Původní článek článek 9. termíny & podmínky online shop stažení 9.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedostupnosti zboží, nebo akcie, pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží uvedeným v kupní smlouvě k přerušení výroby, nebo tak závažné změny, které brání realizaci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo úsilí od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito podmínkami a podmínkami nebo ceně která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen informovat kupujícího o tem okamžitě a vrátit ho do kupní ceny za zboží dohodnuté ve smlouvě o prodeji do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.9.2. právo na odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele v prodeji zboží nebo poskytování služeb podle smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory smlouvy prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 102/2014) je tvořen výlučně na kupující spotřebitel ve smyslu tohoto zákona. Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 102/2014 právo odstoupit od smlouvy podle tohoto zákona.9.3. Kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od data převzetí zboží. Kupující má právo zboží v tomto období rozšířit a zkoušet obvyklým způsobem. Testován, Nicméně, nezačne používat a potom vrátit prodávajícímu.9.4. Kupující spotřebitel musí odeslání objednávky Prodávající potvrzuje, že prodávající splnil své závazky včas a správné informace podle § 3 a násl. Zákon č. 102/2014.9.5. odstoupení od smlouvy kupující musí tak učinit písemně ve smyslu platných právních předpisů použití formuláře, který je uveden v příloze 1 těchto obchodních podmínek a na webových stránkách prodávajícího. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, ve kterém prodávající vrátit již přijaté, zejména, číslo účtu a/nebo e-mailovou adresu a důvod pro stažení. Ve stejné době se odstoupení od smlouvy o prodeji, Prodávající je povinen dodat zboží neporušené s příslušenstvím, včetně dokumentace uživatelská příručka, záruční list, doklad o zaplacení, atd. a v původním balení v podobě registrovaných pojištěné zásilky.9.6. V případě, že deska kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy o prodeji a prodávající dodá zboží, které se nepoužívá v původním nepoškozeném obalu a není poškozené nebo neúplné vrátí prodávající, ve smyslu článku 9 (2). 1 a násl. Zákon č. 102/2014 kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel od něho, na základě smlouvy nebo v souvislosti s ním, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a další náklady a poplatky; To nemá vliv na ustanovení článku 8 (2). 5 zákona č. 102/2014. V souladu s částí 9 (2). 2 zákona č. 102/2014 má kupující spotřebitel, že platba bude vrácena bankovním převodem na účet určený kupujícím.9.7. Pokud kupující odstoupí od smlouvy a prodávající dodá zboží je použité, poškozené nebo neúplné, vyzve prodávající kupujícího k odstranění vad zboží, dokončení chybějící části zboží nebo uvedení zboží do původního stavu. V tomto případě se považuje za zboží jako nebyla vrácena nedoručená, a prodávající není povinen vrátit veškeré platby kupujícímu. V případě, že kupující i v případě, že volání není v souladu do 15 dnů od doručení žádosti, prodávající právo se vztahuje na náklady kupujícího, označující zboží vztahující se k jejich původního stavu.9.8. V případě, že kupující nesplní povinnosti uvedené v bodu 9.5 těchto termínů a podmínek, odstoupení od smlouvy není platná a účinná, a prodávající není povinen kupujícímu vrátit platby a mají nárok na náhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět ke kupujícímu.Formulář odstoupení od smlouvy [1] adresa pro zasílání zboží KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Bratislava-Nitra 949 01 31en čas je zachována, pokud odešlete zboží před koncem období čtrnácti dnů.Odkazy ^ podobu rezignace (Kärcher media.cem s3.)nám (zdroj)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.