Original article

 

   

      Všeobecné podmínky

Tyto obchodne podmínky a ceny nabízíného zboží,  platí jen pro nákup zboží v internetovem obchode www.automax-autodiely.sk   podané  elektronickou cestou, hlavně využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na dialku .  Bližšie vymedzujú práva a povinnosti prodávajícího, dodavatela  a spotřebitela – kupujúceho. Všechny ceny a poplatky jsou uvádíné včetně DPH.

       Objednávanie a uzavretie kúpnej zmluvy

Odesláním objednávky spotřebitel potvrdzuje, že se oboznámil a souhlasí s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkem tu uvedeným.  Objednávka na zboží se realizuje prostřednictvím nákupného košíka. Po jej odeslání bude táto spracovaná a na Váš e-mail bude obratem doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Odesláním objednávky  spotřebitel souhlasí s cenou zboží, způsobem a cenou dopravy , platobnými podmienkami, jak i možnostou odstúpenia od zmluvy. Obrázok na stránke se může mierne líšit od skutočne Vám dodaného zboží. /prebieha neustála inovácia a  zdokonalovanie výrobků./  Bližšie informace o zbožíe Vám poskytneme i na telefonných číslach: 043-5863102, 043-5823553, 0903-504332, e-emailem: automax@orava.sk[1]  . Miestem doručení je adresa spotřebitela uvedená v objednávce, po dohode je možný i osobný odber v kamennem obchode dodavatela.  I v  případě osobného odberu musí být objednávka uzavretá na základe zmluvy uzavretej na dialku / prostřednictvím internetového obchodu/,  zboží bude  rezervovaný pro odběratele maximálne do 3 pracovných dní.

Vlastnícke práva na zboží prechádzajú z prodávajícího na kupujúceho – spotřebitela prevzatím zboží a zaplatením jeho kúpnej ceny. Predávajúci neručí za chyby a omyly v objednávce spotřebitela a súčastne si vyhradzuje právo na zmenu ceny a jednostrannem zrušení kúpnej zmluvy- zrušení objednávky.

        Dodacie podmínky

Objednaný zboží Vám bude doručený v najkratšem možnem termínu. U položiek, které jsou skladem je dodacia lhůta po celé SR obvykle do 24 hodin kurierem UPS, nebo do 48 hodin Slovenskou poštou a to v závislosti na dobe objednání zboží  max. do 15.00 hod.  U položiek, které predajca momentálne nemá skladem , bude termín dodání do 1-3 pracovných dní a to vždy bude tento termín upresnený dodavatelem telefonicky nebo e-emailem. Zboží je odesíláný kurierem UPS nebo Slovenskou poštou v pracovných dnech pondělí – piatok. Osobný odber je možné uskutočnit, při potvrdení “ pripravené k osobnému odberu“,  v pracovných dnech pondělí – sobota.

Způsob dopravy:

     Kurýrem UPS. Komfortné doručení kurýrem na kupujúcim  zadanú adresu v lhůtě do 24 hodin od vyskladnenia zboží. V případě, že Vás kurýr nezastihne, spojí se s Vami telefonicky na čísle uvedenem při objednávaní zboží.
     Slovenskou poštou, 1.triedou s poistením zboží, dodanie druhý pracovný den po dni podania.
  /max. do 10kg/

    Cenník dopravy a balného  pre Slovenskú republiku,  platný od 18.08.2014

                                                         UPS s.r.o                                         Slů.pošta

                   Hmotnosť                        Cena s DPH                              Cena s DPH

                   do      1kg                         4,00 Euro                                      5.00 Euro                 

                    1     2kg                         5,00 Euro                                      6.00 Euro

                    2     5kg                         5,00 Euro                                      7.00 Euro

                    5   10kg                         6,00 Euro                                      8.00 Euro

                  10   15kg                         7,00 Euro                   

                  15   20kg                         8,00 Euro

                  20   25kg                       11,00 Euro

                  25   30kg                       13,00 Euro

                  30   35kg                       15,00 Euro

                  35  –  40kg                       15,00 Euro

                  40  –  45kg                       18,00 Euro

                  45  –  50kg                       20,00 Euro

                  50  –  60kg                       24,00 Euro

                  60  –  70kg                       28,00 Euro

                  70  –  80kg                       32,00 Euro

                  80  –  90kg                       36,00 Euro

                  90  –  100kg                     40,00 Euro

           Platobné podmínky

Platba prebieha v hotovosti dobírkou – zaplatíte přímo kurýrovi UPS,  který Vám zboží privezie, nebo pracovníkem Slovenskej pošty.
Každá zásilka s zbožíem vždy obsahuje daňový doklad, který slúži zároveň jak záručný list.
Sme plátci DPH.

Odesláním objednávky kupujúci – spotřebitel potvrdzuje, že je oboznámený s  tím, že súčastí objednávky je povinnost zaplatit cenu .

      Poškození při přeprave

Spotřebitel – příjemca zboží je povinný skontrolovat neporušenost obalu zásilky a převzít ji od kuriera, nebo pošty, iba když není tento poškodený. V opačnem případě je nutné spísat s dopravcem – kurýrem, poštou protokol o škode, nebo zásilku odmietnut převzít. O daných skutočnostiach neodkladne informujte dodavatela zboží.

       Záruka a reklamácie

Na zboží poskytujeme 2 ročnú záruku, která začína plynút dňem převzetí a zaplacení zboží. Záruku uplatňujte  spolu s  pokladničným dokladem od daného zboží, který je priložený ku každé zásilce spolu se záručným listem v případě, když ho výrobca poskytuje.  Záruka se vzťahuje na výrobné vady zboží, nevzťahuje se na jeho bežné opotřebenie, poškození zapríčinené jjjjjiným vadným dielem a poškození při nehodách. Reklamovaný zboží musí být zaslaný na reklamáciu čstejný!   Predajca nezodpovedá za poškození zboží neodbornou montážou, chybnou manipuláciou, jak i za škody způsobené v súvislosti s  poškodením při jeho montáži. Montáž náhradných dielů zverte odbornému servisu.

Reklamáciu si spotřebitel uplatňuje u prodávajícího  Jaromir HERLE – AUTOMAX   Dolný Kubín  Jánoškova 1626/63  02601 Dolný Kubín. Reklamovaný zboží – zásilku neposielajte predávajúcemu na dobírku!!!  Takýto zboží nebude prevzatý a bude vrátený zpět kupujúcemu.

Všechny reklamácie uplatňujte u prodávajícího  E-MAILOM  na adresu : automax@orava.sk[2] , doporučenou poštou, nebo osobne na prevádzke.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihned, v zložitěch případech do 3 pracovných dní, v opodstatnených případech, hlavně když se vyžaduje zložité technické posúdenie výrobku do 30 dní odo dne převzetí zboží na reklamáciu. Záručná doba se predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kdy si byl kupujúci povinný zboží převzít.  Po uplynutí 30 dňovej  lehoty má spotřebitel právo od zmluvy odstúpit, nebo má právo na výmenu zboží.

O vybavení reklamácie bude spotřebitel informovaný bezprostredne, najnedřív  však do 30 dní od datumu uplatnenia reklamácie,  telefonicky  nebo e-emailem.

V případě neoprávnenej reklamácie bude zboží vrátený spotřebitelovi  na jeho náklady, případně mu budou účtované náklady na opravu zboží. O této skutočnosti bude spotřebitel dopředu informovaný. 

Predávajúci je povinný zařídit reklamáciu a ukončit reklamačné konanenídným z následujících způsobov:
1. Odovzdaním opraveného zboží.  Když jde o vadu, kterou je možné odstránit, má
spotřebitel právo aby byla bezplatne a včas odstránená. V případě, že výrobok nebyl použitý, montovaný, je možné ho vyměnit za nový / případně jeho čast /.  O způsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
2. Výmenou zboží.  Při neodstranitelných vadách má
spotřebitel právo na výmenu za bezchybný zboží, nebo od zmluvy odstúpit a požadovat vrátenie peňazí.
 3. Vrátením kúpnej ceny zboží.  Když se na výrobku vyskytne rovnaká chyba víc krát  /3x/  má
spotřebitel rovnaké práva jak při neodstranitelnej vade. 
4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny zboží.
5. Písomnou výzvou prodávajícího na prevzatie určeného plnenia.
6. Odůvodneným zamietnutím reklamácie zboží. 

       Storno objednávky

Ako spotřebitel můžete svoju objednávku zrušit najnedřív do doby vyskladnenia zboží, a to e-emailem na adrese : automax@orava.sk[3]  nebo telefonicky na tel. č.: 043-5863102 , 043-5823553, 0903504332. Při zrušení objednávky je potřebné uviest jméno, číslo objednávky , číslo a názů objednaného zboží. Predávajúci má právo zrušit objednávku, a to z důvodu vypredania zásob nebo nedostupnosti zboží, který ne sme schopný dodať  spotřebitelovi  v lhůtě určenej týmito obchodnými podmienkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovem obchode, pokud se so spotřebitelom  nedohodneme na náhradnem plnení. O stornovaní objednávky bude spotřebitel bezodkladne informovaný telefonicky nebo e-emailem.  V případě, že spotřebitel už zaplatil za zrušenú objednávku za zboží čast, nebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka v zmysle zákona vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným převodem na ním určený účet ,nebo poštovou poukážkou. 

     Odstúpenie od zmluvy

Když je kupujúcim fyzická osoba – spotřebitel, kúpna zmluva má charakter spotřebitelskej zmluvy, která byla uzavretá při použití komunikačních prostriedků ,  hlavně využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na dialku .V zmysle § 2 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.  je spotřebitel oprávnený bez udania důvodu odstúpit od zmluvy do 14 pracovných dní od převzetí zboží.

Spotřebitel má právo v rámci této lehoty zboží rozbaliť  porovnat a odskúšat obdobným způsobem jak je obvykle při nákupu v klasickem \“kamennom\“ obchode. Odskúšat však neznamená začat zboží montovat, používat a následne ho vrátit predávajúcemu.

 

 Spotřebitel nemůže odstúpit od zmluvy, predmetem které:

a) poskytnutie služby, když se jej poskytovanie začalo s výslovným souhlasem spotřebitela a spotřebitel vyhlásil, že byl riadne poučený o tem, že vyjadrením tohto souhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnem poskytnutí služby, a když došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj zboží nebo poskytnutie služby, kterých cena závisí od pohybu cen na finančnem trhu, který predávajúci nemůže ovlivnit a ku kterému může dôjst během plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj zboží zhotoveného podle osobitných požiadaviek spotřebitela, zboží vyrobeného na mieru nebo zboží určeného osobitne pro jedného spotřebitela,

d) predaj zboží, který podlieha rychlému zníženiu akosti nebo skaze,

e) predaj zboží uzavretého v ochrannem obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdravia nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodaní porušený,

f) predaj zboží, který může být vzhledem na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s jjjjjiným zbožíem,

h) vykonanie naliehavých opráv nebo údržby, o které spotřebitel výslovne požiadal prodávajícího; to neplatí pro zmluvy o službách a zmluvy, kterých predmetem je

predaj iného zboží jak náhradných dielů potřebných na vykonanie opravy nebo údržby, ak

boli uzavreté během návštevy prodávajícího u spotřebitela a spotřebitel si tyto služby nebo zbožíy dopředu neobjednal,

 

Spotřebitel je povinný podle § 10 ods. 1 najnedřív do 14 dní odo dne odstúpenia od zmluvy zaslat zboží zpět, nebo ho odoslat predávajúcemu, nebo osobe pověřenej predávajúcim na prevzatie zboží,  na náklady a nebezpečie  spotřebitela  predávajúcemu podle §10 ods.3  Doporučujeme vám zboží poistit. Zásilky na dobírku nepreberáme!!! Zboží zasielajte prosím zpět spolu s originálem pokladničného dokladu, v pôvodnem obale, nemontovaný, nepoužívaný a nepoškodený,  včetně príslušenstva ( záručný list, návod na použití atď.). Primeraná starostlivost o zboží musí být zachovaná.   Pokud by byl vrátený zboží montovaný, nebo akokoľvek poškodený či opotřebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na neuznanie  možnosti vrátenia zboží a odstúpenia od zmluvy, případně na úhradu nákladů za uvedenie zboží do pôvodného stavu, které je oprávnený započítat oproti kúpnej ceně. To neplatí když byl zboží vrátený z důvodu zistených vád a nedostatků, na které se vzťahuje záruka.


      Formulár na odstúpenie od zmluvy

– Jaromír Herle – Automax   ul. Martina Hattalu 2923/56  02601 Dolný Kubín
                               prevádzka:  ul. Jánoškova 1626/63  02601 Dolný Kubín
                               e-mail:
automax@orava.sk[4]
                              tel: 0903 504332,  043-5863102
– Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme * od zmluvy na tento zboží:
  Kód zboží: ………………………………………………………………………………..
  Názů zboží: …………………………………………………………………………….
  Počet kusov:……………
– Datum objednání / datum prijatia*:…………………………………../……………………………………
– Datum vystavenia  pokladničného dokladu : ………………………………………………………………
– Číslo pokladničného dokladu / uvedený v pravo dole / ………………………………………………..
– Jméno a příjmení spotřebitela/spotřebitelov*……………………………………………………………
– Adresa spotřebitela/spotřebitelov*……………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………….………
 ………………………………………………………………………………………………………………………..
                                    
– požadujem vrátenie uhradenej částky za zboží a náklady spojených s objednaním zboží
  na adresu spotřebitela/spotřebitelov* (pokud požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte
  prosím  číslo účtu). ……………………………………………………………………………………………………..

– Podpis spotřebitela/spotřebitelov* (iba když se tento formulár podáva v listinnej podobe)

 – Datum: …………………………………………………                   Podpis: ……………………………………..

*Nehodiace se prečiarknite.

      Poučenie o uplatnení práva spotřebitela na odstúpenie od zmluvy

1.      Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpit od této zmluvy bez uvedenia důvodu v lhůtě 14dní.
Lhůta na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dnech odo dňa  když Vy nebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme zboží.
Při uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojem rozhodnutí odstúpit od této zmluvy jednoznačným vyhlásením  ( napríklad listem zaslaným poštou nebo e-emailem.
– Jaromír Herle – Automax  
                              prevádzka:  ul. Jánoškova 1626/63  02601 Dolný Kubín
                              e-mail:
automax@orava.sk[5]
                              tel: 0903 504332, 043-5863102
Na tento účel můžete použit vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, který je uvedený vyššie .
Lhůta na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, když zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy před tím, jak uplynie lhůta na odstúpenie od zmluvy.

2.      Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všechny platby, které ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavně kúpnu cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevzťahuje na dodatočné náklady, když ste si zvolili jiný druh doručení, jak je najlacnejší bežný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vrátené bez zbytečného odkladu, najnedřív do 14 dní odo dne doručení vráteného zboží zpět na našu adresu, nebo po predložení dokladu průkazujúceho zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dřív.

 

      Predávajúci se zaväzuje

 -dodržat cenu zboží,  který je u predajcu skladem, jeho cena platí v čase objednávky.
 -dodat správny druh a množstvo zboží podle objednávky t když, jak bylo uvedené v čase objednávky.
 -zboží zabalit a odoslat t když, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 -skontrolovat obsah balenia a priložit k zboží daňový doklad.
 -dodržat termín dodání, který byl spotřebitelovi  prislúbený.
 -zabezpečit vybavenie reklamácie v zákonem stanovenej lhůtě.
 -zabezpečit odstúpenie od zmluvy v súlade ze zákonem.

 

      Ochrana osobných údajů

Kupujúci v případě, že je fyzickou osobou  oznámi predávajúcemu svoje jméno a příjmení, adresu  včetně PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V případě, že je právnickou osobou oznámi predávajúcemu svoje obchodné jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu 

Kupujúci vyhlasuje, že souhlasí v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajů v znení neskorších predpisů, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, hlavně tie které jsou uvedené vyššie , které jsou potřebné při činnosti prodávajícího. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento souhlas na dobu neurčitú. Souhlas zanikne do 14 dní od doručení odvolania souhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budou následne vymazané.

Rešpektujeme právo na ochranu osobných údajů objednávatele podle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajů.

Použití těchto údajů ze stránky vyžaduje náš souhlas.

Tento internetový obchod  je pripravovaný s najväčšou pozorností, přes tomu nemůžeme ručit za bezchybnost a presnost obsiahnutěch informácií.

Vyhradzujeme si právo měnit obsah nášho internetového obchodu a to podle potrieb, bez predchádzajúceho upozornenia.

V případech neupravených týmito obchodnými podmienkami se primerane uplatnia ustanovenia  Občanskeho zákonníka ,  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisů  a Zákona č.250/2007  Z.z. a Zákona č. 102/2014 Z.z.o Ochrane spotřebitela.

 Platné od :13.06.2014

References

  1. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)
  2. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)
  3. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)
  4. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)
  5. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.