Komise celní unie Kazachstánu, Ruska a Běloruska v Moskvě 9. prosince 2011 podepsala rozhodnutí o zavedení povinné předběžné informace o zboží dovážených na celní území celní unie automobilovou dopravou. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost 17. června 2012.
Komise celní unie rozhodla:
1. Zavést povinné předběžné informace o zboží dovážených na celní území celní unie automobilovou dopravou.

2. Oprávněné subjekty, dopravci, představitelé celnice nebo jiné odpovědné subjekty jsou povinny předložit prezentace zboží dovážených na území celní unie automobilovou dopravou nejpozději dvě hodiny před jejich vstupem na území celní une.

V případě, kdy dovážené zboží má být propuštěno do celního režimu tranzitu země, je oprávněný subjekt povinen předložit předběžnou informaci celním orgánům člena celní unie, v němž se nachází místo doručení zboží a dopravních prostředků a musí obsahovat tyto informace:
– odesílatele zboží a místo dodání
– oprávněný subjekt k provedení celní procedury
– dopravce
– dopravní prostředek mezinárodní dopravy
– název, množství a cenu dováženého zboží v souladu s dokumenty potřebnými na dovoz a transport
– kód zboží v souladu s nomenklaturou celní unie na úrovni minimálně prvních šesti znaků
– hmotnost zboží hrubá nebo v objemu a množství zboží v doplňkových jednotkách pro každý kód nomenklatury zboží celní unie
– množství zboží míst
– místo určení zboží v souladu s dopravními dokumenty
– dokumenty, které potvrzují dodržení omezení, spojených s převozem zboží přes hranici celní unie, jestliže takový převoz povoluje
– plánované zbožové přetížení nebo manipulaci se zbožím během cesty
– čas a místo příjezdu na celní území celní unie

V případě, že dovážené zboží nebude přidělen režimu tranzit země, oprávněný subjekt je povinen předložit předběžnou informaci celním orgánům člena celní unie, v němž se nachází místo doručení zboží a dopravních prostředků a musí obsahovat tyto informace:
– státní registraci dopravního prostředku
– název a adresu dopravce
– název země odesílatele a krajinu příjemce zboží
– název a adresu odesílatele a příjemce zboží
– název prodejce a příjemce zboží v souladu s mezinárodními dokumenty
– množství transportních míst, jejich značení a balení
– název a kódy dováženého zboží v souladu s jednotnou nomenklaturu zboží celní unie na úrovni minimálně prvních čtyř znaků
– hmotnost zboží brutto nebo v objemových jednotkách
– přítomnost zboží, dovoz kterých je na území celní unie zakázán
– místo a datum vystavení mezinárodní zbožové faktury
– čas a místo příjezdu na celní území celní unie

3. V místě určení celní orgány členů celní unie uskuteční kontrolu předběžné informace s předloženými informacemi uvedenými v dopravních, obchodních nebo jjiných dokladech. V případě rozporu dokladů přijmou rozhodnutí o návrhu formy celní kontroly týkající se uvedených výrobků s využitím systému řízení rizik. Další celní operace budou prováděny v souladu s celními zákony celní une.

4. V případě technických problémů doručení předběžné informace celním orgánům členu celní unie se přijímá rozhodnutí o uskutečnění celní kontroly zboží a dopravních prostředků v souladu s celními předpisy celní une.

Zdroj: www.mzv.sk [1]

References

  1. ^ http://www.mzv.sk (www.mzv.sk)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.