Original article

Podle aktuální zprávy Evropského parlamentu o oživení elektronického obchodu byl v roce 2012 zaznamenán jeho nárůst mezi podniky a koncovými zákazníky téměř o 20% na cca 250 miliard eur. V letech 2013 až 2016 se očekává roční nárůst přes 10%. Trhy elektronického obchodu se však v rámci EU značně liší: zatímco například ve Velké Británii nakupovalo on-line v roce 2012 více než 80% uživatelů internetu, v Rumunsku to bylo jen 11%. Přeshraniční elektronický obchod stále zaostává za domácím prodejem téměř v celé EU. Přitem se ale očekává, že se zvýší až čtyřnásobně.

Podmínkou jsou přístupné, cenově dostupné a kvalitní doručovací služby v rámci celé Evropy. Nedávné studie ukázaly, že hlavní překážkou elektronického nakupování jsou problémy související právě s doručovacími službami. Téměř polovina spotřebitelů uvádí obavy z možného nedoručení, poškození zboží nebo nejjistotu v souvislosti s postupy vracení zásilek jako důvody nenakupovat prostřednictvím internetu. Neočekávaně vysoké náklady za doručení nebo dlouhé dodací lhůty jsou příčinou, že v téměř 70% případů zákazníci upustí od nakupování on-line. Malé a střední podniky také vyjadřují nespokojenost v souvislosti s nedostatkem transparentnosti, kvalitou doručovacích služeb a vysokými náklady za přeshraniční doručování.

Podle zprávy trh s doručováním balíků v Evropě zažívá rychlé změny. Vznikají nové služby a na trh vstupují noví hráči. Přesto významné překážky zůstávají a hrozí, že potenciál pro růst v oblasti evropského elektronického obchodu se zabrzdí. Prioritou by proto mělo být odstranění všech hlavních překážek rozvoje integrovaného trhu s doručováním balíků, aby vznikl základní pilíř při budování jednotného digitálního trhu.

– Při doručování klást hlavní důraz na zájmy spotřebitelů: na větší transparentnost a lepší informace o dostupných možnostech a podmínkách doručování včetně zasílání objednávek a řešení situací, kdy balíky zpožďují, jsou poškozené nebo se ztratí. Vysoké náklady na doručení jsou nadále jedním z hlavních důvodů nespokojenosti spotřebitelů a považují se za základní překážku přeshraničního elektronického obchodu.

– Vytvoření rovných podmínek pro malé a střední podniky: nejsou tak silné, aby si mohli vyjednat významné slevy od provozovatelů doručovacích služeb, ani aby mohli investovat do vlastních logistických sítí. Je nezbytné řešit vyšší náklady za přeshraniční přepravu, komplikovanost celého procesu a nedostatečnou průhlednost dnešního trhu, kde je pro malé subjekty stále těžší dozvědět se o různých dostupných logistických řešeních.

– Inovativní a interoperabilní řešení: je důležité podporovat rozvoj řešení reagujících na potřeby spotřebitelů i podniků. Soubor opatření by měl usnadnit spolupráci v oblasti přeshraničních integrovaných systémů sledování, řešení odběru a zvracení zásilek (zejména přeshraničních), označování, interoperability kontaktních center a informační platformy dostupných doručovacích služeb. Evropská komise by měla přezkoumat přidanou hodnotu zavedení norem označování i pro oblast poštovních schránek. Navázat se má i na stávající webové stránky srovnávající ceny s přidáním „požadavky na doručování“ do programů evropské značky důvěry.

– Sledování vývoje trhu a zlepšení regulačního dohledu: na trh vstupují noví poskytovatelé služeb a objevují se i nové typy služeb. Je proto třeba klást důraz i na prosazování stávajícího právního rámce a zlepšit sledování trhu s cílem identifikovat jeho případné selhání.

doručení zásilek – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.