Original article

Slovenské súdy by mali na konci roka 2015 vypočúvat svedků pomocou videokonferencie. Počíta s tým projekt „Rozvoj elektronických služeb súdnictva“ v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

„Na súdoch se už používajú približne desat roků videokonferenčné zariadenia pro účely výsluchu chránených, utajovaných svedků a podobne, resp. ve výnimočných případech pro účely cezhraničných výsluchů či svedectiev. Tyto zariadenia jsou však už zastarané a na hranici svojej životnosti, jsou približne desaťročné,“ uviedla mluvčí Ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová.

S vypočúvaným bude musiet být vždy prítomný i súdny zamestnanec. O tem, či se použije videoprenos nebo je treba zabezpečit fyzickú prítomnost vypočúvaného, bude rozhodovat sudca. Navíc s týmto způsobem musia všechny zúčastnené strany souhlasit.

Súdy si budou kapacitu a techniku rezervovat pomocou on-line systému. Zúčastneným následne vygenerujú jednorazové kódy, které im budou zaslané spolu s inštruktážnym e-emailem. Pomocou nich následne preukážu svoju totožnost.

Študenti práva a verejnost by navíc mohli díky streamovaniu videa sledovat súdny proces on-line. Štúdia uskutočniteľnosti počíta s dátovým prietokem minimálne 1 Mbit/s v oboch smeroch, co by vraj mali spĺňat všechny krajské súdy. Při okresných je to otázne.

Ráta se i s využitím mobilných klientů, ich presné využitie ale není známe. V takem případě bude nutností minimálne 3G či LTE pripojene.

TIP: České súdy využijú videokonferencie. Svedků vypočujú na diaľku (video)[1]

Žalobu podáme on-line

Videokonferencie ne jsou jedjjjjjiným zlepšením, které má projekt priniest. Občan by mohol po novem podávat on-line napríklad i žaloby.

„Cieľem je umožnit elektronickou cestou podávat súdu návrh žaloby, stiahnutie žaloby, návrh na vydání platobného rozkazu, odpor proti platobnému rozkazu či odvolanie v občanskem a obchodnem procese,“ píše se v tlačovej správe k projektu.

Neprehliadnite:

Účastníci konania by si mohli navíc prezerat informace vedené k prípadu přes internet. S elektronickým súdnem spisem sa počíta už na konci tohto roka[2]. Mimo pojednávania by též mohli kontaktovat súdneho pracovníka. Na internete zverejní súd i samotné rozhodnutie.

Revolučnou novinkou je potom doručování písomností v elektronickej forme. Štát může využit napríklad e-schránky, které založil začiatkem tohto roka každému občanovi[3] a které se dají aktivovat prostřednictvím nového občanskeho průkazu. Obvinení by se tak nemohli vyhýbat súdnemu konaniu a dělat obštrukcie, takže zásilky by se po určitej lhůtě považovali automaticky za doručené.

Elektronizácia súdnictva by měla priniest též centrálny register exekúcií a on-line prístup k rôznym súdnym štatistikám v rámci filozofie otvoreného súdnictva.

Ušetrí milióny eur, skráti súdne konania

Rezort spravodlivosti si od videokonferencií sľubuje hodně. Predovšetkým úsporu času pro všech zúčastnených, snížení nákladů na prevoz väzňů a obvinených k výsluchu a též zvýšenie bezpečnosti.

Jen na eskortovaní väzňů se má ušetrit 936 tisíc eur ročne. Elektronickou komunikáciou by mal štát ušetrit na poštových službách 1,6 milióna eur a na tlačiarenskem materiáli přes 957 tisíc eur za rok. Celkové náklady na prevádzku súdů by se mali znížit o 25 až 50 percent.

Pokračovanie článku nižší

Štát sľubuje i nefinančné benefity. Predovšetkým se má znížit kritizovaná priemerná délka súdneho prípadu a to o 15 percent. Autori štúdie ale upozorňujú též na nutnost aktualizácie zákonů. Problémy můžou nastat i kvůli zaostávaniu v ostatných projektoch OPIS či „nepripravenosti súdů plne využívat novú technológiu“.

„Predmetný projekt je v súčasnosti v procese schvalovania žádosti o nenávratný finančný příspěvek na Ministerstve financií SR,“ uviedla Donevová. V případě videokonferencií počíta s rozpočtem 12,8 milióna eur. Na celý projekt je dohromady vyčlenených 28,5 milióna eur. Skutočná suma však bude záviset od víťaznej ponuky ve výberovem konaní.

V Česku spustili pilotnú prevádzku

Vypočúvanie svedků a obvinených pomocou videokonferencie testujú momentálne v Českej republike[4]. Na okresných súdoch a polícii v Nymburku, Kolíne a na jednej policajnej stanici v Prahe nainštalovali videotechniku za 2,18 milióna eur.

„Je to historická záležitost. Tento způsob komunikácie predovšetkým skráti čas, vytvára pocit bezpečia, nehrozí riziko úteku obžalovaných a podobne,“ uviedol[5] pro server idnes.cz námestník českého policajného prezidenta Václav Kučera.

Videokonferencie v Česku bežia zatial v pilotnej prevádzke a není známe, kdy a kam všade se projekt rozšíri. Náklady štát pokryje díky Nórskym fondem.

doručení zásilek – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.