Original article

Ďalšou možnostou je zaslání zboží na adresu nášho distribučného partnera GEIS Parcel SK s.r.o: 

GEIS Parcel SK s.r.o

Balíková hala Tchibo

Trňanská 6

960 01 Zvolen

Tel.: 18 181

E-mail: info@geisparcel.sk

Důležité upozornenia

Adresa sídla spoločnosti Tchibo Slovensko spol. s.r.o.(Prievozská 4, 821 09, Bratislava) neslúži na vrátenie zboží.

• Kupujúci je povinný doručit predávajúcemu zboží kompletný včetně kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podle možnosti v originálnem obale (není to však Vaša povinnosť).

• Aby sme mohli zlepšit naše služby, prosíme Vás, aby ste na sprievodný list uviedli důvod vrátenia a priložili tento list k balíku, není to však Vaša povinnost.

Vrátenie peňazí

V případě odstúpenia od zmluvy podle zákonnej úpravy nebo v případě vrátenia výrobku v lhůtě 30 dní predávajúci vráti kupujúcemu všechny platby, které od neho prijal na základe kúpnej zmluvy nebo v súvislosti s ňou rovnakým způsobem, aký použil kupujúci při svojej platbe, pokud se s kupujúcim nedohodne na jiném způsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v této súvislosti boli účtované Další poplatky. 

Čiastka Vám bude vrátená v lhůtě do 14 dní  odo dne doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy (pokud odstupujete od zmluvy bez uvedenia důvodu podle zákonnej úpravy), přičemž predávajúci není povinný vrátit kupujúcemu platby před tím, jak mu je doručený zboží nebo než kupujúci nepreukáže zaslání zboží zpět predávajúcemu. Když zboží vraciate v lhůtě 30 dní bez toho, aby ste nám zaslali oznámenia o odstúpení od zmluvy čiastka Vám bude vrátená v lhůtě do 14 dní od doručení vráteného zboží.

V případě zboží vráteného z důvodu výskytu vady nebo porušenia zboží (nejedná se o prípad vrátenia zboží bez uvedenia důvodu), Vám bude poplatek za zaslání zboží nášmu distribučnému partnerovi GEIS vrátený po predložení dokladu o jeho úhrade spoločnosti Tchibo.

Doklad o úhrade poplatku za zaslání zboží nášmu distribučnému partnerovi je možné doručit spoločnosti Tchibo buď ve forme e-mailu nebo poštou. Poplatek Vám bude spoločností Tchibo vrátený v lhůtě 14 dní odo dne doručení dokladu o jeho úhrade spoločnosti Tchibo.

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.