I navzdory výzvám médií aby si spotřebitelé dávali pozor na různých podnikavců na internetu se podařilo letos ready-made společnosti Kronix sro (IČO: 46 352 988) se sídlem v Trenčíně přejít spotřebitelům přes rozum, pod vidinou nákupu levných vánočních dárků.

O Čo ve zkratce jde?
Elektronický obchod je obchodníky preferována a spotřebiteli vyhledávaná forma koupě a prodeje zboží a služeb. Takový nákup chtě – nechtě spotřebitelů dostává do značného rizika. Jedním z rizik je nedoručení zboží po úhradě předfaktury resp. normální faktury.

Topsales.sk čekáme na zboží (lacnokup.eu)

Topsales.sk čekáme na zboží (lacnokup.eu) na Facebooku

Kupující na webových stránkách společnosti www.topsales.sk a www.lacnokup.eu objednali zboží, které měly v převážné míře sloužit jako vánoční dárky. Ty se k nim však do Vánoc nedostali. Prodávající argumentuje, že nedodání těchto výrobků je zapříčiněno selháním na straně dodavatele zboží, což však možné je no bohužel málo pravděpodobně.

Podle mého názoru prodávající zneužil dobrou vůli a úmysl spotřebitelů , který využil k neoprávněnému obohacení, což v praxi znamená, že získal finanční prostředky od spotřebitelů ale zboží následně nedodal. Tímto jednáním se prodejce dopustil trestného činu podvodu ve smyslu trestního zákoníku § 211 a soudě podle členů a prozatímní částky škody tak i většího rozsahu.

Obchodní podmínky prodávajícího
Obchodní podmínky jsou asi kamenem úrazu, každého spotřebitele. Předpokládám, že nikdo z těch Čo si zboží za bezkonkurenční ceny objednávali jejich nečetl. Ale nechci nikoho moralizovat. Do určitého času jsem čtení sáhodlouhých Všeobecných obchodních a uživatelských podmínek považoval také za zbytečné. Změnilo se to kauzou 60-eurových faktur , od té doby čtu tyto Všeobecné obchodní podmínky ještě před tím než si prohlédnu obsah stránky. Říká se tomu jjjjjjinými slovy i nemoc z povolání :-D
[1]

3.1.Predávajúci je povinen:

  1. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
  2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
  3. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2.Predávajúci má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3.Predávajúci má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění . O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinkdyž.

Povinností prodávajícího ve smyslu bodu 3.1.1. je dodat spotřebiteli, objednané zboží. Závazným termín dodání zboží je den uvedený na faktuře resp. podle info na webové stránce je zboží expedovAno do 48 hodin od úhrady . Samozřejmě mohou se vyskytnout nečekané události, které znemožní doručení zboží. Třicet dní na doručení zboží uvedená v Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, je však v rozporu s dobrými mravy protože k dohodě na jiném datu dodání došlo. Patrný je i rozpor s ustanovením odst.. 1 § 13 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji , který cituji:

Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jin když, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení.

Čo dělat?
Efektivním způsobem ochrany spotřebitele je možnost odstoupení od smlouvy protože nedošlo k plnění smlouvy ze strany prodejce. Návrh odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout a zaslat prodejci emailem [2] . Nebo si ho můžete stáhnout přímo z textu níže:

Jméno, příjmení, adresa a konta spotřebitele

KRONIX s.r.o.,

Gen. M. R. Štefánika 373/11,

911 01 Trenčín

Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu

dne 26.12.2011 jsem s Vámi uzavřel smlouvu o koupi název zboží a popis za dohodnutou cenu 00000, – Kč (dále jen „Smlouva“).

Dohodnutá cena předmětu smlouvy Vám byla uhrazena dne: 26.12.2011 převodem z bankovního účtu číslo: 0váš bankovní účet / kód banky0 ve prospěch účtu: 4014727559/7500 nebo 2922865560/1100 vyberte jednu moznost

Vzhledem k tomu, že mi objednané zboží nebyl doručen v dohodnutém termínu, vyžívá své právo ve smyslu platné legislativy a od plnění této smlouvy

odstupuji .

S ohledem na výše uvedené Vás žádám o vrácení kupní ceny do tří dnů od doručení tohoto odstoupení.

V MĚSTO, dne 26.12.2011

Jméno a příjmení

Pokusíme se s prodejcem dohodnout v první řadě mimosoudní na vrácení finančního plnění a zrušení smluvních vztahů. Aby byl tak zachován princip práce spotřebitelských sdružení a systému mimosoudního řešení. Pokud však nedojde k dohodě zapojíme do řešení příslušné orgány dozoru a kontroly jakož i orgány činné v trestním řízení.

doručení zboží –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.