Original article

16.05.2014 | Zuzana Kollárová[1] | © 2014 TREND Holding[2]

Záručná lhůta jsou dva roky. Když reklamujete zboží u nás, během prvých 12 měsíců od kúpy musí predajca dokázat, že ste zboží poškodili vy. Vybavenie reklamácie nesmie trvat dlhšie jak 30 dní.

Klasickú smlouvu musíte podpísat. Až potom je platná. Jsou však i také zmluvy, které platí už vtedy, když s nimi ústne souhlasíte. Jde o zmluvy uzatvorené na diaľku. Stačí teda dohovor přes telefón nebo přes internet. Po prvej dodávce zboží zrazu zjistíte, že ste se nechali nachytat na reči. Druhá zásilka už není zadarmo. Když si spočítate platby za zboží posielaný napríklad i pol roka, zjistíte, že ho poriadne preplatíte. Predajca se vám začne posielat upomienky a vyhráža se exekúciou. Zákon však myslí i na ochranu takýchto spotřebitelů – od zmluvy můžete odstúpit.

Reklamovat nebo odstúpit od zmluvy?

Európske spotřebitelské centrum ma takovou skúsenost, že Lidí si často mýlia reklamáciu a odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku. Právnička centra Veronika Virághová to dokladá na konkrétnem príklade.

Spotřebitelka si objednala z e-shopu šaty. Když jej dorazili zistila, že jsou na boku rozpárané. Ze zákona měla právo od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpit bez udania důvodu do 7 pracovných dní (od 13. júna 2014 se táto lhůta mení na 14 kalendárnych dní). Místo toho však šaty reklamovala po této lhůtě s tím, že požaduje vrátenie peňazí, pretože není spokojná v kvalitou látky. Predávajúci jej však reklamáciu vybavil opravou šiat, co bylo v súlade se zákonem.

Centrum rieši i hodně prípadů, kdy naši spotřebitelia reklamujú zboží zakúpený v kamennej prodejně mimo Slovenska přímo v této prodejně. Predávajúci ich odbije s tím, že u nich záruka platí jen 3 měsíce nebo že se vzťahuje jen na isté časti zboží. Napríklad se netýka podrážky topánok. „V takýchto případech jde buď o neznalost prodávajícího nebo o snahu využit možnú neznalost spotřebitela,“ komentuje prípady,“ vysvetľuje V. Virághová.

Důležité je podle nej hlavně mít vždy kópie dokumentů a dokladů reklamovaného zboží.

„Když reklamujete zboží poštou, určite si predtým urobte kópiu dokladů, které boli k zboží priložené. Je lepšie mít ze všetkého uschovanú kópiu. Neviete, či nebudete nedřív riešit s predávajúcim problémy ohledne vašeho zboží. Takisto si od prodávajícího vypýtajte vždy písomné potvrdenie – i o uplatnení reklamácie a takisto o vybavení reklamácie. Predávajúci má síce zákonnú povinnost ich vydat, ale je pravidlem, že tyto doklady spotřebitelia nedostanou.“

Spotřebitel by mal poznat „zlaté pravidlá“ reklamácie. Jsou obsiahnuté v zákone o ochrane spotřebitela (hlavně § 18) a v Občanskem zákonníku (§ 612 a nasledujúce). Jde o pár ustanovení, které je velmi praktické ovládat.

Reklamácia v krajine EÚ

V prvém rade je treba preskú mít, akým právem se váš zmluvný vzťah s predávajúcim riadi. Pokud ste nakupovali v kamennej prodejně mimo Slovenskej republiky, napríklad v Rakúsku, je veľká pravdepodobnost, že váš zmluvný vzťah se bude riadit právem rakúskym. Z toho důvodu se nemůžete spoliehat, že ste chránení takými pravidlami, jak na Slovensku.

Právnička centra pripomína, že Európska únia síce zakotvila dvojročnú záruku, avšak podmínky, jak reklamovat v krajinách Európskej únie jsou rôzne.

„Dobré je takisto vediet, že pokud si kúpite zboží v prodejně v Nemecku, avšak reťazec má pobočku i na Slovensku, neznamená to automaticky, že zboží můžete reklamovat i v prodejně u nás. Predávajúci toto robia jen v rámci proklientského prístupu.“

Na Slovensku, pokud vám predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní odo dne uplatnenia reklamácie, máte ze zákona právo na odstúpenie od zmluvy respektíve na výmenu zboží za nový. V. Virághová z Európskeho spotřebitelského centra upozorňuje, že napríklad v Českej republike to tak není.

„Pokud vám predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní, máte právo na nový výrobok iba v případě, že vaša reklamácia byla oprávnená. V Rakúsku ani v Maďarsku není daná presná lhůta, do které musí být reklamácia vybavená. Malo by však Jít o dobu primeranú (napríklad vzhledem na zložitost opravy). V Poľsku má predávajúci povinnost kupujúcemu odříct na jeho reklamáciu do 14 dní, avšak opät je lhůta na vybavenie reklamácie určená jak doba primeraná.

Když reklamujete zboží u nás, během prvých 12 měsíců od kúpy leží dôkazné bremeno na predávajúcem – on dokazuje, že ste zboží poškodili vy. V Rakúsku je táto lhůta kratšia, je to jen 6 měsíců. Po této dobe se dôkazné bremeno prenáša na spotřebitela, který dokazuje, že zboží nepoškodil on, ale jde o chybu při predaji.“

Čo by ste mali vediet o svojich právach

 • Když se užívanie zboží riadi návodem, predávajúci je povinný poskytnút kupujúcemu návod na používanie v slovenskem jazyku. Když tuto povinnost nesplní, je povinný nahradit kupujúcemu škodu, která z toho vznikla.
 • Predávajúci je povinný spotřebitela riadne informovat o podmienkach a způsobe reklamácie včetně údajů o tem, kde možno reklamáciu uplatnit, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí být na viditeľnem místě dostupnem spotřebitelovi.
 • Predávajúci je povinný prijat reklamáciu v kterékoli prevádzkarni. Neplatí to, když je na opravy určená iná osoba.
 • V prevádzkarni musí být během prevádzkovej doby prítomný zamestnanec pověřený vybavovat reklamácie.
 • Predávajúci nebo ním pověřený zamestnanec je povinný zařídit reklamáciu ihned, v zložitěch případech do 3 pracovných dní. Do této lehoty se nezapočítava čas potřebný na odborné posúdenie chyby.
 • Vybavenie reklamácie nesmie trvat dlhšie jak 30 dní. Po uplynutí této lehoty má spotřebitel rovnaké práva, akoby išlo o chybu, kterou, nemožno odstránit. Predávajúci je povinný, když reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslat na vlastné náklady na odborné posúdene. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslání nebo výsledky odborného posúdenia preukázat. Odborným posúdením je vyjadrenie znalca nebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou.
 • Predávajúci je povinný při uplatnení reklamácie vydat spotřebitelovi potvrdene.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydat písomný doklad najnedřív do 30 dní od datumu uplatnenia reklamácie.
 • Predávajúci je povinný viest evidenciu o reklamáciách a predložit ji na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovat údaje o datume uplatnenia reklamácie, datume a způsobe vybavenia reklamácie.

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia

Čo radí S.O.S.

 • Když se objaví chyba zboží, reklamujte ho bezodkladne, hned. Spotřebitelia používajú zboží i přes tomu, že má chybu, v zmysle veď to ještě vynosím, a až když hrozí, že zboží je už nepoužiteľný, zboží reklamujú. Zákon však jednoznačne stanovuje, že reklamácie chýb se uplatňujú bezodkladne po ich zistení. Predajca je preto v práve vtedy, když konštatuje, že zboží byl používaný s chybou.
 • Reklamujte osobne, zájdite do predajne, podrobne chybu opíšte a trvajte na vyhotovení písomného reklamačného záznamu, kde bude váš opis chyby uvedený. Reklamovat můžete i v inej pobočke predajcu. Vaši reklamáciu je predajca povinný zařídit do 30 dní. Zaslání sms správy se za vybavenie reklamácie nepovažuje.
 • Když existuje znalecký posudok nebo odborné stanovisko, máte právo doň nahliadnut a udělat si z neho odpis.
 • Když predajca reklamáciu odmietne, treba skontrolovat, či dodržal 30 dňovú lhůtu na jej vybavene. Když nie, reklamáciu nevybavil zákonným způsobem a máte právo na vrátenie peňazí.

Kuriózne prípady reklamácií

V popradskej spoločnosti ochrany spotřebitelů S.O.S. pomohli spotřebitelke, která si objednala narodeninovú tortu, no dodali jej tortu s inou polevou, akú chcela. Nejen, že jej vrátili peníze, ale dostala ďalšiu tortu grátis jak odškodné.

Kuriózny byl i prípad staručkej pani, která chodievala k mäsiarovi, který mal váhu skrytú za stĺpem. Nezdalo se jej to a doma si kúpené maso prevážila na šperkárskej váhe. Takřka vždy zaplatila víc jak měla. Nakonec predajca váhu umiestnil t když, že Lidí videli na displej i ruky mäsiara.

V centre riešili i prípad ojazdeného auta, které hned po odchode z bazáru skolabovalo a bylo celkem nepojazdné nebo prípad bábiky morskej panny, která po kontakte s vodou, hoci pro ňu byla určená, neznesiteľne zapáchala.

Možné je vyreklamovat i hrozno, které se pokazí pár hodin po kúpe nebo záhradný bazén, od kterého ste stratili pokladničný doklad.

K najzaujímavejším a najzložitejším prípadem však patrí prípad důchodcu. Namerali im víc než 4-násobne vyšší spotřebu plynu jak v predchádzajúcem kalendárnem období. Išlo o malý rodinný dem, kterého kapacita odberu plynu nebyla v takejto výšce ani technicky možná. Za 10 měsíců tak důchodcovi vznikol nedoplatok spolu se sankciami okolo 5 000 eur. Mimosúdne prípad centrum riešilo na úrovni dodavatela, distribútora, ÚRSO, meteorológů. Vytvorili špecializovaný odborný tím, který skúmal odpočítané hodnoty. Plynomer mezičasem navíc vymenili, zrecyklovali, záznam o odpočte neurobili. Pravdepodobná byla práve chyba při odpočte – při nameranej hodnote vyše 10 000 m3 plynu asi pridali nulu navíc. Po 8 měsícoch riešenia byla reklamácia nakonec uznaná, spotřebitelovi vrátili peníze, které jak sankcie zaplatil dodavatelůi a zvyšok dlhu zmazali.

Zdroj: Spoločnost ochrany spotřebitelů S.O.S. Poprad

Seriál S.O.S. pro spotřebitela pripravujeme v spolupráci s Európskym spotřebitelským centrem, Slovenskou obchodnou inšpekciou a Spoločností ochrany spotřebitelů S.O.S. Poprad (všechny vydania a RSS odber[3])

V ďalšej časti si prečítate Predaj přes internet a jak ho reklamovať

Tagy: S.O.S. pro spotřebitela[4]

References

 1. ^ Zuzana Kollárová (www.etrend.sk)
 2. ^ Politika copyrightu (www.etrend.sk)
 3. ^ všechny vydania a RSS odber (www.etrend.sk)
 4. ^ S.O.S. pro spotřebitela (www.etrend.sk)
 5. ^ Registrácia (financie.etrend.sk)

zaslání zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.