Uskladnění

Záruka a servis

Před odstavením zařízení jej nejprve ponechte

Na tento přístroj záruku po dobu 3 let ode

úplně vychladnout.

dne koupě. Přístroj byl pečlivě vyroben a před

Napájecí kabel naviňte kolem držáku pod dnem

expedicí důkladně vyzkoušen. Uschovejte si, prosím,

přístroje.

účtenku jako doklad o nákupu. V případě uplatňování

Přístroj uchovávejte na suchém místě.

záruky se spojte se servisem telefonicky. Jen tak

lze zajistit bezplatné zaslání zboží.

Záruka platí pouze na vady materiálu a výroby, nikoliv

Likvidace

na opotřebení ani poškození rozbitných součástí,

jako jsou spínače nebo akumulátory. Výrobek je určen

výhradně pro soukromé použití, nikoliv pro podnikatelské

Přístroj v žádném případě nevhazujte

účely.

do normálního domovního odpadu.

Na tento výrobek se vztahuje evrop-

Záruka pozbývá platnosti při zacházení neodpo-

ska směrnice 2002/96/EC.

dajícím účelu, při nesprávném a neodborném,

při použití násilí, a při zásazích, které neudělal

Zlikvidujte přístroj v příslušném zařízení (firmě) na

námi autorizovaný servis. Práva vyplývající ze

likvidaci odpadu.

zákona nejsou touto zárukou omezeny.

Dbejte na aktuálně platné předpisy.

V případě pochybností se obraťte na zařízení na

Elby

odstraňování odpadu.

Masarykova 16 / B

080 01 Prešů

všechny obalové materiály zlikvidujte

Slovensko

ekologickým způsobem.

Tel. +421 (0) 51 7721414

Fax. +421 (0) 51 7721414

e-mail: support.sk @ kompernass.cem

Dovozce

Kompernaß GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.cem

– 17 –

zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.