Original article

Newsletter

Mám zájem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Ověřené našími zákazníkmi

V konečnem efekte linka, kterou sme kupovali v tomto obchode, vyzerá na prvý pohled dobre a vzhledem k ceně to hodnotím jak velmi dobrú kúpu. Má velmi pekné vrchné dvierka a celkový dojem z kuchyne je dobrý. Komunikácia s obchodem a celé dodanie bylo velmi dobré, preto obchod odporúčam.

Katka, 2.7.2015

Hodnotenie: 
..

anonymous, 30.6.2015

Hodnotenie: 
Odporucam každému kupujucemu ceny mají najlepšie

Cinky, 18.6.2015

Hodnotenie: 
Odporúčam,spoľahlivý obchod

golda, 8.6.2015

Hodnotenie: 
Vrelo odporucam vsetkym

tinka, 7.6.2015

Hodnotenie: 
odporúčam

BB, 3.6.2015

Hodnotenie: 

 

Farebné odtiene materiálů na fotogradiách jsou orientačné a nemusia být totožné s originálem.

Farebné prevedenie se může líšit na základe nastavenia jasu a farieb Vašeho monitora.

Rozmery při čalúnenem nábytku jsou v tolerancii +- 5 cm. Rozdiely v rámci této tolerancie ne jsou důvodem reklamácie. 

1. ZÁKLADNÉ IINFORMÁCIE

NK – PLUS s. r. o
Užhorodská 6027/A
071 01 Michalovce

IČO: 46407260
DIČ: 2023387421
IČ DPH: SK 2023387421

Kontakt: 0918 308 012
Mail: info@xxlnabytok.sk
Číslo účtu: 2963861056/0200
Bankové spojenie: VÚB, a. s.

Všeobecné obchodné podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľem / predávajúcim / dodavatelem zboží a služeb e-shopu www.xxlnabytok.sk[1] je spoločnost NK-Plus, s.r.o. se sídlem na Užhorodskej ulici č. 6027/1A.

 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, který souhlasí se všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si zboží nebo služby prostřednictvím elektronických komunikačních prostriedků. Pro účely zákona č. 108/2000 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho predaja jjjjjiným osobám, za účelem podnikania nebo výkonu zamestnania či povolania.

 3. E-shopem je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupem.

 4. Zbožíem nebo službou jsou všechny produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe které je realizovaný predaj zboží a služeb.

 6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostřednictvím e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To neplatí však pro odstúpenie od zmluvy v súlade s § 12 v lhůtě 7 pracovných dní.

 

Článok II.

Cena

 1. Všechny uvádíné ceny při zbožíe jsou konečné včetně 20 % DPH

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. Objednávku predávajúci může zrušit v případě vyradenia zboží z ponuky výrobcu nebo z jiných důvodů.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia zboží nebo služeb uložených do košíka v e-shope. Pro korektné vybavenie objednávky je potřebné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednaný zboží nebo služby.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky souhlasí se znením všeobecných obchodných podmínek a reklamačných podmínek jak i s cenou objednaných zboží a služeb a teda objednávka se stáva záväznou.

 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrdením zboží v zmysle ods. 1. tohto článku.

 

Článok IV.

Platobné podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shope je možné platit nasledovnými způsobmi:

  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při preberaní zboží)

  2. platba na základe zálohovej faktúry – ve před, zboží bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedků na náš účet,

  3. platbu na základe darčekového poukazu

 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedků, které může kupujúci využit při nákupu na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedků. Datum platnosti kupónu je uvedený na ňem. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnút s kupujúcim.

 3. Doplatky pro jednotlivé možnosti platieb jsou uvedené v čl. VI těchto všeobecných obchodných podmínek.

 4. Predávajúci může poskytnút kupujúcemu možnosti zliav:

  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

  2. zľavu za opakovaný nákup,

  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

 5. Poskytované zľavy není možné kumulovat.

 

Článok V.

Dodacie podmínky

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lhůtě 50 dní od jej vytvorenia.

 2. Když je zboží skladem je expedovaný podle kapacitných možností v Co najkratšem čase.

 3. Když se v objednávce nachádza viacero zboží a služeb a čast z nich není skladem, informujeme o tem kupujúceho s možnostami čiastočných dodávek.

 4. Spolu s zbožíem je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod jak i ostatné dokumenty k zboží od výrobcu.

 5. Za místo plnenia se považuje místo, do kterého je zboží dodávaný.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostřednictvím:

  1. kurýrní spoločnosti,

  2. osobne na zvolenej prevádzke v objednávce,

  3. vlastnou dopravou prodávajícího

 

Článok VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti platieb

 1. Při platbe dopředu na bankový účet na základe zálohovej faktúry nebo prostřednictvím platobných brán si za dopravné účtujeme:

  1. pri doprave kurýrskou spoločností s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 15,00 €

  2. vlastnou dopravou prodávajícího po celé Slovenskej replublike maximálne do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,00 € až 13,00 €

 2. Při platbe na dobírku (platíte při preberaní kurýrovi):

  1. pri doprave kurýrskou spoločností s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,00 € až 13,00 €

  2. pri doprava vlastnými dopravnýcmi prostriedkami do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,00 € až 13,00 €

 3. Predávajúci se může s kupujúcim dohodnút i na jiném jak štandardnem (vyššie uvedenom) postupe při zasielaní zboží nebo služeb jak i cen za tyto služby.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z prodávajícího na kupujúceho prechádza až momentem vyplacení plnej ceny za dodávku.

 2. Zboží nebo služby, na které se vzťahuje ještě vlastnícke právo prodávajícího, má predávajúci právo v případě uplatnenia reklamácie zařídit až v momente jeho úplného zaplacení.

 

Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Stornovat objednaný zboží má zákazník právo do 12 hodin od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. Poplatek za stornovanie objendávky po 12 hodinách je 15,00€.

 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatek ve výšce skutočných dopravných nákladů.

 

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotřebitel má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího a o zmene a doplnení některých zákonů (Dále jen jak „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstúpit od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dne převzetí zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, když toto právo chce využit, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručit najnedřív v poslední den určenej lehoty na kontaktnú adresu prodávajícího nebo toto odstúpenie odovzdat na poštovú přepravu najnedřív v poslední den lehoty na adresu, která je uvedená v kontaktoch. Spotřebitel je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslat nebo doručit osobne predmet zmluvy od které odstupuje spolu se všetkou dokumentáciou – napr. originálem faktúry, návodem a inou dokumentáciou k zboží, která mu byla doručená spolu s zbožíem, najnedřív však do 14 dní odo dne odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Doporučujeme kupujúcim aby si vyhotovili pro vlastnú potřebu kópiu faktúry a zboží zasielali doporučene a ako poistenú zásilku. Na odstúpenie od zmluvy můžete využit nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy[2], v kterém je potřebné vyplnit minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Zboží nám nezasielajte na dobírku, takýto zboží nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovatel e-shopu vráti zaplatené plnenie za zboží / službu včetně hodnoty za najlacnejšie bežný způsob doručení jak i nákladů preukázateľne vynaložených na objednanie zboží do 14 dní odo dne doručení odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátit peníze dřív jak je mu doručený zboží nebo spotřebitel nepreukáže zaslání zboží, to neplatí v případě když predávajúci navrhol, že si zboží vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie zboží znáša spotřebitel. 
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy se podle § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pro zboží, který byl zhotovený podle osobitných požiadaviek spotřebitela, nebo který vzhledem na jeho vlastnosti nemožno vrátit, nebo zboží, který rychle podlieha skaze nebo zníženiu akosti, taktéž pro predaj novín, časopisů, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu nebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu nebo multimediálneho diela, které spotřebitel rozbalil nebo i na zboží, který byl uzavretý v ochrannem obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů..
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností zboží má spotřebitel s zbožíem manipulovat a skontrolovat ho jen takým způsobem, akým by mu to bylo umožnené v bežnej prodejně, co prezumuje povinnost vrátenia zboží s originálnym obalem, visačkami a podobne. 
 8. Spotřebitel znáša akékoľvek snížení hodnoty zboží, které bylo způsobené jeho používaním nad rámec potřebný pro zistenie funkčnosti a vlastností zboží. 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany se pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. převzít objednaný zboží,

  2. zaplatit za zboží dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  1. dodat zákazníkovi zboží v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej ceně,

  2. spolu s zboží nebo dodatočne zaslat zákazníkovi všechny dokumenty k zboží jak napríklad faktúru za zboží, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajů

 1. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pro korektné plnenie objednávky.

 2. Prevádzkovatel vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, mimo přepravnej spoločnosti pro doručení zboží nebo služeb, a zároveň mimo prípadů vyplývajúcich z těchto všeobecných obchodných podmínek

 3. Prevádzkovatel vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade se zákonem č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajů a o zmene a dopnení některých zákonů v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (Dále jen „zákon“)

 4. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadat prodávajícího, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

 

Článok XII.

Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udelit kupujúcemu zmluvnú pokutu ve výšce 10 € (slovem desat eur) v případě, že vytvoril objednávku, kterou nestornoval a zboží si od dopravcu nevyzdvihol, a tak byl vrátený zpět predávajúcemu, nakolik porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.

 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu (10,00 €) nebo sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy (10,00 €).

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo měnit a dopĺňat tyto všeobecné obchodné podmínky i bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V případě zmeny všeobecných obchodných podmínek, se riadi celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodných podmínek, které boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

 2. Neoddeliteľnou súčastí těchto všeobecných obchodných podmínek jsou i reklamačné podmínky.

 3. Tyto všeobecné obchodné podmínky jsou k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim jak i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 4. Tyto všeobecné obchodné podmínky včetně ich neoddeliteľných súčastí nadobúdají platnost a účinnost 11. júna 2012.

 

References

 1. ^ www.xxlnabytok.sk (kostrej.sk)
 2. ^ Odstúpenia od kúpnej zmluvy (www.nakupujbezpecne.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.