 

 

7. ZÁRUKA: ( ^^ na začiatok[40] )

Na naše svietidlá poskytujeme záruku 12 měsíců od odovzdania zboží, mimo prípadů, když výrobca stanovil dlhšiu záručnú dobu. V takomto případě platí delší záručná doba.

K uplatneniu záruky prosíme vrátit chybný zboží spolu s pôvodným certifikátem a/nebo záručným listem na našu adresu (Fénypost – Webáruház 3300 Eger, Hétvezér utca 12.)

Záruku Vám můžeme uplatnit iba vtedy, když nakúpený zboží nám vrátite kompletný spolu s pôvodným certifikátem a/nebo záručným listem.

Nárok na záruku se nedá uplatnit při poruchách a poškodeniach, které vznikli z důvodu nesprávneho užívania výrobku.

Zboží, vrátený za účelem opravy prezrieme a opravu zahájime podle možnosti okamžite. Opravený zboží bez poplatků pošleme co možno najdřív na adresu  uvedenú Zákazníkem. Tyto opravy jsou pro Zákazníka samozrejme zadarmo. Pokud při prehliadke vráteného zboží se zistí, že chyby vznikli z takých důvodů, za které se záruka nemůže být uplatnená (viď. vyššie) prípadné náklady za opravu a doručení nesie Zákazník. V tomto případě před zahájením opravy informujeme Zákazníka o možných nákladoch. Pokud Zákazník za takých podmínek nežiada opravu, zboží mu vrátime.

Problematiku reklamácií upravuje zákon č. 250/2007 o ochrane spotřebitela a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisů.

Pokud by ste mali hocijaký problém s našimi výrobkami, obráťte se s dôverou na našu zákaznícku  službu. Každý prípad se snažíme vyriešit k maximálnej  spokojnosti našich zákazníků.

 

 

8. ODSTÚPENIE: ( ^^ na začiatok[41] )

Zákazník má právo po zaslaní objednávky ale ještě před dodaním zboží odstúpit od objednávky. V tomto případě zákazník nemá žádné závazky z důvodu odstúpenia. Odstúpenie může zaslat faxem, eemailem nebo telefonicky.

Když zákazník už prevzal objednaný zboží má  možnost odstúpenia od zmluvy a vrátenia zboží do siedmich pracovných dní na základe § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o zásielkovem predaji.

Náklady, spojené s využitím tohto práva nesie zákazník. V případě odstúpenia náš web obchod neodkladne – najneskoršie však do 15 dní – vráti zaplatenú cenu zboží.

Náš web obchod vráti peníze iba po vrátení nepoškodeného, nepoužitého zboží v kompletnem balení!

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: ( ^^ na začiatok[42] )

Náš web obchod vyhlasuje, že Vaše osobné údaje bude chránit a nakladat s nimi podle  § 7 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajů v znení neskorších predpisů. Osobné údaje, uvedené na objednávce nikdy za žádných okolnosti nevydá tretej strane.

Kdyby ste mali akúkoľvek otázku, prosím vyhľadajte našu zákaznícku službu, určite Vám pomůžeme!

Prajeme Vám příjemný nákup!

Fénypost Svietidlá, lustre web obchod

 

References

 1. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 2. ^ Obchodná politika (www.svietidlalustre.sk)
 3. ^ Kvalita (www.svietidlalustre.sk)
 4. ^ Cena (www.svietidlalustre.sk)
 5. ^ Odbornosť (www.svietidlalustre.sk)
 6. ^ Akcie (www.svietidlalustre.sk)
 7. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 8. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 9. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 10. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 11. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 12. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 13. ^ info@svietidlalustre.sk (www.svietidlalustre.sk)
 14. ^ www.svietidlalustre.sk (www.svietidlalustre.sk)
 15. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 16. ^ info@svietidlalustre.sk (www.svietidlalustre.sk)
 17. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 18. ^ Registrácia (www.svietidlalustre.sk)
 19. ^ Úprava údajů (www.svietidlalustre.sk)
 20. ^ Navigácia ve web obchode (www.svietidlalustre.sk)
 21. ^ Použití košíka (www.svietidlalustre.sk)
 22. ^ Zaslání objednávky / kontrola / odstúpenie (www.svietidlalustre.sk)
 23. ^ Oznámenia súvisiace s objednávkou (www.svietidlalustre.sk)
 24. ^ Splnenie objednávky / platba (www.svietidlalustre.sk)
 25. ^ Použití kupónového kódu (www.svietidlalustre.sk)
 26. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 27. ^ Registrácia (www.svietidlalustre.sk)
 28. ^ zákazníckou službou (www.svietidlalustre.sk)
 29. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 30. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 31. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 32. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 33. ^ ODSTÚPENIE (www.svietidlalustre.sk)
 34. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 35. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 36. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 37. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 38. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 39. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 40. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 41. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)
 42. ^ ^^ na začiatok (www.svietidlalustre.sk)

doručení zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.