Original article

  Čo znamená v sledovaní pohybu zásilky „Ďalšia očakávaná udalost sledovania“?[1][2]
Když se očakáva, že vaša zásilka bude na ceste mezi skenmi sledovania víc jak den, v časti Postup zásilky zobrazíme den a datum Ďalšej očakávanej udalosti. Táto správa neznamená, že vaša zásilka mešká nebo se prestala pohybovať; jednoduše to znamená, že štítok zásilky se nejaký čas nemusí naskenovat. Zobrazíme Ďalšiu očakávanú udalost sledovania, aby ste boli uistení, že vaša zásilka se stále pohybuje, když když se určitý čas nemusia zobrazit nové skeny sledovania.
  Je sledovanie stavu mojej zásilky přes ups.cem najaktuálnejšie?[3][4]
Áno, čast Sledovanie pohybu na lokalite ups.cem poskytuje najaktuálnejšie informace o stave vašej zásilky. Informace o pohybe zásilek jsou zaznamenávané při každem zoskenovaní štítka s číslem zásilky do doručovacieho systému UPS. V časti Sledovanie pohybu můžete pravidelne sledovat najnovšie informace o průběhu doručování.
  Stav sledovania mojej zásilky je „Na vozidle pro doručení“. Kdy dostanem svoju zásilku?[5][6]

Zásilka byla odovzdaná vodičovi UPS na doručení dnes. Zásilky jiné jak letecké zásilky se stanoveným najneskorším časem doručení se bežne doručujú kedykoľvek mezi 9.00 a 19.00 hod. (a někdy i nedřív) na súkromné adresy, a do konca pracovného času na komerčné adresy. UPS nemůže naplánovat konkrétny čas doručení v rámci tohto času. Vodič může udělat druhý pokus na následující pracovný den a tretí pokus na Další pracovný den, když to bude potřebné. Když je dostupný, vaša zásilka může být doručená do UPS Access Point™ na vyzdvihnutie. Podívejte se informace na UPS InfoNotice®, kterou vám nechal vodič.

V Spojených štátoch a Kanade můžou být zásilky, které nevyžadujú podpis, ponechané na bezpečnem místě podle rozhodnutia vodiča. Může to být predná veranda, zadné dvere, zadná veranda nebo garáž. V případě zásilek na súkromné adresy, které vyžadujú podpis, můžete nechat inštrukcie pro vodiča, když nikto nebude doma. Napríklad si můžete vyžiadat, aby byla zásilka doručená susedovi, který bude doma. Když je požadovaný podpis dospelej osoby a odesílátel nás inštruoval, aby sme zásilku nenechávali u suseda, Další pracovný den se pokúsime o doručení znova.

  Kolik dní trvá doručení balíku?[7][8]
Když chcete vypočítat čas doručení akejkoľvek zásilky do kterékoli lokality obsluhovanej spoločností UPS, prejdite na záložku Výpočet času a nákladov na lokalite ups.cem. Postupujte podle pokynů a vyplňte požadované polia (požadované polia jsou označené symbolem Required).
  PreCo môj balík nebyl doručený do troch dní, jak bylo uvedené?[9][10]

Tri dni znamená tri pracovné dni (bez dne vyzvednutí). Pamätajte, že záruka UPS Service Guarantee se vzťahuje jen na pracovné dni a nezahŕňa víkendy, svátky ani žádné omeškanie, které může nastat mimo kontroly spoločnosti UPS.

  Jak můžem zrušit zásilku?[11][12]
Při rušení zásilek vytvorených v rámci predchádzajúcich 90 dní postupujte nasledovne:

 1. Prihláste se do My UPS.
 2. Kliknite na záložku Posielanie v hornej časti stránky.
 3. Kliknite na Vytvorit zásilku v ľavej časti, a potom kliknite na Zobrazit históriu nebo zrušit zásilku.
 4. Kliknite na prepojené tlačidlo vedle zásilky, kterou chcete zrušit.
 5. Kliknite na Zrušit zásilku.
  Kolik stojí poslanie balíku?[13][14]

Náklady na poslanie závisia od miesta pôvodu, miesta destinácie, služby, hmotnosti balíku a jiných okolností. Výpočet času a nákladov vám umožňuje porovnat časy doručení a zverejnené sazby za posielanie zásilek UPS do destinácií po celem svete.

  Čo je to výnimka?[15][16]
Když dostanete správu, že se vyskytla výnimka v rámci vašej zásilky, podívejte se podrobné informace o zmenách v pláne doručení v časti Průběh zásilky nebo balíku. Balíku nebo zásilce je priradená výnimka, když se vyskytne nepredvídaná udalost, která může mít za následok zmenu očakávaného datumu doručení. Príklady výnimiek: neznáma adresa, poškození zásilky nebo nezískání podpisu.
  Když posielam balík přes UPS, existujú pokyny podle kterých můžem zabalit zásilku?[17][18]

Postupovaním podle nasledovných pokynů a postupů vytvorených na základe výskumu spoločnosti UPS pomůžete zabezpečit, že váš balík přijde bezpečne a včas.

 • Použite pevnú škatuľu s nepoškodenými záložkami.
 • Odstráňte všechny nálepky, upozornenia na nebezpečný materiál a ostatné predchádzajúce a momentálne nepodstatné označenia zásilky na škatuli.
 • Zabaľte všechny položky samostatne.
 • Použite vhodný tlmiaci materiál.
 • Použite pevnú pásku určenú na posielanie balíků.
 • Nepoužívajte motúz a neobaľujte balík papierem.
 • Použite jeden štítok s adresou, na kterém se nachádza jednoznačná a kompletná adresa pro doručení a spiatočná adrese.
 • Vložte kópiu štítka s adresou do balíku.
  Jak získam potvrdenie o doručení balíku?[19][20]

My UPS nabízí rozšírené funkcie sledovania pohybu, napr. online potvrdenie o doručení. Služba Potvrdenie o doručení vám umožňuje zistit, kdy zásilka prišla do miesta určenia a vygenerovat si potvrdenie o doručení pro svoje záznamy.

Když si chcete vyžiadat potvrdenie o doručení, postupujte podle následujících pokynov:

1. Prihláste se do My UPS.
2. Kliknite na záložku Sledovanie pohybu v hornej časti stránky. Dostanete se na hlavnú stránku sledovania pohybu.
3. Do vstupného pole vložte číslo zásilky, nebo vyberte predchádzajúce uložené číslo zásilky.
4. Kliknite na Sledovat pohyb.
5. Kliknutím na Potvrdenie o doručení na stránke Detaily o pohybe zásilky si zobrazte stránku Oznámenie o doručení optimalizovanú pro tlač.

  Kde nájdem zoznam jednotlivých služeb nabízíných spoločností UPS?[21][22]
UPS nabízí doručování domácich, mezinárodných a nákladných zásilek s garantovaným časem doručení a datumem doručení. Podívejte se nášho online sprievodcu službami a vyberte si službu, která najlepšie vyhovuje vašim potřebám.
  Čo znamená „Objednávka spracovaná: Pripravená pro UPS“?[23][24]
UPS prijalo elektronicky detaily o zásilce a fakturačné informace pro tuto zásilku od odesílátele. Akonáhle se zásilka pohybuje v rámci sítě UPS, informace o stave zásilky se aktualizujú.
  Sledoval sem pohyb balíku, ale nezdá sa, že by se presúval. Prečo?[25][26]

Váš balík se stále nachádza v rámci sítě UPS, a pokým nebude oznámené jiné, mal by být doručený v naplánovanem datume doručení. Informace o pohybe zásilky se zaznamenávajú vždy, když je štítok zásilky oskenovaný v doručovacem systéme UPS. Mezi skenmi může být i několik dní, když se zásilka pohybuje přes celú krajinu nebo se pohybuje mezi krajinami.

Když se očakáva, že vaša zásilka bude na ceste mezi skenmi sledovania víc jak den, v časti Postup zásilky zobrazíme den a datum Ďalšej očakávanej udalosti. Táto správa neznamená, že vaša zásilka mešká nebo se prestala pohybovať; jednoduše to znamená, že štítok zásilky se nejaký čas nemusí naskenovat. Zobrazíme Ďalšiu očakávanú udalost sledovania, aby ste boli uistení, že vaša zásilka se stále pohybuje, když když se určitý čas nemusia zobrazit nové skeny sledovania.

Bežné skeny obsahujú nasledovné:

 • Sken při príchode: Zásilka prišla do prevádzky UPS.
 • Na miestnej pošte: Zásilka, na které je štítok UPS Returns® Flexible Access, prevzala Poštová služba Spojených štátov®. Potom bude odovzdaná UPS pro doručení zpět pôvodnému odesíláteľovi.
 • Doručené: Zásilka dorazila na místo určenia, datum a čas doručení boli zaznamenané. V Spojených štátoch a Kanade můžou být zásilky na súkromné adresy, které nevyžadujú podpis, ponechané na bezpečnem místě, mimo dohledu a mimo vlivu běhemia. Může to být predná veranda, zadné dvere, zadná veranda nebo garáž. Když ste inštruovali vodiča, aby nechal zásilku u suseda nebo v prenajímacej kancelárii, vodič nechá na adrese pro doručení UPS InfoNotice®.
 • Sken při odchode: Zásilka odišla z prevádzky UPS a je na ceste do ďalšej prevádzky UPS. Zásilka se pohybuje; avšak mezi skenmi může být i několik dní, když se zásilka pohybuje přes celú krajinu nebo se pohybuje mezi krajinami.
 • Sken v místě určenia: Zásilka prišla do miestnej prevádzky UPS, které je zodpovedná za doručene.
 • Výnimka: Požadované konanie: Zásilka se momentálne nachádza v rámci sítě spoločnosti UPS; je však potřebných víc informácií o adrese pro doručene. Odesílátel musí poskytnút UPS informace o správnej adrese odoslania.
 • Sken při vývoze: Zásilka prešla vývoznými postupmi v krajine pôvodu.
 • Odovzdané pošte na doručení: Na základe požiadavky odesílátele odovzdala UPS balík Poštovej službe Spojených štátů na konečné doručene. Táto zmluvná služba si může vyžiadat Další den nebo dva na doručene.
 • Sken při dovoze: Zásilka prešla dovoznými postupmi v prijímacej krajine.
 • Objednávka …?al[27]


Zobrazit Další otázky[28]

References

 1. ^   (www.ups.com)
 2. ^ Čo znamená v sledovaní pohybu zásilky „Ďalšia očakávaná udalost sledovania“? (www.ups.com)
 3. ^   (www.ups.com)
 4. ^ Je sledovanie stavu mojej zásilky přes ups.cem najaktuálnejšie? (www.ups.com)
 5. ^   (www.ups.com)
 6. ^ Stav sledovania mojej zásilky je „Na vozidle pro doručení“. Kdy dostanem svoju zásilku? (www.ups.com)
 7. ^   (www.ups.com)
 8. ^ Kolik dní trvá doručení balíku? (www.ups.com)
 9. ^   (www.ups.com)
 10. ^ PreCo môj balík nebyl doručený do troch dní, jak bylo uvedené? (www.ups.com)
 11. ^   (www.ups.com)
 12. ^ Jak můžem zrušit zásilku? (www.ups.com)
 13. ^   (www.ups.com)
 14. ^ Kolik stojí poslanie balíku? (www.ups.com)
 15. ^   (www.ups.com)
 16. ^ Čo je to výnimka? (www.ups.com)
 17. ^   (www.ups.com)
 18. ^ Když posielam balík přes UPS, existujú pokyny podle kterých můžem zabalit zásilku? (www.ups.com)
 19. ^   (www.ups.com)
 20. ^ Jak získam potvrdenie o doručení balíku? (www.ups.com)
 21. ^   (www.ups.com)
 22. ^ Kde nájdem zoznam jednotlivých služeb nabízíných spoločností UPS? (www.ups.com)
 23. ^   (www.ups.com)
 24. ^ Čo znamená „Objednávka spracovaná: Pripravená pro UPS“? (www.ups.com)
 25. ^   (www.ups.com)
 26. ^ Sledoval sem pohyb balíku, ale nezdá sa, že by se presúval. Prečo? (www.ups.com)
 27. ^ ?al (www.ups.com)
 28. ^ Zobrazit Další otázky (www.ups.com)

doručení zásilek (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.