Nabízíme vám bezpečnou službu na zaslání zboží do celého světa s pojištěním pro případ nedodání, ke které vám poskytneme potvrzení o podání. Balík bude dod ano, pokud adresát nebo oprávněný příjemce potvrdí jeho převzetí.

Můžete ho použít na:

 • zasílání jakéhokoliv hodnotného zboží obchodního i neobchodní povahy (kromě zakázaného zboží) do zemí, u nichž je to uvedeno v tarifu.

Podejte váš balík prostřednictvím ePodacieho listu [1] (elektronická verze papírového podacího archu). Urychlete své vybavení na poště, nemusíte vypisovat papírový arch a navíc obdržíte elektronické potvrzení o přijetí zásilek podepsané zaručeným elektronickým podpisem .

Charakteristika

Pojistné částky

 • pojištěný balík 1. třídy – do 1000 EUR
 • pojištěný balík 2. třídy – do 100 EUR
Maximální výši pojištění povolenou pro jednotlivé země určení definuje Tarif.
Lhůta přepravy

 • předpokládaná lhůta přepravy pojištěného balíčku je definována v zasílacích podmínkách a závisí na příslušné země určení; pro rychlejší lhůtu přepravy lze zvolit „1. třídu „
Hmotnost

 • do 15 kg, přičemž nejvyšší povolenou hmotnost pro jednotlivé země určení definuje Tarif; nad 3 kg třeba zásilku převázat provázkem
Rozměry

 • Balík pravidelných i nepravidelných tvarů:
  min.
  20 x 15 cm alespoň jedna plocha balíku; max. v závislosti na zemi určení (definuje tarif)
  Balík ve svitku:
  min.:
  délka + 2x průměr je minimálně 17 cm, přičemž největší rozměr nesmí být menší než 10 cm, max..: v závislosti na zemi určení (definuje Tarif)
Obal

 • balík je možné podávat v uzavřeném obalu nebo bez obalu (např. uzamkunuté kufry, pneumatiky a pod.); jako obal lze použít: nepoužité obal (nový) nebo použitý obal, ze kterého byly odstraněny původní nálepky a uzávěra (např. lepící pásky, spony a pod.), přičemž použitý obal třeba vždy zabalit do dalšího nepoužitého papírového obalu
Podej

 • na všech poštách, poštách partner, prostřednictvím pojízdné pošty nebo poštovního střediska, u poštovního doručovatele, na motorizovaným doručovacím rajónu nebo jjjjjjiným, předem dohodnutým způsobem (např. okružní jízdy, prostřednictvím Odloženého podeje nebo POBOX pod.)
Dodaj

 • balíky 1. třídy z ciziny ve lhůtě D + 2 (dodání nejpozději druhý pracovní den po dni vstupu na území Slovenska
 • ostatní balíky ve lhůtě D + 3 (dodání nejpozději třetí pracovní den po dni jejich vstupu na území Slovenska)
 • za podmínky potvrzení jeho převzetí
Způsob úhrady

 • hotovost, poštovní známky, převod, úvěr poštovného, ​​výplatní / frankovací stroj

Služby k pojištěnému balíku zpět [2]

Doplňkové služby

 • Dobírka (Remboursement), Křehké (FRAGILE), Neskladné (ENC)
Dispoziční služby – odesílatel

 • Neukládat (vrátit ihned odesílateli), Vrátit po uplynutí … dní, nevrátit (pokládat za opuštěný), doslat za adresátem po uplynutí … dní, Nedosílat, Storno zásilky na podeji, Storno zásilky na dodají, Změna adresy, Poste restante
Dispoziční služby – adresát

 • Vyloučení náhradního přijímání zásilek, Prodloužení odběrní lhůty, Časové dosílku, Doručení na jinou adresu na žádost adresáta, Zmocnění, Odepření přijetí zásilky, Opakované doručení na žádost adresáta
Info služby

 • Poskytnutí informací o zásilkách (o podání, o dodání, o sledování zásilek), Opis podací stvrzenky, Potvrzení o dodání zásilky

Postup při podávání pojištěného balíku zpět [3]

 1. Zjistěte si, za jakých podmínek můžete obsah pojištěného balíku zasílat do příslušné země určení, (informace o celních předpisech a vývozu zboží vám podají celní orgány, zastupitelské úřady v zemi určení, obchodní komory a pod.). Seznam věcí, které jsou z vybírání a distribuce zcela vyloučeno najdete zde .
 2. Cenný zabalený dle podmínek pošty přineste na poštu (obal si můžete zakoupit i přímo na poště). Na balík napište adresní údaje.
 3. Vyplňte Poštovní průvodku pro mezinárodní styk (růžové barvy) podle předtisku. Pokud podáváte více kusů cenných balíků můžete podací lístky (1. část poštovních průvodek) nahradit podacím archem. Tiskopisy poštovních průvodek a podacích listů jsou k dispozici na každé poště.
 4. V Poštové průvodce a na zásilce vyznačte výšku pojištění (v číselném i slovním vyjádření, zaokrouhlenou na celé eura). V poštovní průvodce vyznačte také požadované služby av případě využití 1. třídy i poznámku „1. třída“ (Prioritaire), resp. o služby požádejte u přepážky pošty. Podle toho jakou službu požadujete, označte pojištěný balík dle podmínek pošty. V případě zasílání pojištěného balíku s doplňkovou službou Dobírka přiložte i vyplněn mezinárodní dobírková kupón CN 29ter [4] a vyplněný tiskopis CN 29bis [5] , které jsou k dispozici na každé poště.
 5. Pokud posíláte balík do země mimo Evropskou unii, vyplňte i celní prohlášení CN 23 (zelené barvy), které je součástí Poštovní průvodky,
 6. Balík spolu s vyplněnou Poštovní průvodkou odevzdejte u přepážky pošty.

V případě, že si chcete převzít zásilku, která vám přišla, více informací naleznete zde .

Tiskopisy, které můžete využít k Pojištěnému balíku svět najdete v sekci Formuláře [6] .
Různé druhy obalů, krabic a tubusů k zásilkám vám nabízí POSTshop – obchod na poště [7] .

Ceny vybraných druhů cenných balíků do ciziny zpět [8]

Cenný 1. třída do 100 EUR

Do hmotnosti Česko Evropa Ostatní státy světa
cena v Kč / SK cena v Kč / SK cena v Kč / SK
1 kg 9,50 € / 286,20 Sk 17,50 € / 527,21 Sk 18,00 € / 542,27 Sk
2 kg 11,50 € / 346,45 Sk 19,50 € / 587,46 Sk 25,00 € / 753,15 Sk
5 kg 13,00 € / 391,64 Sk 26,50 € / 798,34 Sk 45,50 € / 1 370,73 Sk
10 kg 17,50 € / 527,21 Sk 39,00 € / 1 174,91 Sk 77,50 € / 2 334,77 Sk
15 kg 22,50 € / 677,84 Sk 50,50 € / 1 521,36 Sk 115,50 € / 3 479,55 Kč
Cenný 2. třída do 100 EUR

Do hmotnosti Česko Evropa Ostatní státy světa
cena v Kč / SK cena v Kč / SK cena v Kč / SK
1 kg 8,50 € / 256,07 Sk 16,50 € / 497,08 Sk 17,00 € / 512,14 Sk
2 kg 9,50 € / 286,20 Sk 19,00 € / 572,39 Sk 21,00 € / 632,65 Sk
5 kg 11,00 € / 331,39 Sk 25,50 € / 768,21 Sk 36,00 € / 1 084,54 Sk
10 kg 15,50 € / 466,95 Sk 37,50 € / 1 129,73 Sk 61,50 € / 1 852,75 Sk
15 kg 20,50 € / 617,58 Sk 48,50 € / 1 461,11 Sk 86,50 € / 2 605,90 Sk

Pozn..: Uvedené ceny jsou osvobozeny od DPH.

Související dokumenty

References

 1. ^ Podejte váš balík prostřednictvím ePodacieho listu (eph.posta.sk)
 2. ^ zpět (www.posta.sk)
 3. ^ zpět (www.posta.sk)
 4. ^ CN 29ter (www.posta.sk)
 5. ^ CN 29bis (www.posta.sk)
 6. ^ Formuláře (www.posta.sk)
 7. ^ POSTshop – obchod na poště (www.postshop.sk)
 8. ^ zpět (www.posta.sk)

zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.