2012-07-19 (15:04) | Amerika [1]
- Příběh Obamy má znaky kvalitní Psyop

Američtí politici a média lžou americkému lidu. Dělají tak proto, že doufají, že jejich spoluúčast na největším podvodu v dějinách USA ututlat jiné události, konkrétně volby v roce 2012.


V ruském jazyce existuje pojem „Vranje.“ Čo se dá volně definovat jako vyprávění bílých lži nebo polopravd. Může obsahovat fantazii, nebo potlačení nepříjemných částí pravdy.

Pokud jde o právní nezpůsobilost Baracka Obamy na úřad przidenta, spojenou s případným zločinem, politici a média očekávají, že americký lid bude reagovat tímto způsobem:

„Ty víš že lžeš, já vím že lžeš a víš, že já vím že lžeš, ale oba se usmíváme a souhlasně přikyvuje.“

Barack Obama je podle sekce II, odstavec I, článek 5 Ústavy USA nezákonným prezidentem. Ústava vyžaduje, aby uchazeč o prezidentský úřad byl „rodilým občanům,“ což znamená občan minimálně druhé generace, americký občan, jehož rodiče byli také občané Spojených států v době narození kandidáta.

Obamův otec byl občanem Keni a Britským občanům v době Obamova narození, což Obamu navždy vylučuje ze zastávání některých politických funkci v USA.

Neexistuje žádná nejasnost, i když ti, kteří chtějí podkopat Ústavu, si přejí aby Američané mysleli jinkdyž.

Rozdíl mezi „občan,“ narozený v USA, a „přirozeně“ narozený občan je jasný od přijetí ústavy Spojených států 17. září 1787.

Článek II, sekce 1, klauzule 5 uvádí:

„Nikdo kromě“ přirozeně „narozeného občana nebo občana Spojených států v době přijetí této ústavy, není oprávněným vykonávat úřad prezidenta bez dosažení věku 35 let a čtrnáct let pobytu na území Spojených států. „

Návrh který se později stal článkem II, § 1, bod 5, předložil Alexander Hamilton na ústavním shromáždění 18. června 1787 kde uvedl:

“ Nikomu nesmí být dán nárok na úřad prezidenta Spojených států, dokud nebude nyní občanům jednoho ze států, nebo pokud se v budoucnu nenarodí jako občan Spojených států. „

Veden obavami ze zahraničního vlivu na budoucího prezidenta a vrchního velitele americké armády příští první soudce nejvyššího soudu John Jay, 25. července 1787 požádal předsedajícího shromáždění, důstojníka George Washingtona, zpřísnit požadavky oprávněnosti zastávat úřad prezidenta:

„Dovolte mi poznamenat zda by nebylo moudré a odůvodněné vytvořit silnou kontrolu nad vstupem cizinců do zprávy naší národní vlády a výslovně prohlásit, že velení americké armády nesmí vykonávat nikdo jiný než „přirozeně“ narozený občan. „

Termínum“ občané Spojených států v době přijetí této ústavy „se odvolávali na loajálních Američanů, kteří žili v třinácti kolóniáchv době Války za nezávislost, a vytvárili tak první generaci amerických“ občanů „, což bylo základem budoucího termínu „Naturale Born.“ Americké právo má původ v anglickém zvykovém právu kde je termín „přirozeně“ narozený definovaný a otcové zakladatelé tento termín zavedli do ústavy USA.

Autor článku, plukovník Sellin, dokládá výroky amerických soudů k výkladu výše zmíněného článku ústavy. Za všechny uvedu první dva:

Venus, 12 US 8 Cranch 253 253 (1814)

„Občané jsou členy občanské společnosti, jsou povinnými vůči této společnosti vykonávaťurčité povinnosti, ale stejně požívat výhody. Za rodáků se považují občané kteří se narodili rodičům, kteří jsou občany. „

Dred Scott v Sandford, 60 US 393 (1857)

“ Občané jsou členy občanské společnosti, povinni splňovat vůči této společnosti určité povinnosti, ale stejně požívat výhody jako domorodci, nebo přirozeně-rodilí občané, pokud se narodili v zemi rodičům kteří jsou občany. „

Podle Obamovy autobiografické knihy „Sny mého otce“ Barack Obama není „přirozeně“ narozeným občanům USA. Všechny zákony které podepsal a všechny jmenování do funkcí jsou neplatné.

Lawrence Sellin, Ph.Dr je plukovníkem ve výslužbě s 29. lety ve službách US Army Reserve a veterán z Afghánistánu a Iráku.

Ve své analýze se budu ubírat trochu jjjjjjiným směrem než plukovník. Tento ústavní problém Obamova prezidentství je znám od začátku ptaní se na Obamovy oprávnění zastávat úřad prezidenta USA vedle místu narození, které právní systém USA také definuje. Jeden se prostě nemůže narodit kdekoliv, i když americkým občanům, aby mohl být prezidentem USA. Kdekoliv pouze pokud v té době byl ve službách USA. Diplomaté, vojáci. Takové narození je brAno jako výjimka požadavky narození v USA nebo v Americké enklávě. Mc Cain se sice narodil v Panamě, ale v americké enklávě Panamského kanálu, což je 5 mil na obou stranách kanálu. To ale vylučuje dítě Pitta a Jolie z kandidatury na úřad prezidenta. Pokud by se tedy Obama narodil mimo USA, i když americkým občanům, tak pokud by to nebylo za okolnosti které jsou pokryty výjimkou, a tak by neměl být prezidentem.

sporným je, proč tento do očí bijící ústavní problém přehlušil rodný list. Dva dny po vydání tohoto článku ruská Pravda vydala rozhovor s marockým novinářům Chamakhe Maurienne s názvem „USA používají sex na kontrolu světa“ kde Chamakhe Maurienne zpochybňuje NWO, iluminátů a bankovní kartel a tvrdí, že USA používají tři nástroje na kontrolu světa: manipulaci, sex a peníze.

Chamakhe Maurienne: „Manipulace o které mluvím je velmi zajímavá téma. Masmédia, WikiLeaks, falešné zprávy, demokratičtí aktivisté, ale i Occupy, jsou všechno dílem americké vlády. Celé dekády americká vláda vytváří sít přátel ale i sít nepřátel. Americká vláda vytváří vlastních nepřátel za účelem kontrolovat akcie oponentů. Podívejme se na Afghánistán a Taliban. Americká vláda má Taliban pod kontrolou. Každý a jeden tzv.. překvapivý útok Talibanu je důkladně připraven americkou vládou. Mnozí se domnívají, že účelem Talibanu je ukončit okupaci Afghánistánu. Ve skutečnosti Taliban dělá dobrou práci která mu byla přidělena. Takto Taliban dokáže udržet americkou přítomnost v Afghánistánu pravděpodobně navždy. „

Pravda.ru se ptá: Tvrdíte, že americká vláda manipuluje všechno?

Chamakhe Maurienne odpovídá: „Nebuďte zaskočeni americkou manipulační zručností. Amerika je virtuální v každé zemi světa. Podporují momentální vládu, ale zároveň i jednu dvě opoziční skupiny, čímž dokáží udržovat rovnováhu mít věci pod kontrolou.

Vytvářením vlastní opozice doma dokáže americká vláda předvídat a být připravena na to s čím přijdou kritici, aktivisté a opoziční skupiny proti vládě. Vytvářejí platformy pro kritiky a oponenty na odhalování plánů Čo vládě dává čas na přípravu reakcí. Demokraté a republikáni používají jeden druhého jako opozici, což je celé iluzí. „

A tady začíná můj příběh. Kdo stojí za bravurním ukočírovaním Obamovy kvalifikovanosti na úřad prezidenta z ústavní roviny na rodný list? Tea party, náboženské skupiny a muž s zrzavou přehazovačkou jménem Donny Trump. Rozložme tyto skupiny.

Za Tea party stojí jedna z nejbohatších rodin světa: Koch. Bratři Kochovci, Koch brothers, kontrolují multikorporačné impérium jménem Koch Industries. Pod tímto jménem je najdete na Wikipedii. Těmto lidem maximálně záleží na udržení status quo, protoze jsou propojeni na vojensko-průmyslový komplex. Najali si intelektuálně vyšší střední třídu, obvykle starší právníci, často soudci ve výslužbě, jejichž myšlenky spojené s reticáciou ústavy, zvykového práva a bible se uchytily v nábožensky zfanatizovaných středozápadě. Náboženství je klasickou pákou oligarchie a proto požívá náležité privilegia jako je neplacení daní. Nejznámějšími jsou v tomto směru mormoni, kterých církev vlastní několik desítek korporací včetně nákupních center a sítě kin. Říká se, že v Utahu mormoni mají pod kontrolou všechno. Něco na způsob Italské mafie v New Yorku, která kontroluje odbory. Mormoni kontrolují biznis.Zakladatel mormonů, Joseph Smith, pocházel z větve ze které pocházejí Bushovci ale i Brad Pitt.

církevníci a Tea party se navzájem prolínají a předhánějí se ve věci Obamova rodného listu, i když jsou ve skutečnosti něco jako republikáni a demokraté: jedno a totéž. Právě proto se Obamův rodný list dostal na přetřes před soudem v Arizoně, odkud je Mc Cain, protože se obvykle přetřásá na středozápadě: Nevada, Texas, Missouri, Illinois, Iowa. Ale velmi o tem neslyšet ze států jako je Vermont, nebo na severo-západě.

Nejkrásnější gól tohoto šampinátu nesporně vsítil Donny Trump. Nejprve ohlásil kandidaturu na prezidenta a pak ohromil ameriku s rodným listem Obamu, čímž se tato věc opět dostala na přetřes ve všech možných názorotvorných masmédiích. Trump operuje narozením Obamu v Keni. V takovém případě by jeden z jeho rodičů musel být ve službách USA, zároveň by oba by musely být občany USA, aby Obama mohl být prezidentem.

Pokud by se Obama narodil na Havajských ostrovech a ne v Keni, tak v této konstelaci má v rukou jeden silný trumf. Obamův otec se oženil s jeho mámou v době když byl ženatý v Keni, ve skutečnosti měl více manželek, což automaticky anuluje manželství s Obamovou matkou.

Obamova matka se později provdala za občana Indonésie jménem Lolo Soetoro. Když měl Obama 6 let rodina se přestěhovala do Indonésie. Tam Obama přijal občanství Indonésie, rozhodli rodiče, čímž ztratil americké občanství. Ne každá země s každou umožňuje dvojí občanství. Čo platilo pro Slováky ze strany USA, nemuselo ze strany USA platit pro Indonésanů. Podobně Indonésie mohla umožňovat dvojí občanství Slovákům, ale nemusela Američanem.Rovnako mu změnili jméno na pravděpodobné Bary Soetoro. Do USA se vrátil jako student a existují dokumenty, že žádal o podporu z fondů pro zahraniční studenty. Pokud by to bylo ta kdo, tak vlastně ani není americkým Občanům, protoze se znovu nenaturalizoval, což by mu nedělalo velké problémy, ale pokud jednou nebyl občanům tak se nim měl oficiálně stát.

Věci by mohl uvézt na pravou míru jedině Barack Obama pokud by uvolnil, dnes utajené, dokumenty ohledně jeho studentské minulosti, tedy po 12 leté pauze života mimo USA as občanstvím Indonésie, které se později stanou součástí prezidenstkej knihovny s jeho jménem a utajené budou zřejmě do času až Obama odejde do věčných lovišt.

Trumpovi útočný výpad následovalo podání na soud v bezpečné Arizoně s výsledkem, že rodný list je v pořádku. Čo se samozřejmě znovu pretriaslo na názorotvorných masmédiích. Bravurním výkonem slalomář mezi brankami de facto zesměšnili spochybňovačů Obamova mandátu a zase jednou vyšli vítězně s výrazným náskokem.

Za kauzou Obama vidím kvalitně připravenou Psyop za účelem zlomení psychiky amerického člověka, kteří celým příběhem dostávají vypít, další v nekonečném řadě, pořádnou dávku bezradnosti a bezmoci. Vše s úsměvem na tváři a přebíráním mezi Romney a Obamou.

Vzhledem k délku Obamovy politické kariéry lze taktéž Obamu považovat za politické ucho, což nebrání v excelentní výkonu na postu prezidenta. Obama je vynikajícím řečníkem a obchodníkům který dokáže bez zaváhání odrecitovat připravené řeči a prodat agendu elity americké holote. Odborníci Aspen institutu, který připravuje i Evropských politiků, měli v případě Obamy šťastnou ruku. Jeho neméně úspěšný předchůdce měl zjevné problémy s recitací.

Jelikož v USA probíhá předvolební prezidentská kampaň, tak američtí věřící budou pokračovat v nahrávání na smeče politikům a vytáhne na přetřes staré obúchané témata na které jsou kandidáti připraveni: budou přebírat potraty a homosexuály. Systémová změna programu, jako přeladění na přímou demokracii s případným přímým hlasováním o těchto otázkách v referendu, což by ukončilo tyto nezáživné témata, nepřijde. Přímé hlasování by narušilo symbióze teokratický soužití.

Apropo. Americká kultura nemá na paletě stahování politiky ve větším měřítku jako je domácnost. Rodinné posezení jsou zásadně apolitické, a pokud tak jen kopírují média hlavního proudu, obvykle Fox News. Za žádnou cenu se nechtějí podívat pravdě do očí i když ji všichni znají, tak se navzájem netrápí. Alkohol a drogy jim pomáhají překonat deprese, ale vedou k rozvrácené rodiny, z čeho vyrůstají děti ulice, což je podhoubím pro vysokou kriminalitu, nízkou úroveň vzdělání, vysokou porodnost mladistvých a teenageři, ale hlavně to naplňuje americké korporátní věznice a stavy armády. V této extralize mají Spojené státy neohrozitelné dominantní pozici a nejbližší soupeři je nemají šanci dohnat i kdyby šli v protisměru.

[2]

#readabilityFootnoteLink-2 [3]

Juraj Smrk
Share / Bookmark pošli na vybrali.sme.sk Facebook [4]
V případě, že chcete přispět na chod dolezite.sk můžete tak učinit zasláním jakéhokoliv finančního příspěvku na účet 420 208 3850/8360 mBank , variabilní symbol: 4444. Do účelu platby můžete uvést Vaše jméno, které bude zveřejněno s poděkováním. Vybrané finanční prostředky budou použity na zkvalitňování a chod dolezite.sk. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na dulezite zavináč dolezite.sk

Napište nám. Pošlete nám email s Vaším dotazem, návrhem nebo připomínkou na adresu dulezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článek je důležitý nebo zajímavý? Pošlete ho přes e-mail [5] nebo ho ukažte přátelům na Facebooku [6] . Rozšiřujte informace, nato jsou přece tu!

lucifer. faliqevu33 [7] | ip: 92.52.46. [8] | 2012-07-19 (15:39)
… oooo Amerika, novodobý babylon … samozřejmě jejich sym byl, socha která drží světlo … no kdo drží světlo? … světlonoš a kdo je světlonoš? … ale asi to bude jen náhoda … či ?

sherry. foxinowa45 [9] | ip: 95.102.60 | 2012-07-19 (16:48)
Lucifer,

toto mi donedávna ani nenapadlo, Čo znázorňuje ta socha. Az nedávno jsem o tem citala nejaky clanok. Prý ta socha znázorňuje Lucifera. Hm, když jsem tu sochu viděla poprvé, připomínala mi chlapa. Pak jsem citala, že vlastně znázorňuje autorovu matku. A přece jen je to chlap?

A obama? Je tam toho, ved panenka jako panenka.

[10]

Sloven. nekipexu03 [11] | ip: 193.200.1 | 2012-07-19 (19:59)
The Obama Deception

Podvod Jménem Obama (Obama Deception) je úderný snímek kompletně ničící mýtus o Baracku Obamovi, pracujícím pro nejlepší zájmu Amerických obcemi. Fenomén Obama byl pečlivě navrhnout a zřídit Kapitány nového světového řádu (New World Order). Byl protlačen v gloriolu spasitelé, aby oklamal Američan k akceptování nového globálního zotročení. Dostáváme se na kritickou křižovatku na cestě k novému světovému řádu, pouze POkud se podaří demaskovat plány globalisté budete žít jako Svobodní lidé.

Podvod Jménem Obama není o Lvici nebe pravici, je o globální celosvětový vlády. Mezinárodní banky se chystají kompletně oškubat americké ovce-občan a proměnit je v otrok na své Globální plantáži. Tento film odkrývá pro koho Obama skutečně pracuje, jaké lži už stihl vypustit, Čo je jeho skutečný úkolem a jak jeho počáteční kroky, které už stihl udělat, potvrzují, že souza korporátním oligarchům, a ne americkým ovčím-občanům. POkud chcete znáte fakta a Otevři oči realitě, Alex Jones Se svými Podvod Jménem Obama (Obama Deception) je zde, aby Vás informoval.
Viz online

http :/ / video.google.cem / videoplay? docId = -2607083697435048689 [13] (české titulky)
Download

http, torrent (1.36 GB verze, EN, bez titulků)

České titulky: [download]
Verze s titulky vloženými přímo do filmu

Česká: http 701 MB

DVD cover

Převzato z: http://dolezite.sk/forum/?ip=193.200.1 [14]

[12]

diskusia / forum Přidej příspěvek do fóra
Prosím diskutujících, aby nepoužívali vulgarismy a dodržovali kulturu diskuse . Děkuji. (Admin)

-Kim Dotcom-Mr President (nová písnička ze včera) 2012-07 – 21 (17:40) | Amerika
Obama slíbil změnu. Změnu ale jakým směrem? Stáhněte si písničku a video z http://www.kim.com/ (Kim Dotcom). [15] [16]
-Skryté skenery vás prohlédnou ze vzdálenosti 50 metrů 2012-07-17 (09 : 22) | Amerika
Do dvou let bude mit americký úřad pro vnitřní bezpečnost detailní informace o vás, o Vašem těle, o Vašem oděvu io obsahu vašeho zavazadla. Použije k tomu nový molekulární skener kombinovaný s laserem, který funguje ze vzdálenosti 50 metrů. Od stopových výskytu drog nebe střelného prachu na Vašem oděvu přes to, Čo jste meli k snídaní, až po hladinu adrenalinu ve vaší krvi – agenti budou schopni získat tyto informace aniž by se vás dotkli. A aniž byste o tem věděli. [17] [18]
-Zpráva Ministerstva pro vnitřní bezpečnost Spojených států označuje ,,milovníky svobody 2012-07-16 (09:14) | Amerika
Jste na Seznamu ? Americaně, který „jsou podezřívaví vůči centralizované federální autoritě a ctí svobody jednotlivce“ jsou považováni za vnitřní hrozbu. Nová studie financovaná Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost Spojených států (Department of Homeland Security – DALE jen DHS) charakterizuje Američan, který jsou „podezřívaví vůči centralizované federální autoritě“ [19] [20]
-Statistika americké armády: 22 800 znásilnění ročne, 1 sebevražda na den 2012 – 07-04 (16:17) | Amerika
Statistiky které se staly zdrojem dokumentárního filmu Neviditelná válka-„The Invisible War“ – jsou skandální. Ale to, Čo dělá tuto krutou obžalobu epidemie znásilnění v americké armádě nezapomenutelnou nejsou čísla, ale devastující osobní příběhy obětí brutálního sexuálního útoku. Není to t když, že tato čísla, statistiky vlády USA, nemají svou sílu: 22,800 násilných sexuálních zločinů v armádě v roce 2011 znamená, že 30% žen ve službě vlasti je sexuálně napadených během vojenské služby. Ženy v bojových zónách mají větší pravděpodobnost být znásilnilnené spolubojovníky než usmrceny nepřítelem. [21] [22]
-soud nařídit Twitteru, aby vydal tweety protestujícího z Okupace 2012-07-04 (08:38) | Amerika
Newyorský Soudce v pondělí nařídit Twitteru, aby vydal data o jednem ze svých uživatele, který byl zapojen do protestního hnutí okupace Wall Streetu, jde o případ, který je bedlivě sledován, nebe je považována za test on-line svobody slova. [23] [24]
-Může svět přežít Washingtonskou namyšlenost a aroganciu? 2012-07-02 (08 : 44) | Amerika
Když mě prezident Reagan nominoval jako náměstka ministra financí pro ekonomickou politiku řekl mi, že musíme vyléčit US ekonomiku, abychem ji zachránili od stagfácie / stagnace spojené s vysokou inflací /, do stavu výkonné ekonomiky připravené na „medvěda“ v Sovětském vedení, v roli přesvědčit je k jednání o konci studené války. [25] [26]
-Americká armáda: Drone přicházejí v rojích? 2012-06-30 (10 : 13) | Amerika
Malý hmyz nebe komár u vašeho ucha muze byt nyní

Naštěstí se tak nestalo, jak ukazuje následující výtah zprávy z některých internetových zdrojů: „Opět se ukazuje, jak trestuhodný přístup zajímá americká vláda k velmi závažným skutečnostem, které se v současné době na území Spojených států odehrávají. Je nyní již jednoznačně prokázaných, že vláda USA se Společně s FBI snaží zakrýt stopy působení radioaktivního záření v teto zemi. Po určité době pochopila, že jde o Těžké mutace bylin, které velmi dobře zná.Naštěstí se tak nestalo, jak ukazuje následující výtah zprávy z některých internetových zdrojů: „Opět se ukazuje, jak trestuhodný přístup zajímá americká vláda k velmi závažným skutečnostem, které se v současné době na území Spojených států odehrávají. Je nyní již jednoznačně prokázaných, že vláda USA se Společně s FBI snaží zakrýt stopy působení radioaktivního záření v teto zemi. Po určité době pochopila, že jde o Těžké mutace bylin, které velmi dobře zná.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.