Podle bývalé špičkové lyžařky Jany GANTNEROVEJ je normální, aby vrcholoví sportovci vrátili společnosti část toho, Čo dostali za mládí. Včetně Zuzulová [1] .

Naše nejlepší lyžařka hrozí, že svlékne slovenské dres a vymění zemi, kterou reprezentuje. Čo proti tomu chcete jako šéfka lyžařské asociace udělat?

Sportovce takové velikosti, jakou dosahuje Zuzulová, nemáme na Slovensku hodně a bylo by pro Slovensko velkou ztrátou, kdyby na vrcholových sportovních akcích neštartovala Veronika v tričku Slovenska. Od samostatnosti Slovenska je Veronika první lyžařka, která otevřela dveře našemu sportu do zahraničí. Na druhé straně je osobní život každého jednoho občana v jeho rukách, takže se může svobodně rozhodnout například změnit občanství a přestěhovat se do jiné země. Veronika se rozhodla uzavřít manželství s francouzským občanem, proto je zcela přirozené, že za ním půjde do Francie. Musíte uznat, že v tomto jí zabránit nemůžeme. Mým úkolem ale je, aby do konce sportovní kariéry soutěžila pod vlajkou České republiky.

Ona neříká o osobních důvodech, ale o překážkách, které jí staví do cesty lyžařská asociace.

Slovensku lyžařská asociace její neklade klacky pod nohy. Asociace se drží legislativy a schválených vnitřních předpisů. Existuje dohoda o sportovní reprezentaci, kterou podepisuje každý reprezentant dobrovolně a bez nátlaku. Veronika dostala smlouvu na připomínkování a všechny její připomínky jsme do smlouvy zapracovali. Jinak by asi dohodu nepodepsala.

Podle vás tedy porušila smlouvu?

Upozornili jsme ji, že na vrchním oblečení nemá uvedených partnerů České lyžařské asociace, kteří jí byly v termínu na základě dohody o reprezentaci doručení. Žádali jsme o nápravu, ta nastala až v lednu roku 2012.

To považujete za významný problém?

Ne, to nepovažuji za významný problém. Největším problémem bylo, když Timoteus Zuzu (otec Zuzulová) 23. prosince před plénem úseku alpských disciplín oznámil, že Veronikina dohoda s asociací není platná a závazná, protože ji podepsal on sám, a to ne jako Zuzu v zastoupení Zuzulová, ale jako Zuzulová. To je dost vážný právní přestupek. A že na základě této dohody Zuzulová čerpala státní peníze přes účet lyžařské asociace, tak tímto prohlášením se jí vlastně peníze poukázali neoprávněně.

Při podpisu chyběla formulka „v zastoupení“?

Pan Zuzu podepsal smlouvu jako „Zuzulová“. A dokonce veřejně přiznal, že to podepsal za Veroniku aniž s tím ona souhlasila.

Zuzulovci tvrdili, že problémem byly nášivky partnerů lyžařské asociace, které jste dodali příliš pozdě na to, aby je mohla mít na kombinéze.

Netrvalo jsme tem, aby byly umístěny na kombinéze, postačila nám i vrchní část oblečení. A když zpochybnili, že od nás dostali zásilku s nášivkami, tak jsme ji doručili podruhé.

O jaké nášivky šlo?

O nápoj Enervit a logo České lyžařské asociace.

Logo asociace mělo být na přilbě?

Ne. To pan Zuzu při podpisu dohody zamítl a my jsme akceptovali, že Veronika bude mít na přilbě vlajku České republiky. Slovenská lyžařská asociace je vlastníkem reklamních ploch na Zuzulová a my jsme jí je dali k dispozici pro použití pro její partnery. Jako kompenzaci jsme za to požadovali určité finanční prostředky. Takovou dohodu odsouhlasili a později ji odmítli dodržet.

Kompenzací mělo být 10 procent z objemu reklamních smluv?

Ano.

Žádali jste to přesto, že váš marketing nezajistil reklamu?

My jsme si vzali reklamní plochu na Enervit a ostatní plochy jsme jim dali k dispozici.

Zuzulová vám znemožnila prezentaci vašeho partnera?

Oznámili nám, že její kombinéza je už vyrobena, což znamená, že tam logo nebude.

Zuzulovci tvrdí, že kombinéza se vyrábí dlouho a vy jste logo dodali pozdě.

Ano, a proto jsme akceptovali, že to nebude na kombinéze, ale na vrchním oblečení. Když jsme pak později žádali, aby tuto část dohody dodržela, druhý den už měla našité.

Na základě čeho chtěla SLA od Zuzulová deset procent az čeho?

V dohodě o sportovní reprezentaci, která je i na internetu, je naps ano, že závodník je povinen oznámit svých smluvních partnerů az nich odvést 10 procent SLA.

Proč?

Jako marketingové plnění za obsazení ploch na oblečení.

Proč by měl závodník odvádět 10 procent ze sponzoringu, který si sám zajistí?

Je to tak obvyklé i ve světě, dokonce deset procent je nejmenší podíl, jaký se vyžaduje. Bohužel, nám se v krizi těžko hledají partneři. Ztěžuje to i fakt, že nejlepší závodnice uzavřela dohody. Pokud chceme jít za reklamními partnery, tak musíme mít něco v rukách a musíme mít jjistotu, že to dokážeme splnit. Proto jsme v loňském roce přijali marketingovou směrnici a sankce za nesplnění dohody o sportovní reprezentaci.

Veronika byla první případ, kdy jste chtěli uplatnit sankce?

Ano. Ale třeba říci, že Veronika nebyla sankcionována za nedodržení doložky o deseti procentech, ani za to, že nedodala asociaci seznam svých partnerů. Důvodem byl výrok Timotea Zuzulu, že dohoda Veroniky s asociací je neplatná, protože ji za ni podepsal on. Později nám Veronika zaslala písemné stanovisko, že s ní souhlasí a nemá vůči ní výhrady a bude ji dodržovat. A poslala nám i fotografie, na kterých je na vrchním oblečení Enervit a znak asociace. Tím splnila body, které vyplynuly z disciplinární komise, jako podmínka povolení její startu.

Veronika se necítila být dostatečně podporována asociací nebo ještě předtím lyžařským svazem. Nepovažujete za adekvátní reakci, když se brání vracet vám nějaké peníze?

Už v době, kdy Veronika teprve procházela k dospělým, dostala takovou finanční podporu, jakou měla v té době Smerčiaková, závodnice v první stovce světového poháru. Tehdy jsme si řekli, že Veronika jako vítězka nejvážnějších dětských závodů nemůže zůstat nepovšimnuta a musí dostat vyšší podporu.

Proč jste nezohlednily současné úspěchy Zuzulová a přidělili jí stejnou částku jako třem méně úspěšným závodníkem, tedy 10 tisíc eur?

Postupovali jsme podle kritérií dosažených výsledků, které má stanovený každý sportovní svaz na každou sezónu. Do pásma této podpory se s Veronikou dostali i další tři. Ale myslíte si, že za 10 – tisíc eur jste schopen připravit špičkového reprezentanta?

Ne, ale peníze jste mohli rozdělit i jinkdyž.

Jak?

T když, aby bylo zřejmé, kdo je nejlepší.

Ale i Adam Žampach udělal velmi dobré výsledky. Gantnerová (dcera Jany Gantnerovej) byla 84. v světovém žebříčku ve slalomu. Je to špatné místo?

Ne, ale od nástupu Zuzulová jsme měli pouze jedno bodové umístění ve světovém poháru, které dosáhl někdo jiný než ona.

Ale byli jsme 23. na olympiádě. Konkrétně moje dcera ve Vancouveru.

Ale to není světový pohár.

A Čo je pro vás víc? Vždyt za největší úspěch se považuje olympiáda [ 2] . Čo se týče sportovního hodnocení, je olympiáda nejvyšší soutěž. Pak jsou mistrovství světa a pak jde světový a evropský pohár.

Je správné, že světově nejúspěšnější závodnice dostane tolik, Čo průměrní závodníci?

Za nejlepší výsledky má Veronika navíc 30 tisíc eur jako TOP sportovec. Tak jako například i jiní závodníci zařazeni do TOP týmu, Procházková, Bajčičák. Každý má jinou částku podle výsledků.

Ale to nejsou peníze od lyžařské asociace, ale od státu.

Ale musí jít přes asociaci, protože my jsme garantem toho, že jsou peníze použity na tu činnost, na kterou jsou určeny.

I tak jsou přes asociací pouze převedena.

Ano, ale já jsem zodpovědná za jejich transferovaných. A jsem zodpovědná i za ostatní podmínky, mezi které patří například nošení loga asociace. Ale nemám ráda žabomyší války, proto jsme akceptovali, že nebude mít logo, ale státní vlajku. Mimochodem, v pravidlech FIS stojí, že závodník má mít označení národní federace a pokud není národní federace, může mít symbol státu.

Nebyla součástí žabomyší války i hrozba distance ze strany asociace, která pominula až těsně před startem Zuzulová v Kraňsko Gore?

Výsledek disciplinární komise má svou posloupnost. Zákaz startu mohla dostat již dříve, v Záhřebu.

Vy jste mohly ovlivnit rozhodnutí disciplinární komise?

Ne, protože jsem tu v té době nebyla, pouze mě informovali.

A Čo si o tem myslíte?

Trvala jsem na embargu zpráv pro média. A my jsme to ani médiím nedali.

Jenže hrozba distance ovlivní psychiku závodníka i když není veřejně pertraktovaná.

Ale Veronika měla dostatečný časový prostor na nápravu. Platnost nabylo prohlášení disciplinární komise hned po závodech v Záhřebu a další měly být až o 30 dní v Kraňsko Gore. Veronika to bez problémů stihla splnit. Vůbec jsme nepočítali s tím, že by neštartovala.

Jak si tedy vysvětlujete, že Zuzulovci to považovali za hrozbu, která se vyřešila až v poslední chvíli?

To není pravda. My jsme posílali oficiální přihlášku do Kraňsko Gory mnohem dříve, dva týdny před startem. Všechny kroky jsme dělali v přesvědčení, že Veronika podmínky splní. Sama jsem byla závodnice a nikdy bych si nedovolila nepustit závodníka na závod.

Čo byl důvod ke zrušení distance?

Veronika potvrdila, že souhlasí s dohodou o sportovní reprezentaci.

Považujete hrozbu distance za adekvátní v případě, že jde o naši nejlepší závodnice?

Měla jsem garanci od panu Zuzulu, že požadavky od disciplinárky vyřeší.

To se nedalo dosáhnout bez hrozby distance?

Je to nejmenší forma sankce podle pravidel komise.

I t když, je to adekvátní forma?

Říkala jsem panu Zuzulovi, že požadavky komise jsou splnitelné.

Nebyly takovým žabomyší bojem i sugestivní otázky v prohlášení lyžařské asociace, jestli se náhodou Zuzulová nebojí nastupující generace mladých závodnic, které jste vydali po emotivní tiskovce? To jste mysleli vážně?

Ne, tak jak jsem ani všechny body její tiskové konference nemohla brát vážně.

Tak proč jste to prohlášení uvedli?

Snažili jsme se odlehčit problém. Veronika se určitě nemusí obávat konkurence. Ona je velký talent a pokud by měla lepší podmínky, dosahovala by ještě lepší výsledky. Bohužel, tento stát neumí zajistit adekvátní podmínky v takovém individuálním sportu. Ale Veronika možná o dva-tři roky skončí, a Čo bude dál?

Kdy by mohly být na Slovensku zase závody světového poháru?

Kdyby to bylo tak jednoduché, tak ho už dávno máme. Když chceme dostat na Slovensko světový pohár, musíme dělat i níže akce. Bohužel se mi nedaří přesvědčit předsednictvo FIS, že jsme vyspělá země, která garantuje zázemí světového poháru. Je to o lobbingu.

Když bude chtít Zuzulová odejít z národního týmu, budete ji sankcionovat?

Jsem přesvědčena o tem, že neodejde, protože by nemohla startovat na olympiádě.

Nemohla by startovat, protože by jí asociace vzala body, které dosud nasbírala a neměla by je dost na to, aby se do Soči kvalifikovala?

Ne. FIS má ve svých pravidlech zákaz importu závodníka a nedá k němu souhlas zvlášt, když je to špičkový závodník jako Veronika.

Anastazia Kuzmínovo nám dovolili importovat.

Ona k nám přišla jako závodnice běžeckých disciplín do Biatlonový družstva. Navíc nebyla tak vysoko v žebříčku.

Slovensku lyžování je poznamenAno vytunelování 70 milionů z lyžařského svazu. Vy jste v té době také působili v lyžařských strukturách, nemohli jste proti tomu něco udělat?

Já jsem tehdy možná i něco udělala uvnitř předsednictví Slovenské lyžařského svazu. Nesouhlasila jsem s panem Dubovský (tehdejší předseda SLZ), abychem dali trestní oznámení na ministerstvo financí za poškození dobrého jména.

V té době jste byli v dozorčí radě firmy, přes kterou tekla marketingová podpora do lyžařského svazu. Ani v této funkci jste neměli dost informací na to, abyste tomu mohli zabránit?

Daňovou kontrolou byly zjištěny nedostatky například i ve výběrových řízeních na letenky, které byly objednány mimo veřejného zakázek [3] . Shodou okolností se to týkalo i Timotea Zuzulu. Ale při lyžařských soutěžích se často mění termíny a ruší závody, takže se to s letenkami těžko organizuje. Ale když to kontrola pokaždé vyhodnotila jako neoprávněné využití prostředků, hned se vám to nasbírá.

Z letenek že by se ztratilo 70 milionů korun?

Sedmdesát milionů to už bylo i po započtení úroků a penále.

Jak si představujete vztahy mezi závodníky, asociací a sponzory v budoucnu?

Pracujeme na nové dohodě o reprezentaci. Její novou podobu dáme reprezentantem na připomínkování a budeme tvořit nové smluvní vztahy.

Čím se bude nejvíce lišit od stávajících dohod?

Současná dohoda pochází ještě z bývalých dob a její stálými úpravami si už některé její body začali odporovat. Teď jde o to, zda v této dohodě budeme přesně definovat plochy, které bude mít asociace a plochy, které budou patřit závodníkovi, nebo zda uděláme dohodu, která to nebude řešit a plochy se vyřeší dodatky s každým reprezentantem zvlášt.

Čo prosazujete vy?

Tu druhou, tedy, aby se plochy řešili jako příloha ke smlouvě. At je obecná část, která bude tvořit základní rámec společný pro každého reprezentanta s ustanoveními o tréninkových plánech, antidopingových pravidlech nebo zákonném pojištění. Speciální body, které by se dotýkaly umístění znaku, loga a reklamních ploch, bychem dělali s každým závodníkem zvlášt.

Z lyžařských kruhů se ozývá, že spor asociace a Zuzulovců má základ v osobní animozite mezi vámi a otcem Veroniky. Čo si o tem myslíte?

Pána Zuzulu si velmi vážím, protože je málo lidí, kteří dosáhli tak dobré výsledky, natož s vlastními dětmi.

Jaký to bude mít závěr? Existuje ještě nějaký nesplněný závazek Zuzulová vůči asociaci?

Do konce května nám musí sdělit svých reklamních partnerů.

A finanční plnění?

To jsme ještě nedoriešili.

To znamená, že nebudou, nebo, že ještě nejsou jasné?

Nejsou jasné. Oni na tiskové konferenci řekli, že mají dát asociaci 26 tisíc eur.

Později to korigovali.

Takže spolu s médii trochu zavedli veřejnost.

Chcete iv budoucnu uplatňovat princip, že závodník má předat nějaký podíl z objemu sponzoringu?

Ano.

Kolik, deset procent?

Maximálně 10 procent. A jde o to, jak se s těmi penězi bude dál hospodařit, zda vznikne fond NA rozvoj lyžování a bude se používat na dětské kempy. Nám jde o to, abychem zaktivizovaly mládež. Navíc, nikde není řečeno, že Zuzulovcem letos ty peníze nebudou vráceny, jak jsme udělali iv případě Procházkové. Zatím jsme stále ve stádiu nastavování celého procesu následného využití těch prostředků.

Myslíte si, že rozvinutí mládeže je úloha špičkového závodníka?

To je úkol lyžařské asociace.

Pak proč ji deleguje na závodníka?

Protože díky asociaci si závodník může shánět svých partnerů.

Říkáte, že Zuzulová má sponzorů díky členství v asociaci?

Má sponzorů hlavně díky tomu, že je reprezentantkou Slovenska ve sjezdovém lyžování. Tento systém běžně takto funguje iv jjiných sportech.

Proč by měl Timoteus Zuzu kromě péče o svou svěřenkyně ještě financovat mládež?

V tomto se asi budeme rozcházet. Nyní se poprvé dávají dohromady tyto vztahy a přizpůsobujeme se jjjjjjiným podobným zemím, jako je například Slovinsko nebo Chorvatsko, které také žádají, aby špičkový závodník i něco vracel státu a dal tak možnost mladším dostat se na úspěšnou dráhu.

Jenže to by náš stát měl vytvořit podobné podmínky lyžařům, jako například v tem Slovinsku. Vy je považujete za srovnatelné?

Čo se týče Slovinců i ano, protože jejich lyžařská federace ztratili pár velkých partnerů a ztrácí i někdejší finanční sílu.

Takže díky tomu, že se to ve Slovinsku zhoršuje, se mu Slovensko přibližuje?

Ano. My určitě nikoho nedobiehame. Ale podívejme se na to naopkdyž. Všichni ve slovinském družstvu mají alespoň stejné oblečení.

Ale rodiče závodníků asi nemusí spát při svahu v autě, jak to dělávaly Zuzulovci.

I můj otec spával v kempu. Pro nás je to zcela normální. A Zuzu spával ve stanu is mými dětmi nebo v Avii, kterou byl můj otec za mnou na olympiádě v Sarajevu. Ale nevím, jestli to chceme až do takové míry řešit.

Ne. Otázka je, zda v podmínkách Slovenska, kde je málo peněz, Nezkomplikuje povinnost závodníka odvádět část ze svých sponzorských peněz asociaci jeho cestu k vrcholu.

To nám asi ukáže čas. Já bych jen chtěla, abychem současným závodníkům nechali podmínky, na jaké jsou zvyklí, abychem ukázali, že si jich vážíme. A aby mladí už měli definovány nové, jasná pravidla.

References

  1. ^ Zuzulová (www.sme.sk)
  2. ^ olympiáda (www.sme.sk)
  3. ^ zakázek (www.sme.sk)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.