Všeobecné obchodné podmínky, VEP.sk

Original article Obchodné podmínky platné pro nákup v internetovem obchode, kterého prevádzkovateľem je spoločnost VEP, spol. s r.o. Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIE Tyto obchodné podmínky platí pro nákup v internetovem obchode, kterého prevádzkovateľem je spoločnost VEP, spol. s r.o., se sídlem A. Hlinku 13, 972 01  Bojnice, IČO: 31 566 634 (Dále jen „predávajúci“), uzatvorený prostřednictvím systému elektronického […]

Všeobecné obchodné podmínky | Natur Produkt

Original article INTERNETOVÝ OBCHOD PREVÁDZKUJE: NATURPRODUKT spol. s r.o.Nádražná 20, 900 28 Ivanka při Dunaji,IČ DPH: SK 2020364511,IČO: 31341187,reg. Obchodný register: Okresný súd BAI, oddiel Sro, vložka 12592/BTel: 02 459 45 290E-mail: sekretariat@naturprodukt.sk ORGÁNOM DOZORU A DOHĽADU SÚ: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava Zaregistrovanie zákazníkaNa www.naturprodukt.sk[1] můžete nakupovat bez registrácie nebo po […]

Všeobecné obchodné podmínky | Natur Produkt

Original article INTERNETOVÝ OBCHOD PREVÁDZKUJE: NATURPRODUKT spol. s r.o.Nádražná 20, 900 28 Ivanka při Dunaji,IČ DPH: SK 2020364511,IČO: 31341187,reg. Obchodný register: Okresný súd BAI, oddiel Sro, vložka 12592/BTel: 02 459 45 290E-mail: sekretariat@naturprodukt.sk ORGÁNOM DOZORU A DOHĽADU SÚ: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava Zaregistrovanie zákazníkaNa www.naturprodukt.sk[1] můžete nakupovat bez registrácie nebo po […]

Všeobecné obchodné podmínky | To najlepšie z prírody pro …

Original article Helvetia Apotheke Tyto Všeobecné obchodné podmínky upravujú podmínky, podle kterých Helvetia Apotheke (Dále jen „predajca“, viď nižší Výrobca a predajca zboží) predáva zboží kupujúcim (hlavně, ne však výlučne, prostřednictvím tlačených reklamných materiálů, svojich internetových stránok, ponúk prostřednictvím internetu a aktívnym telemarketingom). Kupujúci, kteří si objednávajú prostřednictvím internetových stránok predajca www.helvetia.sk, odesláním svojej objednávky […]

GLASMAX: Všeobecné obchodné a dodacie podmínky

Original article Všeobecné obchodné a dodacie podmínky 1. Úvodné ustanovenia Tyto  Všeobecné  obchodné  podmínky  spoločnosti  glasmax s.r.o.  (Dále  len  VODP)  tvoria  nedeliteľnú  súčasť zmluvy  o dielo, kúpnej zmluvy nebo objednávky, (Dále jen ZoD) uzatvorenej  mezi  spoločností  glasmax s.r.o.   (Dále  len dodavatel)  a  objednávateľem. Všeobecné  obchodné  podmínky  sú  v  zmysle  §  273  zákona  č.  513/1991  Zb.,  Obchodného  zákonníka,  v […]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY | Exisport Eshop

Original article 1.Úvodné ustanovenia  1.1 Obchodná spoločnost EXIsport s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420, DIČ: SK2020483663, IČDPH: SK2020483663 (Dále primerane jen „predávajúci“ nebo „EXIsport s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnem registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka: 7510/V. Spoločnost EXIsport s.r.o. prostřednictvím tretej osoby prevádzkuje nákupný web portál/web shop […]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Original article Internetový obchod s nábytek je místem, kde najdeš polský nábytek za nízkou cenu. Neustále rozšiřujeme náš sortiment, abychem vám mohli nabídnout moderní pokojový nábytek, komfortní lůžka, stylové ložnice, levný nábytek pro mládež, pohodlné matrace a funkční koupelnový nábytek. Najdete u nás moderní nábytek za dobrou cenu a s nadčasovým vzhledem. zaslání zboží (source)

SGP: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY PRE PREDAJ …

Original article SGP: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY PRE PREDAJ TOVARU, VÝROBKOV A SLUŽIEB FIRMY SGP, spol. s r.o. 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Firma SGP, spol. s r.o. (Dále jen predávajúci) se kúpnou zmluvou uzatvorenou s kupujúcim zaväzuje dodat a predat kupujúcemu zboží špecifikovaný kupujúcim (Co do druhu, rozmeru, množstva, atď.) a kupujúci se zaväzuje zboží převzít a zaplatit jeho cenu zjednanú dohodou […]

Management podnikatele Všeobecné obchodní podmínky při prodeji přes internet – Webnoviny.sk

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se využívají nejen ve vztazích mezi podnikateli, ale i ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli. Stejně jako v případě „běžných“ smluvních vztahů, v rámci kterých spotřebitelé požívají v porovnání s podnikateli zvýšenou právní ochranu, iv případě smluv uzavíraných na dálku je třeba rozlišovat, jakou povahu bude mít smluvní partner. Při uzavírání […]

Maslen s.r.o. | Všeobecné dodací podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran spočívající: v závazku prodávajícího dodávat kupujícímu zboží v provedení dle platných technických norem a certifikátů prodávajícího av povrchové úpravě zboží t když, jak bude toto zboží kupujícím objednané jednotlivými písemnými objednávkami kupujícího nebo jím pověřených osob nebo jako bude zboží definován v cenové nabídce […]

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.