Trhy začnou 23. listopadu a potrvají do 23. prosince. Stát zde má 23 stánků.

STARÉ MĚSTO. Bratislavské Staré Město vyhlásilo výběrové řízení na letošní Vánoční trhy. Na Hviezdoslavově náměstí nabízí 23 stánků na prodej jídla a nápojů i vánočních dárků. Trhy se začnou 23. listopadu a potrvají do 23. prosince.

Zájemci mohou přihlášky posílat na adresu starého místního úřadu na Vajanského nábřeží. Na obálku třeba napsat heslo „Staroměstské vánoční trhy 2012. Neotevírat!“ Zájemce musí v přihlášce přesně uvést, Čo chce na Vánočních trzích prodávat.

„Nabízený zboží uvedené v přihlášce bude obsahem nájemní smlouvy a případné změny nebudou akceptovány,“ upozorňuje samospráva. Za stánek na Vánoční dárky zaplatí uchazeč minimálně 30 eur na den, za stánek na občerstvení 150 eur na den. Přihlášky je třeba doručit do 26. října do 12:00.

Případné informace týkající se výběrového řízení bude samospráva poskytovat prostřednictvím referátu obchodu a služeb, na telefonním čísle 02/59 246 318 nebo prostřednictvím e-mailu dominik.juhasz @ staremesto.s k.

Přihlášky i další informace jsou k dispozici na webové stránce městské části i na pracovišti Prvního kontaktu Místního úřadu.

stánkaři do 8. října hledalo i město. To nabízelo na Hlavním náměstí 27 stánků pro prodej jídel a nápojů, 57 stánků pro folklórní výrobky z kovu, keramiky, šustí či dřeva. Pět stánků bude věnovAno pro aktivity charitativních organizací. Při stáncích na vánoční dárky stanovilo minimální cenu 37 EUR a u stánků s občerstvením 200 eur.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.