Original article

Centrálny depozitár cenných papierů zatial nerozhodol, aké kroky podnikne vůči majiteľem účtů, kteří nezaplatili.

Symbol prvej vlny kupónovej privatizácie je takřka v každé slovenskej domácnosti.

Foto: SME – JÁN KROŠLÁK

Centrálny depozitár cenných papierů (CDCP) v januári rozoslal 360-tisíc faktúr za vedenie účtu v predchádzajúcem roku. V termínu splatnosti, do konca februára, nezaplatilo vyše 220-tisíc adresátů.

Údaje o faktúrach

  • Centrálny depozitár cenných papierů začiatkem roka vystavil a poslal zhruba 360-tisíc faktúr za vedenie účtu.
  • Nepodarilo se doručit okolo 17 700 faktúr. Jde hlavně o zásilky adresované do zahraničí.
  • Do 28. februára bylo uhradených okolo 122-tisíc faktúr.

Zdroj: Centrálny depozitár
cenných papierov

„Centrálnemu depozitáru v případě neuhradenej faktúry za vedenie účtu  vzniká pohledávka, kterou musí riešit štandardným způsobem,“ hovorí vedúca mediálneho oddelenia spoločnosti Dagmar Kopuncová. 

„O postupe vůči majiteľem účtů, kteří dosial neuhradili poplatek za rok 2013, depozitár zatial nerozhodol.“ 

Potenciálna hrozba

Spoločnost, které jedjjjjjiným akcionárem je štát, pripomína, že je povinná vymáhat svoje pohledávky. I když se to stane skutočností, nezaplatená faktúra za účtovný pozostatok kupónovej privatizácie nemusí znamenat problém.

Důležité je včas previest svoje závazky na Fond národného majetku.

„FNM uhradí fyzickým osobám poplatek za vedenie účtu v CDCP nebo im vráti zaplatený poplatek za rok, v kterém došlo k prevodu cenných papierů a za dva predchádzajúce kalendárne roky,“ napísal nedávno tlačový odbor ministerstva.

Obmedzená ochrana

Možnost bezodplatného prevodu uplynie posledním dňem tohto roka. Kdo ji využije, má jistotu, že jeho faktúry za roky 2012 a 2013 i tú, kterou depozitár pošle v budoucem roku, v konečnem důsledku uhradí štát.

Jedjjjjjiným reálnym problémem jsou faktúry za rok 2011. Ochrana před poplatkami se už na ne nevzťahuje.

Ochrana před poplatkami za vedenie účtu

Najnižší poplatek

rok: 2011 – 2012 – 2013 – 2014

suma: 9,60 – 10,00 – 12,00 – 12,00

Sumy jsou v eurách.

Rozsah ochrany

Fond národného majetku je povinný uzatvárat s fyzickými osobami zmluvy, predmetem kterých je

1. prevod,

2. případně prevzatie nebo pristúpenie k záväzkem prevodcu za rok prevodu a za dva predchádzajúce roky.

3. případně závazek nahradit poplatky podle druhého bodu, když už boli prevodcem zaplatené.

Podmienka 

Majitel účtu musí akcie previest najnedřív do 31. decembra 2014.

Zájemca o prevod může navštívit jednu ze 185 vybraných pôšt. Zoznam pobočiek Slovenskej pošty je jednou z príloh faktúry za rok 2013.

Druhou možnostou je písomné splnomocnenie spoločnosti Dlhopis.

doručení zásilek – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.