Jak se PayPal účet používá?

Možností, jak používat PayPal je mnoho a neustále přibývají další. Toto jsou ty nejzákladnější a zkušenější uživatelé mohou vdiskusii doplnit další:

 • úhrady za zboží či služby (např. v eshopech) na PayPal účet provozovatele e-shopu
 • příjem peněz na PayPal účet za vlastní výrobky a služby – z jiného PayPal účtu od uživatele sídlícího kdekoliv na světě
 • přesun peněz ze slovenského bankovního účtu na PayPal az PayPal účtu
 • příjem peněz od kohokoliv, kdo nevlastní PayPal účet – na převod stačí jen platební karta
 • zaslání peněz komukoliv, kdo nevlastní PayPal účet
 • vystavování odběratelských faktur přímo v administraci PayPalu
 • zaslání příspěvku nadaci, vývojáři zda blogerovi

PayPal umožňuje založit si konto soukromé i byznys konto av závislosti na typu účtu si za transakce v některých případech účtuje poplatky . Nákup zboží je zpravidla zdarma, zpoplatněné je především přijímání peněz.

Přesné ukotvení PayPalu či podobné služby v slovenském zákonech neexistuje. Jak tedy posuzovat PayPal účet z hlediska daní a jak ho účtovat ve firemním účetnictví? V článku vycházím jen z několika odpovědí metodiků Daňového ředitelství a zbytek je můj výklad platných zákonů.

Je PayPal účet bankovním účtem?

Podle všeho ne . Ve smyslu stanoviska DRSR, kterou jsem dostal (a podle všeho i mnoho jjiných žadatelů), PayPal není zmíněn v zákoně o platebních službách a jelikož nemá od NBS obdržely povolení k poskytování platebních služeb, nemůže být rovnocenný účtu v bance a není možné ho za něj považovat.

Alternativní mezinárodní finanční instituce PayPal a MoneyBookers umožňují provádění elektronický plateb v prostředí internetu pro uživatele mezinárodního platebního systému. Tyto finanční instituce nemají povolený NBS. Z uvedeného důvodu není možné považovat operace provedené přes systémy PayPal a MoneyBookers za rovnocenné s operacemi prováděnými prostřednictvím institucí, které mají uděleno povolení NBS. Účet zřízený v alternativních mezinárodních finančních institucích PayPal a MoneyBookers není považován za bankovní účet.

Je třeba PayPal účet nahlašovat na Daňový úřad?

Zřízení bankovního účtu firmou je vždy třeba nahlašovat daňový úřad – vyplývá to z oznamovací povinnosti stanovené v zákoně o správě daní (tj. Finančního pořádku, § 67 odst.. 2 a odst. 9). Že však PayPal účet není bankovním účtem, (opět citace DRSR) „… jeho zřízením proto nevzniká daňovému subjektu oznamovací povinnost ve smyslu § 31 odst.. 5, příp. odst. 7 zákona o správě daní a poplatků. „ (Odpověď je ještě z roku 2011, v citaci je proto uveden dnes již neplatný zákon)

Postačí výpis z PayPalu účtu jako podklad pro účetnictví, a to iv elektronické podobě?

K zobrazení v účetnictví se dostaneme později, podstatou však je, pokud chceme transakce provedené prostřednictvím PayPal účtu korektně zaúčtovat v účetnictví (resp. zaevidovat v daňové evidenci či evidenci pro účely paušálních výdajů OSVČ), musíme mít k dispozici podklad – tj. účetní záznam . Při běžném bankovním účtu jako účetní záznam slouží výpis z účtu .

Proč? Splňuje totiž podmínku prokazatelnosti – tj. ve smyslu zákona o účetnictví jeho „obsah přímo dokazuje skutečnost“. Jinak řečeno, na základě výpisu z účtu lze spolehlivě stanovit obsah účetních případů, resp. kdo komu Čo zaplatil a v jaké částce či jménem.

Výpis z bankovního účtu zasílá banka poštou nebo si jej firma může vytisknout z internetbankingu. Obě jsou platné a rovnocenné . Ve smyslu zákoně o účetnictví totiž „všechny formy účetního záznamu jsou rovnocenné“ (§ 31 odst.. 4).

Zmíněné platí ve stejné míře i pro výpis z PayPalu účtu – a to i přesto, že PayPal není bankou. Tedy – stejně jako výpis z bankovního účtu – prokazuje účetní případy, které firma provedla. Je tedy platným účetním dokladem / záznamům , prokazujícím účetní případy firmy. Stejně prokazuje transakce i pro účely daně z příjmů.

Výpis z účtu PayPal je možné vygenerovat a vytisknout přímo z administrace PayPalu. Tedy funguje především jako elektronický výpis a jako takový je na zmíněné účely použitelný.

Je možné výpis z PayPalu považovat za daňový doklad, resp. fakturu?

Dotaz z praxe od internetového podnikatele. Myslím si vš když, at už PayPal bankovním účtem je nebo není, zachycuje a potvrzuje jen samotnou úhradu zda inkaso za konkrétní službu či zboží. Obsah samotné dodávky zachycuje a potvrzuje jiný doklad – a to faktura . Pojem „faktura“ se používá především pro účely DPH – plátci DPH a všichni, kteří cosi mají s partnery z jjiných zemí, ji vystavit musí, včetně všech náležitostí uvedených v zákoně o DPH [1] . Neplátcům DPH, příp. firmy operující pouze v ČR však také mohou vystavit fakturu – slouží jako ideální doklad pro účetnictví i daň z příjmů.

Tedy ještě jednou, ideální stav je takový:

 1. obsah samotného obchodu potvrzuje faktura – např. firma fakturuje za své služby, nebo naop když, firma přijala fakturu za služby svého dodavatele. Pokud jde o pohledávku / závazek, kde se faktura nevystavuje, tak obchod dokladuje jiný doklad – např.. vyúčtování provize.
 2. firma přijme úhradu své faktury od klienta, resp. uhradí došlou fakturu dodavateli – tento účetní případ prokazuje položka ve výpisu z PayPal účtu.

Resumé – postup je odlišný v závislosti na případu:

 • pokud přijímáte úhrady za své produkty, nemusíte vystavit fakturu – pokud tedy nejste registrovaným pro DPH a zákon o DPH Vám to nepřikazuje. Pokud přijaté peníze správně zdáním, neměl by nastat problém.
 • pokud cosi z PayPal účtu platíte – tj. hradíte nějakou službu či zboží, které jste při svém podnikání využili. tam se nějaký doklad sejde – at už faktura nebo nějaký jjiný. Daňový náklad / výdaj je třeba prokazatelně zdokladovat – jinak vám ho finanční úřad při kontrole neuzná.

Jsou poplatky placené PayPalu uznatelným daňovým nákladem?

Poplatky, které zaplatí firma za používání PayPal účtu na firemní účely – tj. na dosahování příjmů – splňují základní definici daňového nákladu v zákoně o dani z příjmů. Jsou tedy platným daňovým nákladem , resp. výdajům. Samozřejmě na základě existence dokladu – výpisu z PayPal účtu.

Podléhají poplatky placené PayPalu evropskému mechanismu DPH?

V případě poskytování a přijímání služeb do az zemí EU či jjiných (třetích) zemí většiny firem týká evropský mechanismus DPH – tedy především registrace pro DPH a poměrně komplikované pravidla při stanovování místa dodání služeb [2] , resp. případný přenos daňové povinnosti na odběratele. PayPal je službou, která překračuje hranice a svým uživatelům účtuje poplatky . Proto je „podezření“, zda vztah „uživatel – PayPal“ podléhá zmiňovanému systému, namístě. V tomto případě však Daňové ředitelství odpovídá jasně: finanční služby jsou ve smyslu § 39 zákona o DPH osvobozeno od DPH . Tedy pravidla DPH – slovenské a evropské – se na poplatky PayPalu nevztahují a nic ohledně DPH provést není třeba.

Jak transakce na PayPal účtu zaúčtovat v účetnictví?

Toto je samostatná velká oblast a vzhledem ke stádiu vývoje či zatím málo rozšířené používání PayPalu i velké dobrodružství. Budu se mu proto věnovat v samostatném – nejbližším – článku. Pokud ještě nejste, zůstaňte v kontaktu. [3]


Přes PayPal můžete mimo jiné pozvat autora blogu na pohár vína – at už PayPal účet vlastníte nebo ne. Stačí kliknout na obrázek 🙂

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.