Autor: SITA, včera 19:19

Od příštího roku klienti nebudou platit úroky nebo poplatky, které nejsou stanoveny zákonem nebo uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru nebo její přílohách.

BRATISLAVA 24. října (ČTK) – Od příštího roku klienti nebudou platit úroky nebo poplatky, které nejsou stanoveny zákonem nebo uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru nebo jejích přílohách.

Účelem je, aby věřitel byl oprávněn žádat od spotřebitele jen poplatky, s jejichž existencí se spotřebitel seznámil v době uzavírání smlouvy as nimiž se může kdykoliv jednoduše seznámit. Vyplývá to z novely zákona o spotřebitelských úvěrech, kterou schválil parlament.

V případě hrubého porušení povinnosti bude úvěr považován za bezúročný a bez poplatků, přičemž za hrubé porušení se považuje zejména posuzování schopnosti splácet úvěr věřitelem bez údajů o socioekonomické situaci spotřebitele.

Jak se dále uvádí ve schváleném pozměňovacím návrhu Heleny Mezenskej z OĽaNO, záměrem finančního zprostředkovatele je často přesvědčit nebonitních klienta, který má problémy s kontrolou vlastních finančních toků a hospodařením, aby přistoupil na úvěr , přičemž tento zprostředkovatel je motivován vidinou peněžité prémie za zprostředkování.

Zkoumání bonity klienta je dle Kuffu dobré

Mezenská také prosadila návrh, aby úvěry do 10 tisíc eur mohli lidé předčasně splatit bez poplatku.

Jak v rámci rozpravy uvedl k novele Ján Hudacký z KDH, podmínky, za nichž lidé získávají půjčky, jsou častokrát lichvu, a proto při úrocích 20% a více je šance na splacení minimální. Štefan Kuffa z OĽaNO uvedl, že zkoumání bonity klienta je dobrým návrhem. Věřitel by měl být podle Kuffu povinen zkoumat bonitu před tím, než se uzavře smlouva o spotřebitelském úvěru.

Jak doplnil, věřitelé mnohokrát vědí dopředu, že klienti nebudou vědět splácet úvěr, ale zároveň vědí, že tito klienti jsou vlastníky různého majetku a nemovitostí, o který v případě nesplácení mohou přijít. Ministr financí Peter Kazimír považuje tento pozměňovací návrh za posun správným směrem a podpořil ho.

Jak dále vyplývá z novely zákona, klient by také měl dostat možnost ukončit kupní-prodejní smlouvu na základě odstoupení od smlouvy o vázaném úvěru .

Nová ustanovení výpočtu sazby nákladů

Jestliže smlouva o vázaném úvěru zanikla a pokud spotřebitel uhradil peněžní prostředky věřiteli před zánikem smlouvy o úvěru a oznámil věřiteli zánik smlouvy pro odstoupení od smlouvy o koupi konkrétního zboží nebo poskytnutí konkrétní služby, věřitel je povinen mu tyto peněžní prostředky vrátit nejpozději do 14 kalendářních dnů po doručení tohoto oznámení.

Zároveň se doplní nové ustanovení týkající se výpočtu roční procentní sazby nákladů u úvěrů bez pevně stanoveného trvání nebo opakovaně plně splatných, tedy i při tzv.. revolvingových úvěrech. Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru umožňuje spotřebiteli čerpat peněžní prostředky libovolně, spotřebitelský úvěr se považuje za vyčerpaný okamžitě av plné výši.

Zavedení speciálního režimu

Pokud doba trvání povoleného přečerpání není známo, roční procentní sazba nákladů se vypočítá na základě předpokladu, že doba trvání spotřebitelského úvěru je tři měsíce. Pokud ještě nebyla dohodnuta maximální výška spotřebitelského úvěru, předpokládá se ve výši považuje 1 500 eur.

Součástí novely zákona je zavedení speciálního režimu pro úvěry poskytované vlastníkům bytů v zastoupení Společenství. Cílem je zajistit vlastníkem bytů nebo nebytových prostor vyšší ochranu. Přestože takové úvěry vybavují správci nebo společenství vlastníků bytů, splácejí je a také ručí za ně vlastníci bytů a nebytových prostor.

V drtivé většině jde tedy podle resortu financí o spotřebitele. Mělo by se tedy umožnit vlastníkům bytů nebo nebytových prostor získat bezplatně na základě žádosti jednou ročně výpis z účtu bytového domu i bez souhlasu Společenství nebo správce.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.