Original article

Žiadost o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet

PDFXLS[1][2]Žiadost je potřebné vyplnit v případě, že máte zájem o poberanie elektronických výstupů ze zpracování v súlade s poštovými podmienkami – Poštový poukaz na účet. Vzor vyplnenej Žiadosti o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet[3]

Žiadost o poskytnutie služby Poštový poukaz ekonomický

PDF | XLS[4][5][6]Žiadost je potřebné vyplnit před začatím využívania služby Poštový poukaz ekonomický v súlade s Poštovými podmienkami – Poštový poukaz ekonomický. Vzor vyplnenej Žiadosti o poskytnutie služby Poštový poukaz ekonomický[7]

Žiadost o poskytnutie služby Poštový poukaz na výplatu

PDF | XLS[8][9]Žiadost je potřebné vyplnit před začatím využívania služby Poštový poukaz na výplatu v súlade s Poštovými podmienkami – Poštový poukaz na výplatu. Vzor vyplnenej Žiadosti o poskytnutie služby Poštový poukaz na výplatu[10]

Objednávka na výrobu Poštových poukazů na adresu

PDF I XLS[11][12]Prostřednictvím objednávky může obchodný partner objednat výrobu Poštových poukazů na adresu. Vzor vyplnenej Objednávky na výrobu Poštových poukazů na adresu – organizácia[13]

Objednávka na výrobu Poštových poukazů na účet

PDF I XLS[14][15][16]Prostřednictvím objednávky může obchodný partner objednat výrobu Poštových poukazů na účet. Vzor vyplnenej Objednávky na výrobu Poštových poukazů na účet – organizácia[17]

Žiadost o info služby

PDF | XLS[18][19]

Žiadost, prostřednictvím které je možné požiadat o:

1. Potvrdenie dodání zásilkyvzor žádosti 
2. Druhopis podacej potvrdenkyvzor žádosti 
3. Poskytnutie informácií o zásilkach – o podaní/dodaní zásilek – vzor žádosti, resp. o sledovaní zásilek – vzor žádosti[20][21][22][23]

Poznámka: Žiadost je možné podat na kterékoli pošte (všechny info služby), príp. prostřednictvím prideleného obchodníka. Predkladá se v dvou vyhotoveniach.

Žiadost o doplnkové a dispozičné služby

PDF | XLS[24][25]

Univerzálna žádost, prostřednictvím které je možné požiadat o tyto doplnkové a dispozičné služby:

1. Splnomocnenie – vzor žádosti pro fyzické osoby a organizácie
2. Storno zásilky na dodaji – vzor žádosti pro fyzické osoby a organizácie
3. Časové doposielanie – vzor žádosti pro fyzické osoby a organizácie
4. Predĺženie odbernej lehoty – vzor žádosti pro fyzické osoby a organizácie
5. Vylúčenie náhradného prijímania zásilek – vzor žádosti pro fyzické osoby
6. Odpovedná služba – vzor žádosti pro organizácie
7. Doručování zásilek inému prijímateľovi – vzor žádosti pro fyzické osoby[26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]

Príloha k Žiadosti o doplnkové a dispozičné služby (xlsx) a (pdf)[38][39]

Poznámka: Žiadost je možné podat na kterékoli pošte, predkladá se v jednem vyhotovení.

Žiadost o dispozičné služby k důchodku

PDF | XLS[40][41]Žiadost, prostřednictvím které je možné požiadat o dispozičné služby k důchodku – Výplata na pošte, Doposielanie důchodku. Vzor Žiadosti o dispozičné služby k důchodku[42]

Žiadost o Specialne způsoby podávania a dodávání zásilek

PDF | XLS[43][44]

Žiadost, prostřednictvím které je možné požiadat o podávanie/dodávanie zásilek do P.O.BOXu, dodávanie zásilek do Post BOXu, resp. Out Boxu a podávanie zásilek v rámci Odloženého podaja.

Žiadost je možné podať:
1. pro P.O.BOX – na pošte, na které má objednávatel zájem P.O.BOX využívat, tzn. na svojej, nebo inej dodávacej pošte Vzor vyplnenej Žiadosti o Specialne způsoby podávania/dodávání zásilek pro fyzické osoby[45] a organizácie[46]
2. pro Post BOX a Out BOX – na svojej dodávacej pošte (pošta, která zabezpečuje dodávanie zásilek pro adresáta),
3. pro Odložený podaj – na pošte, na které má objednávatel zájem realizovat podaj zásilek
Žiadost se predkladá v 1 vyhotovení.

Žiadost o zmenu

PDF | XLS[47][48]

Žiadost, prostřednictvím které je možné požiadat o zmeny:
– k schválenej žádosti o používanie Specialnych způsobů podávania/dodávání zásilek (napr. když používate priečinky),
– vzor vyplnenej Žiadosti o zmenu v způsobe podávania/dodávání pro fyzické osoby[49] a organizácie[50].

Poznámka: Žiadost o zmenu k schválenej žádosti o používanie Specialnych způsobů podávania/dodávání zásilek je možné podat na príslušnej pošte. Predkladá se v dvou vyhotoveniach.

Objednávka SIPO

XLS[51]Prostřednictvím objednávky může obchodný partner (organizácia, která má zájem inkasovat od obyvateľstva platby nebo vyplácat platby obyvateľstvu) požiadat o službu SIPO.

Zmeny SIPO

PDF[52] 

Žiadost, prostřednictvím které je možné požiadat o tyto zmeny: 1. Zmena predvoleného způsobu úhrady SIPO platieb, 2. Zasielanie informatívneho dokladu SIPO eemailem nebo zrušenie zasielania informatívneho dokladu SIPO. Vzor vyplnenej Žiadosti zmeny SIPO[53]

Poznámka:
Tlačivo se predkladá v dvou vyhotoveniach na kterékoli pošte.

Formulár – poplatky za rozhlas a televíziu

PDF[54]Formulár slúži na prihlásenie, odhlásenie nebo zmenu platieb za rozhlas a televíziu.

Žiadost o zriadenie príležitostnej pošty

PDFXLS[55][56]

Prostřednictvím žádosti si může zákazník objednat služby Príležitostnej pošty v dvou formách. Žiadost je zasielaná v jednem vyhotovení na Zákaznícky servis.
Vzor vyplnenej Žiadosti o zriadenie príležitostnej pošty pro fyzické osoby a organizácie.[57][58][59]

Objednávka na výrobu príležitostných poštových pečiatok

PDFXLS[60][61]

Prostřednictvím objednávky je možné požiadat o výrobu poštovej príležitostnej pečiatky na propagáciu podujatia.

Poznámka:
Vyplnenú objednávku je potřebné doručit osobne na stanovenú kontaktnú adresu nebo zaslat písomne, faxem, resp. e-emailem najmenej dva měsíce před plánovaným prvým dňem používania. Predkladá se ve dvou vyhotoveniach.

Objednávka na výrobu príležitostných poštových celín

XLS[62]

Prostřednictvím objednávky je možné požiadat o výrobu príležitostných poštových celín.

Objednávka na výrobu známky s personalizovaným kupónom

PDF[63]Prostřednictvím objednávky je možné požiadat o výrobu známky s personalizovaným kupónem.

Objednávka SIPO reklama

PDF[64]Prostřednictvím objednávky může obchodný partner objednat prenájem reklamného priestoru A nebo priestoru B. Vzor vyplnenej Objednávky SIPO reklama[65]

Objednávka ePoPS

PDF[66] Prostřednictvím objednávky může obchodný partner objednat reklamný priestor na plazmových obrazovkách na vybraných poštách. Vzor vyplnenej Objednávky ePoPS[67]

Objednávka Predplatné novín a časopisov

PDF[68]

Prostřednictvím objednávky si může zákazník predplatit vybrané tituly novín a časopisů.
Vzor vyplnenej Objednávky Predplatného novín a časopisov[69]

Žiadost o Elektronické oznamovanie zásilek

PDF | XLS[70][71]

Žiadost, prostřednictvím které je možné na vybraných poštách požiadat o elektronické oznamovanie zapísaných zásilek. O službu můžou požiadat iba majitelia poštových kariet (žltěch). Vzor vyplnenej žádosti o Elektronické oznamovanie zásilek[72]

Žiadost o Elektronické oznamovanie zásilek – organizácia

 PDF |XLS[73][74]

Žiadost, prostřednictvím které je možné na poštách požiadat o Elektronické oznamovanie zásilek. O službu můžou požiadat iba majitelia Poštových kariet Komerčných (modrých).

Žiadost o poskytnutie služby Dovolenkový servis

PDF | XLS[75][76]

Žiadost, prostřednictvím které je možné požiadat o uložení listových zásilek  na dodávacej pošte během dovolenky/neprítomnosti, případně i o ich následné doručene. Žiadost je možné podat na dodávacej pošte žadatele, predkladá v dvou vyhotoveniach. Vzor vyplnenej Žiadosti o Dovolenkový servis[77]

References

 1. ^ PDF (www.posta.sk)
 2. ^ XLS (www.posta.sk)
 3. ^ Vzor vyplnenej Žiadosti o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet (www.posta.sk)
 4. ^ PDF (www.posta.sk)
 5. ^   (www.posta.sk)
 6. ^ XLS (www.posta.sk)
 7. ^ Vzor vyplnenej Žiadosti o poskytnutie služby Poštový poukaz ekonomický (www.posta.sk)
 8. ^ PDF (www.posta.sk)
 9. ^ XLS (www.posta.sk)
 10. ^ Vzor vyplnenej Žiadosti o poskytnutie služby Poštový poukaz na výplatu (www.posta.sk)
 11. ^ PDF (www.posta.sk)
 12. ^ XLS (www.posta.sk)
 13. ^ Vzor vyplnenej Objednávky na výrobu Poštových poukazů na adresu – organizácia (www.posta.sk)
 14. ^ PDF (www.posta.sk)
 15. ^   (www.posta.sk)
 16. ^ XLS (www.posta.sk)
 17. ^ Vzor vyplnenej Objednávky na výrobu Poštových poukazů na účet – organizácia (www.posta.sk)
 18. ^ PDF  (www.posta.sk)
 19. ^ XLS (www.posta.sk)
 20. ^ vzor žádost (www.posta.sk)
 21. ^ vzor žádosti (www.posta.sk)
 22. ^ vzor žádosti (www.posta.sk)
 23. ^ vzor žádosti (www.posta.sk)
 24. ^ PDF (www.posta.sk)
 25. ^ XLS (www.posta.sk)
 26. ^ fyzické osoby (www.posta.sk)
 27. ^ organizácie (www.posta.sk)
 28. ^ fyzické osoby (www.posta.sk)
 29. ^ organizácie (www.posta.sk)
 30. ^ fyzické osoby (www.posta.sk)
 31. ^ organizácie (www.posta.sk)
 32. ^ fyzické (www.posta.sk)
 33. ^ osoby (www.posta.sk)
 34. ^ organizácie (www.posta.sk)
 35. ^ fyzické osoby (www.posta.sk)
 36. ^ organizácie (www.posta.sk)
 37. ^ fyzické osoby (www.posta.sk)
 38. ^ (xlsx)​ (www.posta.sk)
 39. ^ (pdf) (www.posta.sk)
 40. ^ PDF (www.posta.sk)
 41. ^ XLS (www.posta.sk)
 42. ^ Vzor Žiadosti o dispozičné služby k důchodku (www.posta.sk)
 43. ^ PDF (www.posta.sk)
 44. ^ XLS (www.posta.sk)
 45. ^ Vzor vyplnenej Žiadosti o Specialne způsoby podávania/dodávání zásilek pro fyzické osoby (www.posta.sk)
 46. ^ organizácie (www.posta.sk)
 47. ^ PDF (www.posta.sk)
 48. ^ XLS (www.posta.sk)
 49. ^ Žiadosti o zmenu v způsobe podávania/dodávání pro fyzické osoby (www.posta.sk)
 50. ^ organizácie (www.posta.sk)
 51. ^ XLS (www.posta.sk)
 52. ^ PDF (www.posta.sk)
 53. ^ Vzor vyplnenej Žiadosti zmeny SIPO (www.posta.sk)
 54. ^ PDF (www.posta.sk)
 55. ^ PDF (www.posta.sk)
 56. ^ XLS (www.posta.sk)
 57. ^ Vzor vyplnenej Žiadosti o zriadenie príležitostnej pošty pro fyzické osoby (www.posta.sk)
 58. ^ organizácie (www.posta.sk)
 59. ^ . (www.posta.sk)
 60. ^ PDF (www.posta.sk)
 61. ^ XLS (www.posta.sk)
 62. ^ XLS (www.posta.sk)
 63. ^ PDF (www.posta.sk)
 64. ^ PDF (www.posta.sk)
 65. ^ Vzor vyplnenej Objednávky SIPO reklama (www.posta.sk)
 66. ^ PDF (www.posta.sk)
 67. ^ Vzor vyplnenej Objednávky ePoPS (www.posta.sk)
 68. ^ PDF (www.posta.sk)
 69. ^ Vzor vyplnenej Objednávky Predplatného novín a časopisov (www.posta.sk)
 70. ^ PDF (www.posta.sk)
 71. ^ XLS (www.posta.sk)
 72. ^ Vzor vyplnenej žádosti o Elektronické oznamovanie zásilek (www.posta.sk)
 73. ^ PDF  (www.posta.sk)
 74. ^ XLS (www.posta.sk)
 75. ^ PDF (www.posta.sk)
 76. ^ XLS (www.posta.sk)
 77. ^ Vzor vyplnenej Žiadosti o Dovolenkový servis (www.posta.sk)

doručení zásilek (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.