Velká část podnikatelů v oblasti sběrných surovin má problémy s dodržováním legislativy. Zhruba 40 procent zařízení na sběr odpadů porušuje zákon o odpadech a tato situace se za poslední roky vůbec nezlepšuje. Vyplývá to z kontrol České inspekce životního prostředí (SIŽP).

podle mluvčího SIŽP Michala Štefánek odbory inspekce odpadového hospodářství v loňském roce provedli spolu 53 kontrol provozovatelů zařízení na sběr odpadů. Z uvedeného počtu inspektoři našli v 20 případech porušení povinností vyplývajících ze zákona o odpadech, což představovalo 37,7 procenta.

Jak řekl Štefánek, mezi nejčastěji zjišťovány nedostatky lze zařadit provozování zařízení na sběr odpadů v rozporu se souhlasem vydaným příslušným orgánem státní správy odpadového hospodářství na jejich provozování, resp. bez tohoto souhlasu.

Dále je to neplnění ohlašovací povinnosti, tedy zaslání správně vyplněného formuláře hlášení ve stanoveném termínu a nedostatky zjištěné ve vedení evidence sbíraných a vykupovaných odpadů. SIŽP uložila ve správním řízení pokuty provozovatelem zařízení na sběr odpadů v loňském roce v celkové výši 12 tisíc eur. Rok předtím inspekce získala na pokutách přes 15 tisíc eur.

Nejvíce podnětů, respektive požadavků, dostali loni inspektoři od Železniční policie a okresních ředitelství policejního sboru. Ti iniciovali kontroly v 16 případech. „Podněty přijímané od občanů jsou v minimální míře zaměřeny na nakládání s odpady v zařízeních pro jejich sběr,“ říká Štefánek.

Od začátku letošního roku SIŽP už stihla zkontrolovat 17 provozů na sběr odpadů a ve třech ještě probíhá tento proces. „V šesti kontrolovaných provozech jsme zjistili porušení zákona o odpadech. Konkrétně v jednem případě bylo zařízení provozovAno bez uděleného souhlasu na jeho provozování a v dalších případech šlo o nesprávně vyplněné hlášení o odpadech a nedostatky ve vedení evidence sbíraných a vykupovaných odpadů, „přiblížil Štefánek.

Podle něj situace v této oblasti odpadového hospodářství se v posledním období v průběhu tří let udržuje na stejné úrovni, tedy porušení zákona o odpadech jsou zjištěny v průměru v 40% kontrolovaných subjektů.

V Česku podobně

Podobné problémy mají i v sousedním Česku. Tamní obchodní inspekce v průběhu loňského roku provedla 332 kontrol ve sběrných surovinách av 105 případech konstatovala porušení legislativy. Nejčastějším prohřeškem bylo vážení na necertifikovaných vahách, nevedení evidence nebo vykupování zakázaných zboží, jako například přístřešků nebo sloupů veřejného osvětlení. Celkově česká inspekce uložila pokuty ve výši 364 tisíc korun.

Na Slovensku podle mluvčího Ministerstva životního prostředí Maroše Stana sběr odpadů, včetně jejich výkupu, upravuje třetí část zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a to § 19, který upravuje povinnosti subjektů, zabývajících se sběrem odpadů včetně jejich výkupu.

Subjekt, sběrač odpadů včetně jejich výkupu, musí mít příslušným orgánům státní správy odpadového hospodářství vydán souhlas podle § 7 odst.. 1. Zákona o odpadech.

„Nejčastěji se u nás vykupují odpady, které jsou běžně obchodovatelné na Slovensku i mezinárodních trzích komodit, tedy ty, které generují zisk,“ dodal Stano. Většinou jsou to železné a neželezné kovy, staré vozidla, odpad z elektrických a elektronických zařízení, odpadní papír, odpadní plast, ale i některé druhy nebezpečných odpadů, jako například použité baterie a akumulátory.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.